Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Składka na radę rodziców
w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
100 zł
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto:
18 2030 0045 1110 0000 0145 9340


Internat:

Rok szkolny: 2024/2025
Czesne: 150 zł/miesiąc.
Wyżywienie: 25 zł/dzień od dnia 1.09.2024 r.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto: 
NBP O/Bydgoszcz nr  43 1010 1078 0052 9413 9134 0000
z dopiskiem: „za internat- nazwisko, imię, klasa ucznia”

Skip to content