Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Drodzy Maturzyści!

Przypominam, że zgodnie z informacjami podanymi podczas szkoleń m.in. 28 kwietnia br., sale egzaminacyjne w naszej szkole na potrzeby organizacji egzaminów mają nadane „sztuczne” numery:

a) 500 – STS – sala tenisa stołowego (tu 4a i 4b + absolwenci z wcześniejszych lat napiszą język polski PP i PR, matematykę PP, język angielski PP oraz biologię PR, natomiast 4a, 4b, 4c i absolwenci również język angielski PR),

b) 501 – AULA (tu napiszecie język niemiecki PP oraz większość przedmiotów PR/na poziomie rozszerzonym, np. matematykę PR, geografię PR, chemię PR, fizykę PR oraz historię PR),

c) 502 – STOŁÓWKA (tu 4c napisze język polski PP, matematykę PP, język angielski PP oraz biologię PR),

d) 503 – 117/s. matematyczna (tu odbędzie się egzamin z języka angielskiego dla 1 osoby z klasy 4b oraz z języka rosyjskiego dla absolwenta z poprzednich lat, a także z języka angielskiego DJ/poziom dwujęzyczny dla 1 osoby z klasy 4b oraz z języka niemieckiego PR dla 1 osoby z klasy 4a),

e) 504 – sala 211/s. informatyczna (tutaj odbędą się indywidualne egzaminy z języka polskiego PP, języka angielskiego PP i PR oraz inne egzaminy PR pisane przy komputerze),

f) 505 – sala 118/s. języka angielskiego (tu 1 osoba z klasy 4b napisze język angielski PP oraz DJ/poziom dwujęzyczny – płyta z innymi przerwami niż w podpunkcie d i w sali 503, a także język niemiecki PR),

g) 506 – sala 16/s. fizyki (tu 1 osoba z klasy 4c napisze język angielski PP).

Rekomendowane wpisy

Skip to content