Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia poznaliśmy nazwiska szczęśliwych stypendystów projektu Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza. Wśród czternaściorga uczniów szkół tucholskich (jedenaściorga z techników) ośmioro, to uczniowie naszej szkoły: Alicja Wawrzak (4a), Olgierd Jankowski (4b), Zuzanna Żabińska (4b), Katarzyna Peplińska (3a), Natalia Niesiołowska (4a), Hubert Sobieraj (3c), Mateusz Friede (4a), Karolina Pipowska (4b).

Rekrutację pomyślnie przeszło 750 osób, stypendia zostały przyznane 500 najlepszym z nich (150 os. – szkoły branżowe, 350 os. – technika). Szkoda, że nie wszystkim 750, gdyż szczęśliwców z naszej szkoły byłoby więcej.

Przypomnijmy, że wnioski składaliśmy we wrześniu. Podstawą ich oceny były: średnie ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych (powyżej 4,0), średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończonego roku szkolnego oraz uzyskane osiągnięcia edukacyjne z ostatniego roku szkolnego ( konkursy, turnieje, olimpiady i inne udokumentowane osiągnięcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności zawodowe).

Wśród stypendystów mamy także Prymusa, a właściwie Prymuskę Pomorza i Kujaw 2019/2020, którą, po raz drugi, została Alicja Wawrzak (4a). Jest to stypendium przyznawane przez Marszałka Województwa dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczości i języków obcych.

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym stypendyście, który wprawdzie jest już absolwentem, ale wsparcie finansowe otrzymał za osiągnięcia wypracowane podczas nauki w naszej szkole, w ubiegłym roku szkolnym. Jednorazowe stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, potocznie nazywanym „stypendium MEN”, otrzymał Mateusz Muzolf. Warto podkreślić, że pierwszy raz w historii szkoły stypendium to zostało przyznane po raz drugi tej samej osobie.  

Kończy się 1 półrocze, może już dziś warto pomyśleć o kolejnych edycjach projektów stypendialnych!?

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

                                         L. Chylewska, J. Wencel 

Rekomendowane wpisy

Skip to content