Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

   Drodzy Maturzyści!

   Podczas szkolenia w czwartek 28 kwietnia przekazałam Wam ważne informacje, związane z organizacją egzaminów maturalnych. Ze względu na sporą ilość danych, podaję je ponownie – tym razem w formie pisemnej, abyście w każdej chwili mogli je przeczytać:

1. Proszę dokładnie zapoznać się z terminami matur – znajdziecie je w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu maturalnego.

2. Pierwszy egzamin – z języka polskiego na poziomie podstawowym – napiszecie  w środę rano 4 maja (początek: godzina 9.00).

3. Sale egzaminacyjne na potrzeby egzaminów – szczegóły znajdziecie na stronie szkoły w poprzednim komunikacie.

4. Preferowany w naszej szkole ubiór abiturienta to mundur i biała koszula.

5. Musicie mieć ze sobą obowiązkowo własne przybory: długopisy z czarnym tuszem (miejcie ze sobą zapas: 2-3), a m.in. na matematykę dodatkowo kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę. Obowiązkowo musicie się zapoznać z komunikatem dyrektora CKE o przyborach. Zapomnicie – będziecie mieć problem, więc lepiej nie zapomnijcie. Szkoła zapewnia słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny na j. polski oraz tablice z wzorami na matematykę, biologię i chemię.

6. Musicie mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem – najlepiej dowód osobisty. Nie wolno Wam go zapomnieć, bo osoby bez niego nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Dowód należy „okazać” podczas wchodzenia na salę, bez zbędnego wzywania do tego przez zespół nadzorujący.

7. Chociaż egzaminy poranne wyznaczone są na godzinę 9.00, proszę pojawić się przed salami egzaminacyjnymi najpóźniej o 8.30 (analogicznie po południu – o 13.30 przed egzaminem zaplanowanym na 14.00).

8. Nie wolno Wam wnieść na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych, m.in. zegarków z dostępem do internetu. Zatem niezależnie od tego, jak głębokie więzi emocjonalne łączą Was z Waszymi smartfonami i smartwatchami, zespoły nadzorujące nie będą miały pod tym względem litości. Proszę zostawić w aucie lub internacie telefony i inne cenne przedmioty. Jeśli je przyniesiecie, nauczyciele z ZN (lub rezerwy ZN) zbiorą je do woreczków, włożą do kartonów i wyniosą do sali nr 23 (prof. Gostomskiego). Tam będzie  po egzaminie punkt ich wydawania.

9.  Wodę do picia zdający przynoszą na egzamin ze sobą, ale butelki nie mogą mieć etykiet i nie wolno ich stawiać na stoliku, ale na podłodze przy stoliku. Dlaczego? Na wypadek trzęsących się z powodu stresu rąk. Nie chcemy, żebyście oblali arkusze egzaminacyjne J

10. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, m.in. wylosowaniu numeru stolika, podpisaniu listy obecności, zajęciu miejsca przy swoim stoliku itd., musicie uważnie przeczytać instrukcję na arkuszu maturalnym i dokładnie obejrzeć arkusz, przeliczyć strony, itp.

11. UWAGA! W tym roku każdy z Was otrzyma 2 arkusze z języka polskiego – osobno do czytania ze zrozumieniem i osobno – do napisania własnego wypracowania w związku z tekstem literackim. Łączny czas rozwiązania obu arkuszy to 170 minut.

12. W przypadku absolwentów z dysleksją, ZN (zespół nadzorujący) zaznacza rodzaj dostosowania w budce na pierwszej stronie arkusza w wyznaczonym miejscu. Dyslektycy nie mają wydłużonego czasu. Dostosowanie dla nich – przypomnę – polega tylko i wyłącznie na „dostosowanych kryteriach oceniania”!

13. Kodujecie pracę w trojaki sposób:

a) przepisujecie 3-cyfrowy kod z białej koperty (nie wpisujcie tam przypadkiem numeru stolika); w tym roku jest to litera z oznaczeniem Waszej klasy oraz numer absolwenta, np. A7, B15, C24, a dla absolwentów z wcześniejszych lat np. 112 („1” to oznaczenie „oddziału”); nie wpisujcie jednak numeru z dziennika na pamięć, ale przepiszcie kod, bo np. w klasie 4c pojawiły się różnice między systemem Vulcan a SIOEO;

b) wpisujecie numer PESEL (mimo że znacie go na pamięć, spójrzcie w dowód osobisty – na wszelki wypadek);

c) przyklejacie naklejki z białej koperty (UWAGA!!! Nie przyklejcie naklejki z imieniem                      i nazwiskiem, bo zamiast zakodować arkusz, odkodujecie go, co grozi dyskwalifikacją pracy. Jeśli Wam się to przydarzy, zgłoście ten fakt ZN zespołowi nadzorującemu);

d) pamiętajcie o powtórzeniu czynności z podpunktów a-b-c na karcie odpowiedzi.

14. Pamiętacie również, by przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

15. W razie złego samopoczucia, zgłoście ten fakt członkowi ZN. Pamiętajcie jednak,                          że nawet zasłabnięcie podczas egzaminu, nie gwarantuje przyznania zdającemu dodatkowego terminu egzaminu. Każdorazowo to dyrektor OKE w Gdańsku decyduje, czy oceniać arkusz, nad którym przerwano pracę, czy też wyznaczyć dodatkowy termin (wniosek o przyznanie tego terminu z powodu szczególnej sytuacji losowej musi zostać złożony przez Was lub Waszych Rodziców do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, w którym nastąpiło np. omdlenie czy inna niedyspozycja albo jakiś wypadek losowy).

16. Egzamin maturalny może zostać unieważniony z 3 powodów:

a) wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania z niego,

b) niesamodzielności rozwiązywania arkusza,

c) zakłócania przebiegu egzaminu innym zdającym.

17. Inne przydatne informacje:

– wejście do budynku głównego szkoły możliwe jest tylko od strony podwórza gospodarczego;

– przed wejściem do szkoły oraz na salę egzaminacyjną zdezynfekuj ręce;

– jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela;

– jedzonko zorganizuj sobie we własnym zakresie, ale pamiętaj, że na sali egzaminacyjnej nie wolno niczego spożywać (chyba że masz zaświadczenie od lekarza, że musisz np. zjeść coś słodkiego ze względów zdrowotnych).

***

   Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, zadawajcie je za pośrednictwem Waszych wychowawców, ale już po uważnej lekturze wskazanych wyżej dokumentów.

   Życzę wam zdrowia i dobrego samopoczucia, a także natchnienia i olśnienia podczas egzaminów. Trzymam za was kciuki. Pozdrawiam serdecznie!

            wicedyrektor Anna Stybaniewicz-Pik

Rekomendowane wpisy

Skip to content