Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

mech

Absolwenci: 1. Mitręga Marek 2. Mielcarek Piotr 3. Bork Marian 4. Cwiek Paweł 5. Gadomski Adam 6. Gadzała Jarosław 7. Górska Barbara 8. Borzyszkowska Lucyna 9. Kaczmarek Halina 10. Klafczyńska Małgorzata 11. Klisowski Krzysztof 12. Kownacki Czesław 13. Kubiak Małgorzata 14. Kujawski Marian 15. Miłek Zdzisław 16. Miotk Ryszard 17. Mrozek-Gliszczyński Wacław 18. Niemczyk Marek 19. Nowakowski Jerzy 20. Pasternak Tadeusz 21. Petrychowski Janusz 22. Polańska Beata 23. Serafin Sławomir 24. Skubicz Czesław 25. Strzakłowiec Jarosław 26. Wojnicz Mirosława 27. Wyborski Marcin 28. Zieja Lena 29. Norek Dorota 30. Szeląg Janusz 31. Drążewski Jacek 32. Majkowski Hieronim

Absolwenci: 1. Kulicz Andrzej 2. Orłowski Wiesław 3. Kreczko Wiesław 4. Burchardt Anna 5. Dąbrowski Eugeniusz 6. Przymuszała Bożena 7. Dolla Dariusz 8. Dolla Robert 9. Górski Waldemar 10. Klawikowski Zbigniew 11. Kuźmicz Jarosław 12. Kasprzyk Katarzyna 13. Kujawa Wojciech 14. Losiuk Halina 15. Nocuń Tomasz 16. Marszelec Józef 17. Piecnik Marek 18. Płodzień Robert 19. Palmowski Dariusz 20. Szlendak Jan 21. Siwek Wiesław 22. Śliwiński Gabriel 23. Skrocki Wiesław 24. Skrajda Jan 25. Warczak Jacek 26. Wójcik Tomasz 27. Wais Izabela 28. Gibas Józef 29. Goliński Henryk 30. Dolmer Jarosław 31. Bystrzycki Przemysław 32. Piotrowska Bogusława

Absolwenci: 1. Wiąz Henryk 2. Pawlaczyk Jerzy 3. Wirkus Ryszard 4. Budniewski Leopold 5. Chrin Sławomir 6. Fliszta Agnieszka 7. Grześkowiak Tadeusz 8. Halec Michał 9. Jesionka Paweł 10. Kletkiewicz Małgorzata 11. Krzemiński Henryk 12. Leis Janusz 13. Łatacz Marek 14. Maciejewski Maciej 15. Mastalerz Piotr 16. Kubiaczyk Małgorzata 17. Michalak Krzysztof 18. Mielcarek Tomasz 19. Mroczkiewicz Tomasz 20. PachoIski Walenty 21. Palak Andrzej 22. Penk Andrzej 23. Rzepka Antoni 24. Skrzypczak Janusz 25. Wichniarz Zenon 26. Zimborowski Zenon 27. Chojnacki Wincenty 28. Czerwińska-Fiszer Hanna 29. Długosz Anna 30. Goszczyńska Grażyna 31. Jankowski Stanisław 32. Jednachowski Edward 33. Kończak Piotr 34. Kozłowska Teresa 35. Krzewiński Edward 36. Krzyżaniak Małgorzata 37. Lubomski Andrzej 38. Michalska Izabela 39. Marszałkiewicz Henryk 40. Michalak Ryszard 41. Mielnik Czesław 42. Murawski Piotr 43. Piesik Magdalena 44. Pyrcz Stefan 45. Sontowski Franciszek 46. Sudoł Cezary 47. Wessel Hanna 48. Witeska Janusz 49. Liszewski Henryk 50. RaInik Jarosław

Abswolwenci: 1. Redzimski Jacek 2. Bodak Mirosław 3. Jonasz Andrzej 4. Karski Jacek 5. Kachlicki Dariusz 6. Konopa Barbara 7. Kowalczyk Andrzej 8. Piekarski Andrzej 9. Siciński Wiesław 10. Szymański Krzysztof 11. Sikorski Ryszard 12. Sylwestrzak Jerzy 13. Szymanowski Andrzej 14. Trzaska Józef 15. Nowak Elżbieta 15. Wnuk – Lipiński Roman 16. Żak Ewa 17. Żmuda- Trzebiatowski Henryk 18. Dziatko Bogusław 19. Filbrandt Marek 20. Gielniak Borys 21. Jastrzębski Zdzisław 22. Kornacki Andrzej 23. Karpiński Artur 24. Kozakiewicz Dorota 25. Cybulski Janusz 26. Łapiński Jacek 27. Maksymiuk Ryszard 28. Pawlak Waldemar 29. Plewka Krzysztof  30. Stefan Roman 31. Rybarczyk Wiesław 32. Szczepanik Jerzy 33. Dąbrowska Mariola 34. Sobiejewski Tomasz 35. Wegenek Wacław 36. Więckiewicz Jerzy 37. Fronczak Marek 38. Bosak Krzysztof 39. Gielniak Maja 40. Rogala Dorota

Abswolwenci: 1. Angowski Stanisław 2. Augustyn Stanisław 3. Barszcz Zenon 4. Bazydło Marek 5. Bugaj Ryszard 6. Glanert Piotr 7. Goryniak Adam 8. Ignaszak Marian 9. Iwin Jerzy 10. Jaroszek Tadeusz 11. Jóźwiak Piotr 12. Kalinowski Jan 13. Kinowski Mirosław 14. Kieller Mieczysław 15. Kłosowski Jan 16. Kołacz Sławomir 17. Komosiński Ryszard 18. Krzesak Stefan 19. Leśmiański Józef 20. Marecki Czesław 21. Ossowski Andrzej 22. Pawluć Jacek 23. Pauk Zbigniew 24. Późniak Franciszek 25. Rolbiecka Teresa 26. Sarnowska Krystyna 27. Skoczylas Józef 28. Socha Monika 29. Swiecki Władysław 30. Szawdzianiec Mirosław 31. Szymczak Jerzy 32. Swigoń Jarosław 33. Sliżewski Janusz 34. Wajs Andrzej 35. Walicht Elżbieta 36. Wąśniewska Lukrecja 37. Wierzejewski Marek 38. Witomski Jacek 39. Wojnowski Dariusz 40. Zelma Dorota 41. Ziemczonch Kalikst 42. Ziętara Zbigniew 43. Zmęczerowski Leszek

Absolwenci: 1. Antoniuk Katarzyna 2. Chociej Teresa 3. Choptiany Jan 4. Cichowicz Tadeusz 5. Czapliński Jan 6. Dąbrowski Marek 7. Gapski Krzysztof 8. Grzejszczyk Jan 9. Iwaszkiewicz Janusz 10. Janiszewska Anna 11. Kaszubski Robert 12. Kiełtyka Andrzej 13. Kołodziejski Sławomir 14. Kozłowski Mirosław 15. Kowalski Mieczysław 16. Krezyman Wiesław 17. Kubiak Krzysztof 18. Laskowski Piotr 19. Lewandowski Alfred 20. Maziak Krzysztof 21. Napieraiski Andrzej 22. Piec Zbigniew 23. Piekarski Piotr 24. Płocharski Dariusz 25. Prywarek Janusz 26. Ramik Stanisław 27. Stawowy Jan 28. Wal kusz Stanisław 29. Warachowski Waldemar 30. Wojciechowski Krzysztof 31. Wydmuch Krystyna 32. Żynda Ryszard

Abswolwenci: 1. Adamowicz Jan 2. Antoniak Zbigniew 3. Barszcz Kazimierz 4. Bonin Benon 5. Borowicz Bożena 6. CalI Janusz 7. Chojnacki Eugeniusz 8. Cieślik Krzysztof 9. Drawc Roman 10. Ejdys Piotr 11. Figura Piotr 12. Gapski Krzysztof 13. Gregorcewicz Tatiana 14. Górecki Mariusz 15. Groblewski Krzysztof 16. Klocek Andrzej 17. Konczanin Adam 18. Król Dariusz 19. Kupilas Czesław 20. Lewandowski Jan 21. Malinowski Stanisław 22. Marszalec Barbara 23. Mosakowski Leszek 24. Nawrocki Dariusz 25. Nowaczyk Krzysztof 26. Nowak Mieczysław 27. Piechowicz Barbara 28. PodraIski Jacek 29. Połeć Wojciech 30. Pudełek Ryszard 31. Puzio Mariusz 32. Radomski Zdzisław 33. Ruszczyk Andrzej 34. Słomiński Andrzej 35. Stóltman Piotr 36. Sturmowski Henryk 37. Swięckim Janusz 38. Szymlek Ludwik 39. Szyntor Edward 40. Sliski Władysław 41. Waraksa Tomasz 42. Wiszniewski Ryszard 43. Wiśniewska Małgorzata

Absolwenci: 1. Barciński Jerzy 2. Baziak Marian 3. Bieliński Kazimierz 4. Biwan Zbigniew 5. Czerwiński Waldemar 6. Czopowicz Zbigniew 7. Hinc Witold 8. Hudobski Jarosław 9. Jocher Andrzej 10. Karmiński Włodzimierz 11. Karpiński Arkadiusz 12. Kołakowski Roman 13. Korkus Andrzej 14. Markiewicz Jan 15. Michałowska Elżbieta 16. Patrzałek Jan 17. Przybyłek Mirosław 18. Rakoczy Wojciech 19. Rok Karol 20. Sygit Marek 21. Żywot Michał

Skip to content