Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI: PRAKTYKI DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM LEŚNEGO W TUCHOLI. DOTYCZY PROJEKTU NUMER: 2019-1-PL01-KA102-063440

Uczestnik przystępujący do rekrutacji w/w projektu w miesiącu naboru, tj. od 01 stycznia 2020r., musi mieć ukończone 16 lat. Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi
w Irlandii, osoba poniżej 16 roku życia nie może podjąć tam pracy nawet na zasadach praktyki bądź stażu.

Rekomendowane wpisy

Skip to content