Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

UBEZPIECZENIE

Uczniowie mają możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia NNW w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Kujawsko-Pomorskie Biuro Regionalne w Bydgoszczy,
Filia w Tucholi, Plac Wolności 15, 89-500 Tuchola.

Suma ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022 wynosi 25.000,00 zł przy składce wynoszącej 32,00 zł.


Umowa ubezpieczyciela obejmuje w podstawowym zakresie następujące świadczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym:

 1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku,
 2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku- 100% sumy ubezpieczenia,

Dodatkowo umowa ubezpieczyciela obejmuje rozszerzony zakres następujących świadczeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym:

 1. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego- 50% sumy ubezpieczenia,
 2. świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa- 50% sumy ubezpieczenia,
 3. świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości do 5.000,00 zł,
 4. świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości do 4.000,00 zł,
 5. świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała – wypłacone Ubezpieczonemu
  w wysokości do 6.000,00 zł,
 6. świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia -wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 250,00 zł,
 7. świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu – wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 300,00 zł,
 8. świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady, węże
  lub żmije- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 500,00 zł,
 9. świadczenie z tytułu poważnego zachorowania- wypłacone Ubezpieczonemu
  w wysokości 1.500,00 zł,
 10. świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19- wypłacone Ubezpieczonemu
  w wysokości 500,00 zł,
 11. świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 2.000,00 zł,
 12. świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 500,00 zł,
 13. zwrot kosztów leczenia- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 2.500,00 zł,
 14. zwrot kosztów rehabilitacji- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 2.500,00 zł,
 15. zwrot kosztów operacji plastycznej- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości
  2.500,00 zł,
 16. zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 500,00 zł,
 17. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 4.000,00 zł,
 18. zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 200,00 zł,
 19. zwrot kosztów korepetycji- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 500,00 zł,

Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę. Wszystkie „świadczenia” obejmują cały świat, natomiast wszystkie „zwroty” z oferty obejmują tren Polski.

Jednocześnie przypominamy, iż ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice dostępne są również ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła”. W przypadku deklaracji ubezpieczenia proszę o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz złożenia oświadczenia ubezpieczonego lub opiekuna prawnego na informacji o warunkach umowy ubezpieczonego.

Skip to content