Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

W dniach 23 – 24 października spotkaliśmy się na terenie Borów Tucholskich na konferencji której przewodnim tematem było „Zagospodarowanie terenów po klęsce huraganu z 2017 r. – teraźniejszość i przyszłość”.    

      W spotkaniu łącznie wzięło udział 90 pracowników, różnych szczebli zarządzania, z 22 nadleśnictw oraz biura RDLP w Toruniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi dr inż. P. Marciniak, Kierownik praktycznej nauki TL w Tucholi R. Smoliński, a także nauczyciele hodowli lasu z pięciu techników leśnych będących pod patronatem Ministra Środowiska oraz jednego technikum leśnego „nie branżowego”. Gościem był także Pan Zbigniew Kłosowski – wizytator techników leśnych z Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Konferencję objął oficjalnym patronatem Dyrektor RDLP w Toruniu.

Pierwszego dnia odbyła się część wykładowo – dyskusyjna, na której wykłady o charakterze teoretycznym i praktycznym, poprowadzili: prof. dr. hab. inż. Andrzej Grzywacz z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, dr. hab. inż. Piotr Sewerniak z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu, dr. inż. Jacek Zajączkowski z Wydziału leśnego SGGW w Warszawie oraz mgr inż. Arkadiusz Kukliński – Dyrektora BULiGL Oddział w Gdyni, a także pracownicy RDLP w Toruniu: Tomasz Sołtys oraz Waldemar Wencel.

     Drugiego dnia konferencja przeniosła się w teren. Odwiedziliśmy kolejno Nadleśnictwa: Przymuszewo, Czersk oraz Rytel. Celem wyjazdu było z jednej strony unaocznienie ogromu skutków jakie wyrządził huragan w Borach Tucholskich, z drugiej zaś przybliżenie wybranych aspektów zagospodarowania powierzchni pohuraganowych oraz stopnia zaawansowania prac w poszczególnych nadleśnictwach.

Dziękujemy bardzo Zarządom PTL – Oddziału Toruńskiego oraz SITLiD – Oddziału Bydgoskiego za zaproszenie nas na bardzo interesujące spotkanie.

                                                                                             Jolanta Wencel

Rekomendowane wpisy

Skip to content