Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

A

Wiesława Alichniewicz- nauczyciel matematyki
Tadeusz Andrzejczak- opiekun orkiestry

B

Sławomir Baturo- wychowawca internatu
Roman Berg- nauczyciel ochrony lasu i ekonomiki
Teresa Bielawa- nauczyciel religii
Roman Bocianiak- zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki i informatyki
Justyna Brzuchalska- nauczyciel języka angielskiego
Arleta Brygman- nauczyciel historii
Piotr Bugaj- nauczyciel ekonomiki leśnictwa

C

Leszek Cała- nauczyciel nauczyciel religii
Barbara Chrzanowska- wychowawca internatu
Andrzej Chrzanowski- kierownik internatu
Wawrzyniec Ciesielski- nauczyciel religii
Jolanta Cieślewicz- wychowawca internatu
Paweł Cieślewicz- wychowawca internatu
Anatol Cieśliński- nauczyciel zawodu
Grzegorz Czapiewski- wychowawca internatu
Hanna Czaplińska- wychowawca internatu
Roman Czapliński- nauczyciel zawodu
Teresa Chirrek – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Aniela Czyżyk – dyrektor, nauczyciel języka polskiego

D

Aleksandra Danek-
Magda Dąbrowska- nauczyciel matematyki
Anna Dercz- nauczyciel języka angielskiego
Jadwiga Derkowska – nauczyciel matematyki
Stanisław Derkowski- nauczyciel historii
Ewa Domeracka- bibliotekarz
Andrzej Drewnikowski- nauczyciel hodowli lasu

F

Władysław Fedorowicz- dyrektor

G

Irena Gabrych- zastępca dyrektora
Justyna Gaca- nauczyciel języka polskiego
Marek Gackowski- zastępca dyrektora
Lucyna Gierszewska- nauczyciel botaniki
Zbigniew Głomski- zastępca kierownika internatu, wychowawca internatu
Zbigniew Gostomski- nauczyciel zawodu
Krystyna Grochowska- nauczyciel historii
Magda Grochowska- nauczyciel języka polskiego
Władysław Grochowski- kierownik internatu, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Zbigniew Grugel- nauczyciel ekonomiki leśnictwa
Piotr Grzywacz- nauczyciel zawodu, opiekun koła sygnalistów

H

Wiesław Herold- nauczyciel religii
Barbara Hering- bibliotekarz
Paulina Hoppe- wychowawca internatu

J

Czesław Jethon- opiekun orkiestry
Henryk Jereczek- nauczyciel religii
Alina Jakóbczak- wychowawca internatu

K

Alicja Kaczmarek- nauczyciel języka polskiego, nauczyciel zawodu, wychowawca internatu
Stanisław Kaczmarek- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Roman Kalinowski- kierownik internatu
Magdalena Karczewska- nauczyciel języka angielskiego
Marta Kirsz- nauczyciel języka rosyjskiego
ks. Grzegorz Kaiser- nauczyciel religii
Irena Klechnikowska- nauczyciel języka rosyjskiego
Marian Knut- nauczyciel religii
Magdalena Kochanowska- nauczyciel hodowli i użytkowania lasu
Janusz Kochanowski- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Mirosław Koczwara – nauczyciel biologii
Tadeusz Kortas- zastępca dyrektora, nauczyciel urządzania lasu
Anna Korytowska- nauczyciel języka niemieckiego
Zenon Korytowski- nauczyciel przysposobienia obronnego
Jan Kozak- dyrektor, kierownik wydziału zaocznego
Maria Kozak- zastępca kierownika internatu
Klaudia Kozłowska- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Bogumiła Kożuch-wychowawczyni internatu
Jerzy Krefft- kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel ochrony lasu
Anna Krzyżanowska- wychowawca internatu
Jacek Krzyżanowski- nauczyciel informatyki i urządzania lasu
Barbara Kurowska- nauczyciel botaniki i hodowli lasu
Wiesław Kurowski- nauczyciel ekonomiki leśnictwa i hodowli lasu
Rafał Kubicki- wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego
Mirosław Koczwara- wychowawca internatu,

L

Andrzej Leszczyński- zastępca dyrektora, nauczyciel maszynoznawstwa
Kazimierz Lewandowski- nauczyciel biologii, wychowawca internatu
Wiesław Lewandowski- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Wiesław Lipkowski- 
Marian Landowski- wychowawca internatu

Ł

Bogdan Łabański- wychowawca internatu
Barbara Łachut- nauczyciel języka polskiego, wychowawca internatu
Jerzy Łachut- wychowawca internatu
Sylwia Ładanaj- nauczyciel języka angielskiego
Lidia Łapka- nauczyciel fizyki i astronomii
Józef Łoposzko- wychowawca internatu
Jerzy Łuczak- wychowawca internatu
Maria Łuczak- pedagog, wychowawczyni internatu

M

ks. Piotr Malinowski- nauczyciel religii
Eugeniusz Manthey- kierownik internatu
Renata Manthey- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca internatu
Bożena Mateja- wychowawca internatu
Andrzej Mieczkowski- nauczyciel użytkowania lasu
Katarzyna Mindykowska- wychowawca internatu
Piotr Mówiński- wychowawca internatu
Edmund Muszyński- dyrektor, nauczyciel łowiectwa
Krzysztof Malczewski- ksiądz katecheta, nauczyciel religii
Sylwester Mięsikowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

N

Adolf Niedźwiedź- kierownik praktyk, nauczyciel użytkowania lasu
Danuta Nowak – bibliotekarz
Kazimierz Nowak – nauczyciel języka polskiego
Adrianna Nowakowska- wychowawca internatu
Magdalena Nowicka- nauczyciel języka angielskiego
Ignacy Nurczyński- nauczyciel języka rosyjskiego, wychowawca internatu
Leszek Nurczyński-
Zbigniew Nyske- kierownik internatu
Zofia Nyske- zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego
Lidia Nurczyńska- nauczyciel języka niemieckiego

O

Henryk Obuchowki- nauczyciel wychowania fizycznego
Lucyna Okonek- wychowawca internatu
Małgorzata Ossowska- nauczyciel religii
Krzysztof Ostrowicki- wychowawca internatu
Mateusz Ott- nauczyciel matematyki
Marian Owieśny- wychowawca internatu

P

Jadwiga Pawlak-
Henryk Pawłowski- wychowawca internatu
Waldemar Pielecki- nauczyciel religii
Magdalena Piotrowska- wychowawca internatu
Tadeusz Pliszka- zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki
Tadeusz Pluschke- nauczyciel technologii informacyjnej
Mirosława Poturalska- wychowawca internatu
Zenon Poturalski- kierownik internatu
Krzysztof Przechowski- nauczyciel religii
Dorota Przybylo- nauczyciel języka niemieckiego
Joanna Puchowska- pedagog

R

Józef Ratajczak- nauczyciel zawodu
Franciszek Reszka- nauczyciel wychowania fizycznego
Stefania Rękoś- nauczyciel geografii
Ewa Rozkwitalska – nauczyciel bilogii
Alina Rybarczyk- wychowawca internatu

S

Damian Salom- nauczyciel matematyki
Zbigniew Sampławski- kierownik świetlicy, opiekun orkiestry
Karolina Serkowska- nauczyciel języka angielskiego
Kazimierz Schmidt- wychowawca internatu,
Czesław Sielicki- zastępca dyrektora, kierownik wydziału zaocznego
Ewa Smolińska- wychowawca internatu
Danuta Słoma-
Eugeniusz Słoma- nauczyciel zawodu
Alina Słoniewicz- pedagog
Józef Sporny- zastępca dyrektora, nauczyciel fizyki
Zbigniew Spychalski- zastępca dyrektora, kierownik wydziału zaocznego, nauczyciel hodowli lasu
Dionizy Strysik- zastępca dyrektora
Cezary Sudoł – wychowawca internatu
Alicja Suwalska – wychowawca internatu
Leszek Suwalski – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Hanna Szarkowska- nauczyciel wychowania fizycznego
Tadeusz Szczęśniak- kierownik świetlicy, opiekun orkiestry
Jerzy Szczęsny- nauczyciel zawodu
Kazimierz Szmyt- wychowawca internatu
Henryk Szyngwelski- zastępca dyrektora, kierownik internatu
Otylia Świebocka- nauczyciel wychowania fizycznego
Aleksander Świebocki- dyrektor
Inna Święcicka- nauczyciel języka angielskiego

T

Maria Trocka- nauczyciel języka polskiego
Marcin Turzyński- nauczyciel technologii informacyjnej
Anna Tutak- nauczyciel języka angielskiego

U

Bogumił Urbański- nauczyciel fizyki

V

Lech Voelkel- dyrektor
Teresa Voelkel- bibliotekarz
Jan Voigt-  opiekun orkiestry

W

Tadeusz Wandtka- nauczyciel religii
Jolanta Węckowska- nauczyciel chemii
Adam Wenda- nauczyciel biologii leśnej
Małgorzata Wesołowska- nauczyciel ekonomiki leśnictwa
Ireneusz Wesołowski- kierownik szkolenia praktycznego
Maria Wielandt- wychowawca internatu
Bogna Wleklińska- nauczyciel języka angielskiego
Wiesław Wlekliński- kierownik świetlicy, kierownik zajęć pozalekcyjnych, nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowawca internatu
Marek Wojtas- nauczyciel wychowania fizycznego
Maria Wojtas- nauczyciel wychowania fizycznego
Regina Wrębel- dyrektor
Mariusz Witkowski- naczyciel języka angielskiego

Z

Piotr Zawadzki- wychowawca internatu
Janusz Zawadziński-
Janusz Zieliński- nauczyciel wychowania fizycznego
Marek Zienkiewicz- wychowawca internatu
Hanna Zwiefka- nauczyciel matematyki
Wiesław Zwiefka- wychowawca internatu
Zofia Żmich- bibliotekarz
Barbara Żółkiewicz-Popko- nauczyciel języka niemieckiego

Skip to content