Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

drzewo

Absolwenci: 1. Antończuk R. 2. Champel St. 3. Cykał H. 4. Gadziński J. 5. Gierbetowski St. 6. Głowacki P. 7. Kiedrowski F. 8. Klebba J. 9. Leśnicki P. 10. Młynarczyk W. 11. Osmański L. 12. Pawlik K. 13. Pyszora Z. 14. Piotrowski R. 15. Piotrowski S. 16. Rojek W. 17. Rompca A. 18. Rykaszewski H. 19. Staszyński St. 20. Stradczuk B. 21. Szreder A. 22. Tyborski M. 23. Zalewski St.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Baranowski Z. 2. Bukała L. 3. Dudek B. 4. Gapińska B. 5. Górski H. 6. Kloskowska T. 7. Kostańczuk R. 8. Kurkowski A. 9. Michalski W. 10. Marchewicz R. 11. Puchalska A. 12. Reszka Ł. 13. Rudniak A. 14. Rudnik R. 15. Sakowicz M. 16. Słomkowski W. 17. Sprengel Z. 18. Sudoł Z. 19. Szajda M. 20. Zaręba W.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Abramczyk W. 2. Baran Z. 3. Borlik E. 4. Czerwiński H. 5. Januszewska E. 6. Komorowski Z. 7. Kreft T. 8. Kuźmińska J. 9. Littwin A. 10. Potoczna Z. 11. Przywoźny T. 12. Zgorzelski St.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Bucholc S. 2. Chróścińska K. 3. Drożdżak W. 4. Hałuszczak R. 5. Kępczyński St. 6. Kościa J. 7. Kujawa M. 8. Osowski G. 9. Pawełczyk J. 10. Piotrowski Z. 11. Pocałujko J. 12. Rettkowitz W. 13. Romanowski Z. 14. Ródź B. 15. Sławiński T. 16. Suchoń R. 17. Sliwa A. 18. Tomaszewski K. 19. Wesołowska M.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Borowiec Z. 2. Brzostek S. 3. Czystowski E. 4. Dering K. 5. Flisik B. 6. Górska K. 7. Grzymowicz Z. 8. Kapsa K. 9. Kosecki L. 10. Lisewska Z. 11. Listowski Z. 12. Mieciecki J. 13 Nenczak St. 14. Sokołowski J. 15. Urbański S. 16. Zieliński K.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Baliński Wł. 2. Brunka A. 3. Ceranowski E. 4. Chodkowski St. 5. Dobrenko D. 6. Gapiński A. 7. Graban H. 8. Jarząbek R. 9. Jaśtak A. 10. Jędrzejczak B. 11. Kosman St. 12. Krzemiński R. 13. Krygier Z. 14. Łęgowski K. 15. Madejczak K. 16. NArloch Cz. 17. Pokrywka H. 18. Rogowicz J. 19. Schefs G. 20. Stein R. 21. Walasiewicz St. 22. Warbnic J. 23. Wesołowski Wł.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Breska A. 2. Cichowski R. 3. Dobek F. 4. Dobek Z. 5. Domek S. 6. Gajewski St. 7. Jabłoński A. 8. Jankowski H. 9. Kapczuk P. 10. Michalski J. 11. Pasza K. 12. Staromiejski Cz. 13. Krojan P. 14. Wierzchowski K. 15. Wojciechowski W. 16. Zarzyńska S. 17. Żarczyński A.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Brucki J. 2. Dukat Cz. 3. Gierszewski R. 4. Goliński A. 5. Goliński J. 6. Hapkowski J. 7. Jastrzębski St. 8. Jóźwiak M. 9. Kensik P. 10. Kulak W. 11. Krupa L. 12. Licau G. 13. Maślonka K. 14. Megler L. 15. Nawrocki Z. 16. Oleszak L. 17. Olszewski St. 18. Owczarzak T. 19. Pik B. 20. Plata H. 21 Stoliński Cz. 22. Sokołowski A. 23. Szweda R. 24. Toczkiewicz K. 25. Zawiszewska H. 26 Zomkowski E. 27. Zwoliński Cz. 28. Żurański T.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Fridrich J. 2. Filcek A. 3. Fryca A. 4. Gostomski J. 5. Kaliszewski J. 6. Libecki R. 7. Ossowska L. 8. Rosochowicz A. 9. Rostkowska B. 10. Słoma D. 11. Sokołowski E. 12. Strzelecki J. 13. Szymczak H. 14. Tomczyk St. 15. Wutrich A. 16. Zasada Z. 17. Żelazowski R. 18. Żuk J.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Absolwenci: 1. Rosłan J. 2. Tedoszek F. 3. Kobus J. 4. Krepel B. 5. Siuda R. 6. Szblewski Cz. 7. Kołacki R. 8. Duraj M. 9. Kaczmarek J. 10. Kuras B. 11. Michałowicz A. 12. Krepińska B. 13. Małecka Z. 14. Korejwa B. 15. Cichocki J. 16. Kremski J. 17. Stańczyk H. 18. Zieliński S. 19. Klimek Z. 20. Jaszewski P. 21. Baliński K. 22. Dejnowski A. 23. Gwóźdź E. 24. Proch R. 25. Ziegert W. 26. Mortek W. 27. Wybrański S.

Dane absolwentów zaczerpnięto z książki „30 lat szkolnictwa leśnego w Tucholi” autorstwa Krystyny Grochowskiej. Pomimo podjętych starań nadal nieznane są imiona poszczególnych absolwentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, w szczególności absolwentów Wydziału Zaocznego z tego rocznika, którzy mogliby pomóc w ustaleniu brakujących danych.

Skip to content