Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Dyrekcja szkoły

Dyrektor:
dr inż. Piotr Marciniak
Wicedyrektor:
mgr Anna Stybaniewicz-Pik

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr inż. Roman Smoliński

Kierownik Internatu:
mgr Mariusz Szmagliński

Zastępca Kierownika Internatu:
mgr Arkadiusz Gostomski


Poprzedni Dyrektorzy

dr Aleksander Świebocki: od 1.09.1965 do 18.09.1971
mgr inż. Jan Kozak: od 18.09.1971 do 31.08.1974
mgr inż. Władysław Fedorowicz: 01.09.1974 do 31.08.1975
dr inż. Lech Voelkel: od 10.09.1975 do 31.08.1982
mgr inż. Edmund Muszyński: od 01.09.1982-31.08.2000
mgr inż. Regina Wrębel: od 01.09.2000 do 31.08.2007
mgr Aniela Czyżyk: od 01.09.2007 do 31.08.2017

Poprzedni Wicedyrektorzy

mgr Henryk Szyngwelski: od 01.09.1965 do 31.08.1967
mgr inż. Zbigniew Spychalski: od 01.09.1967 do 31.08.1971
mgr Józef Sporny: od 01.09.1971 do 31.08.1972
mgr inż. Czesław Sielicki: od 01.12.1972 do 31.08.1974
mgr Dionizy Strysik: od 01.09.1974 do 05.07.1982
mgr Zbigniew Spychalski: od 01.09.1979 do 31.08.1981
mgr inż. Tadeusz Kortas: od 01.09.1981 do 31.08.1990
mgr Tadeusz Pliszka: od 01.09.1982 do 31.08.1990
mgr inż. Andrzej Leszczyński: od 01.09.1990 do 31.08.1994
mgr Zofia Nyske: od 01.09.1994 do 31.08.2000
mgr Roman Bocianiak: od 01.09.2000 do 31.08.2001
mgr inż. Irena Gabrych: od 01.09.2000 do 31.08.2004
mgr inż. Roman Smoliński: 01.09.2001 do 31.08.2007
mgr Aniela Czyżyk: od 01.09.2004 do 31.08.2007
mgr inż. Marek Gackowski: od 01.09.2007 do 31.10.2007
mgr Rafał Kubicki: od 01.09.2007 do 31.08.2015 r. 

Poprzedni Kierownicy szkolenia praktycznego

mgr inż. Jerzy Kreft: od 01.09.1990 do 31.08.1992
mgr inż. Adolf Niedźwiedź: od 01.09.1992 do 31.08.2000
mgr inż. Roman Smoliński: od 01.09.2000 do 31.08.2001
mgr inż. Mariusz Nowogrodzki: od 01.09.2001 do 31.08.2004
mgr inż. Ireneusz Wesołowski: od 01.09.2000 do 31.08.2007
   dr inż. Piotr Marciniak: od 1.11.207 do 31.08.2017

Poprzedni Kierownicy internatu

mgr Henryk Szyngwelski: od 01.09.1965 do 31.08.1969
mgr Wiesław Grochowski: od 01.09.1969 do 31.08.1970
Andrzej Chrzanowski: od 01.09.1972 do 31.08.1972
inż. Eugeniusz Manthey: od 01.09.1972 do 31.08.1977
Roman Kalinowski: od 01.09.1977 do 31.08.1979
mgr Zbigniew Nyske: od 01.09.1979 do 31.08.1984
mgr inż. Zenon Poturalski: od 01.09.1984 do 31.08.1988
mgr Feliks Kozera: od 1.09.1988 do 31.08. 2017

Poprzedni Zastępcy Kierownika internatu

Maria Kozak
Zbigniew Głomski
Maria Łuczak: od 01.09.1984 do 31.08.1987
Feliks Kozera: od 01.09.1987 do 31.08.1988
Mariusz Szmagliński: od 1.09.1988 do 31.08.2017

Skip to content