Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

   Drodzy Maturzyści!

   Podczas szkolenia w poniedziałek 26 kwietnia przekazałam Wam ważne informacje, związane z organizacją egzaminów maturalnych. Ze względu na sporą ilość danych, podaję je ponownie – tym razem w formie pisemnej, abyście w każdej chwili mogli je przeczytać:

1. Proszę dokładnie zapoznać się z terminami matur – znajdziecie je w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu maturalnego.

2. Pierwszy egzamin – z języka polskiego na poziomie podstawowym – napiszecie we wtorek rano 4 maja (info o godzinach poniżej).

3. Sale egzaminacyjne na potrzeby egzaminów mają nadane „sztuczne” numery:

a) 500 – STS (tu 4a i 4b + absolwenci z wcześniejszych lat napiszą j. polski PP, matematykę PP oraz biologię PR, natomiast 4a+4b+4c+absolwenci – j. angielski PP i PR),

b) 501 – AULA (tu napiszecie j. niemiecki PP oraz większość przedmiotów PR/na poziomie rozszerzonym, np. j. polski PR, matematykę PR, geografię PR, chemię PR oraz z historię PR),

c) 502 – STOŁÓWKA (tu 4c i absolwenci z lat wcześniejszych napiszą j. polski PP, matematykę PP oraz biologię PR),

d) 503 – 117/s. matematyczna (tu odbędzie się egzamin z historii muzyki, j. angielski dla osoby z dostosowaniem, PR z filozofii oraz PR z j. niemieckiego),

e) 504 – sala  sala 211/s. informatyczna (tutaj odbędą się indywidualne egzaminy z polskiego PP oraz angielskiego PP i PR przy komputerze),

f) 505 – sala 118 (tu 1 osoba napisze j. angielski DJ/poziom dwujęzyczny).

4. Preferowany w naszej szkole ubiór abiturienta to mundur i biała koszula.

5. Musicie mieć ze sobą obowiązkowo maseczki: jedno- lub wielorazowe (te drugie proponuję wyprać i wyprasować) oraz rękawiczki (zalecam mieć ze sobą czyste i nowe, bo wielokrotnie używane rękawiczki jednorazowe to siedlisko wszelkiej maści „plugastwa”: bakterii, wirusów i innych wybryków natury 😉 ). Maseczki można będzie zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.

6. Obowiązkowe są także własne przybory: długopisy z czarnym tuszem (miejcie ze sobą zapas: 2-3), a m.in. na matematykę dodatkowo kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę. Obowiązkowo musicie się zapoznać z komunikatem dyrektora CKE o przyborach. Zapomnicie – będziecie mieć problem, więc lepiej nie zapomnijcie. Szkoła zapewnia słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny na j. polski oraz tablice z wzorami na matematykę, biologię i chemię.

7. Musicie mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem – najlepiej dowód osobisty. Nie wolno Wam go zapomnieć, bo osoby bez niego nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Dowód należy „okazać” podczas wchodzenia na salę, bez zbędnego wzywania do tego przez zespół nadzorujący.

8. Przed wejściem na salę trzeba podpisać oświadczenie, że nie jest się chorym, nie ma się objawów COVID-19, że nie przebywa się na kwarantannie i nie mieszka z osobą chorą, itd., itp. Oczywiście, kto z Was podpisze je już w poniedziałek 3 maja w internacie, nie będzie musiał tego robić 2 raz.

9. Mierzenia temperatury nie będzie.

10. Zabronione jest robienie tłoku przed egzaminem i po nim – sztucznego i każdego innego. Jakkolwiek śmieszne by się to Wam nie wydawało, przebywanie 2-3 osób obok siebie, w sytuacji epidemii stwarza zagrożenie. Wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele będą musieli zadbać o Wasze bezpieczeństwo, pilnując zachowywania przez Was tzw. dystansu społecznego, czyli 1,5-2m odległości od 2 przedstawiciela gatunku ludzkiego J. Zrozumcie to i nie utrudniajcie sprawy. Egzamin maturalny nie bez kozery określa się mianem egzaminu dojrzałości, toteż liczymy właśnie na Waszą dojrzałość i odpowiedzialność.

   Oczywiście w pełni zrozumiałe są Wasze emocje związane z maturą, ale MEN, CKE i OKE apelują do Was, byście dzielili się z kolegami tymi emocjami za pośrednictwem mediów społecznościowych już po zakończeniu egzaminów.

11. Chociaż egzaminy poranne wyznaczone są na godzinę 9.00, proszę pojawić się przed salami egzaminacyjnymi najpóźniej o 8.30 (analogicznie po południu – o 13.30 przed egzaminem zaplanowanym na 14.00).

12. Jeżeli macie gorączkę albo inne niepokojące objawy, nie przyjeżdżajcie do szkoły. Skontaktujcie się ze mną przez sekretariat, a ja krok po kroku wytłumaczę Wam, co Wy albo Wasi Rodzice musicie zrobić i jaki wniosek złożyć, aby uzyskać zgodę na pisanie egzaminu w terminie dodatkowym.

13. Nie wolno Wam wnieść na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych, m.in. „kosmicznych” zegarków z wszystkimi bajerami świata. Zatem niezależnie od tego, jak głębokie więzi emocjonalne łączą Was z Waszymi smartfonami i smartwatchami, zespoły nadzorujące nie będą miały pod tym względem litości. Proszę zostawić w aucie lub internacie telefony i inne cenne przedmioty. Jeśli je przyniesiecie, nauczyciele z ZN (lub rezerwy ZN) zbiorą je do woreczków, włożą do kartonów i wyniosą do sali nr 23 (prof. Gostomskiego). Tam będzie  po egzaminie punkt ich wydawania.

14.  Wodę do picia zdający przynoszą na egzamin ze sobą, ale butelki nie mogą mieć etykiet i nie wolno ich stawiać na stoliku, ale na podłodze przy stoliku. Dlaczego? Na wypadek trzęsących się z powodu stresu rąk. Nie chcemy, żebyście oblali arkusze egzaminacyjne.

15. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, m.in. wylosowaniu numeru stolika (przez ZN), podpisaniu listy obecności, zajęciu miejsca przy swoim stoliku, itd., musicie uważnie przeczytać instrukcję na arkuszu maturalnym i dokładnie obejrzeć arkusz, przeliczyć strony, itp.

16. UWAGA! W tym roku każdy z Was otrzyma 2 arkusze z języka polskiego – osobno do czytania ze zrozumieniem i osobno – do napisania własnego wypracowania w związku z tekstem literackim.

17. Uczniowie z dysleksją zaznaczają rodzaj dostosowania krzyżykiem na pierwszej stronie arkusza w wyznaczonym miejscu (następnie ZN sprawdza poprawność zaznaczenia). Nie macie wydłużonego czasu. Wasze dostosowanie – przypomnę – polega na „dostosowanych kryteriach oceniania”!

18. Kodujecie pracę w trojaki sposób:

a) przepisujecie 3-cyfrowy kod z białej koperty (nie wpisujcie tam przypadkiem numeru stolika); w tym roku jest to litera z oznaczeniem Waszej klasy oraz numer absolwenta, np. A7, B15, C24, a dla absolwentów z wcześniejszych lat np. 112 („1” to oznaczenie „oddziału”);

b) wpisujecie numer PESEL (mimo że znacie go na pamięć, spójrzcie w dowód osobisty – tak na wszelki wypadek);

c) przyklejacie naklejki z białej koperty (UWAGA!!! Nie przyklejcie naklejki z imieniem i nazwiskiem, bo zamiast zakodować arkusz, odkodujecie go, co grozi dyskwalifikacją pracy. Jeśli Wam się to przydarzy, zgłoście ten fakt ZN zespołowi nadzorującemu);

d) pamiętajcie o powtórzeniu czynności z podpunktów a-b-c na karcie odpowiedzi.

19. Pamiętacie również, by przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

20. W razie złego samopoczucia, zgłoście ten fakt członkowi ZN. Pamiętajcie jednak, że nawet zasłabnięcie podczas egzaminu, nie gwarantuje przyznania zdającemu dodatkowego terminu egzaminu. Każdorazowo to dyrektor OKE w Gdańsku decyduje, czy oceniać arkusz, nad którym przerwano pracę, czy też wyznaczyć dodatkowy termin (wniosek o przyznanie tego terminu z powodu szczególnej sytuacji losowej musi zostać złożony przez Was lub Waszych Rodziców do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, w którym nastąpiło np. omdlenie czy inna niedyspozycja albo jakiś wypadek losowy).

21. Egzamin maturalny może zostać unieważniony z 3 powodów:

a) wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania z niego,

b) niesamodzielności rozwiązywania arkusza,

c) zakłócania przebiegu egzaminu innym zdającym (cóż… ludzie różnie reagują na stres).

23. Obowiązkowo przeczytajcie wytyczne do organizacji egzaminu maturalnego (np. na stronie OKE lub CKE).

24. Inne przydatne informacje:

– wejście do budynku głównego szkoły możliwe jest tylko od strony podwórza gospodarczego;

– na teren szkoły mogą wejść osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową);

– bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem
i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust;

– przed wejściem do szkoły oraz na salę egzaminacyjną obowiązkowo musisz zdezynfekować ręce;

– zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie;

– jeszcze raz: unikaj większych skupisk ludzkich, zachowuj dystans, przebywając
na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły i internatu;

– jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela;

– jedzonko zorganizuj sobie we własnym zakresie, ale pamiętaj, że na sali egzaminacyjnej nie wolno niczego spożywać (chyba że masz zaświadczenie od lekarza, że musisz np. zjeść coś słodkiego ze względów zdrowotnych).

***

   Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, zadawajcie je za pośrednictwem Waszych wychowawców, ale już po uważnej lekturze wskazanych wyżej dokumentów. Regularnie zaglądajcie na nasz zespół „Maturzyści” na Teams oraz na stronę szkoły, gdyż mogą się tam pojawić kolejne ważne informacje.

   ŻYCZĘ WAM ZDROWIA i DOBREGO SAMOPOCZUCIA,

a także NATCHNIENIA i OLŚNIENIA podczas EGZAMINÓW!!!

                    TRZYMAM ZA WAS KCIUKI

            POZDRAWIAM SERDECZNIE!

            Anna Stybaniewicz-Pik

           wicedyrektor

Rekomendowane wpisy

Skip to content