Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA INFORMUJE, ŻE UBEZPIECZA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W: 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUWBiuro Regionalne w BydgoszczyFILIA W TUCHOLI UL. Nowodworskiego 3, 89-500 Tuchola 

SUMA UBEZPIECZENIA w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 19.000,00 złSKŁADKA: 25,00 zł

Umowa Ubezpieczyciela obejmuje w podstawowym  zakresie następujące świadczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1 % sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku

2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 100 % sumy ubezpieczenia

3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa – 50 % sumy ubezpieczenia

4. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych 

5. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże i pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 250 zł

6. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw NW –  250 zł

7. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki/ pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku- 2 % sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo umowa obejmuje pakiet rozszerzony o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby, począwszy od 3 dnia hospitalizacji i nie dużej niż 60 dni. 

UBEZPIECZENIE 24 GODZINY NA DOBĘJednocześnie informujemy, że ubezpieczenie od nnw nie jest obowiązkowe ubezpieczenie. 

Na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczna Szkoła.

W przypadku deklaracji ubezpieczenia proszę o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz złożenia oświadczenia ubezpieczonego lub opiekuna prawnego na informacji o warunkach umowy ubezpieczonego.

Skip to content