Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

   Drodzy Maturzyści!

   Podczas szkolenia w czwartek 25 kwietnia przekazałam Wam ważne informacje, związane z organizacją egzaminów maturalnych. Ze względu na sporą ilość danych, podaję je ponownie – tym razem w formie pisemnej, abyście w każdej chwili mogli je przeczytać:

1. Proszę dokładnie zapoznać się z terminami matur – znajdziecie je w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu maturalnego.

2. Pierwszy egzamin – z języka polskiego na poziomie podstawowym – napiszecie  we wtorek rano 7 maja (początek: godzina 9.00).

3. Sale egzaminacyjne mają nadane numery na potrzeby egzaminów. Sala nr 500 to SA (sala audytoryjna). Większość z Was napisze w niej egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Egzaminy dla czwórki z Was, która zdecydowała się pisać przy komputerze, przeprowadzone zostaną w sali informatycznej/SILP. Pozostałe informacje dotyczące sal będę przekazywać Wam na bieżąco.

4. Preferowany w naszej szkole ubiór abiturienta to mundur i biała koszula.

5. Musicie mieć ze sobą obowiązkowo własne przybory: długopisy z czarnym tuszem (miejcie ich zapas: 2-3), a m.in. na matematykę dodatkowo kalkulator prosty, cyrkiel  i linijkę. Obowiązkowo musicie się zapoznać z komunikatem dyrektora CKE o przyborach. Zapomnicie – będziecie mieć problem, więc lepiej nie zapomnijcie. Szkoła zapewnia Wam tablice z wzorami na matematykę, biologię i chemię.

6. Musicie mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem – najlepiej dowód osobisty. Nie wolno Wam go zapomnieć, bo osoby bez niego mogą nie zostać wpuszczone na salę egzaminacyjną. Dowód należy „okazać” podczas wchodzenia na salę, bez zbędnego wzywania do tego przez zespół nadzorujący.

7. Chociaż egzaminy poranne wyznaczone są na godzinę 9.00, proszę pojawić się przed salami egzaminacyjnymi najpóźniej o 8.30 (analogicznie po południu – o 13.30 przed egzaminami zaplanowanymi na 14.00).

8. Nie wolno Wam wnieść na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych, m.in. zegarków z dostępem do Internetu. Zatem niezależnie od tego, jak głębokie więzi emocjonalne łączą Was z Waszymi smartfonami i  smartwatchami, zespoły nadzorujące nie będą miały pod tym względem litości. Proszę zostawić w aucie lub internacie telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne. Jeśli je przyniesiecie, nauczyciele z ZN (lub rezerwy ZN) zbiorą je do kartonów i wyniosą  do sali nr 23 (kier. Gostomskiego). Tam będzie  po egzaminie punkt ich wydawania.

9.  Wodę do picia zdający przynoszą na egzamin ze sobą, ale butelki nie powinny mieć etykiet i nie wolno ich stawiać na stoliku, ale na podłodze przy stoliku. Dlaczego? Na wypadek trzęsących się z powodu stresu rąk. Nie chcemy, żebyście oblali arkusze egzaminacyjne 🙂 A o stresie egzaminacyjnym i sposobach radzenia sobie z nim przeczytajcie koniecznie w poradniku, który Wam wcześniej przekazałam.

10. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, m.in. wylosowaniu numeru stolika (przez ZN), podpisaniu listy obecności, zajęciu miejsca przy swoim stoliku itd., musicie uważnie przeczytać instrukcję na arkuszu maturalnym i dokładnie obejrzeć arkusz, przeliczyć strony, itp.

11. UWAGA! Każdy z Was otrzyma 2 arkusze z języka polskiego (cz. I – test >język polski w użyciu< + test historycznoliteracki; cz. II – wypracowanie, tzw. wypowiedź argumentacyjna). Łączny czas rozwiązania obu arkuszy to 240 minut.

12. W przypadku absolwentów z dysleksją, ZN (zespół nadzorujący) zaznacza rodzaj dostosowania w budce na pierwszej stronie arkusza w wyznaczonym miejscu. Dyslektycy nie mają wydłużonego czasu. Dostosowanie dla nich – przypomnę – polega tylko i wyłącznie na „dostosowanych kryteriach oceniania”!

13. Kodujecie pracę w trojaki sposób:

a) przepisujecie 3-cyfrowy kod z białej koperty (nie wpisujcie tam przypadkiem numeru stolika); jest to litera z oznaczeniem Waszej klasy oraz numer absolwenta, np. A15, B24; nie wpisujcie jednak numeru z dziennika na pamięć, ale przepiszcie kod!

b) wpisujecie numer PESEL (mimo że znacie go na pamięć, spójrzcie w dowód osobisty –   na wszelki wypadek);

c) przyklejacie naklejki z białej koperty (UWAGA!!! Nie przyklejcie naklejki z imieniem i nazwiskiem, bo zamiast zakodować arkusz, odkodujecie go, co grozi dyskwalifikacją pracy. Jeśli Wam się to przydarzy, zgłoście ten fakt ZN zespołowi nadzorującemu);

d) pamiętajcie o powtórzeniu czynności z podpunktów a-b-c na karcie odpowiedzi.

14. Pamiętacie również, by przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

15. W razie złego samopoczucia, zgłoście ten fakt członkowi ZN. Pamiętajcie jednak, że nawet zasłabnięcie podczas egzaminu, nie gwarantuje przyznania zdającemu dodatkowego terminu egzaminu. Każdorazowo to dyrektor OKE w Gdańsku decyduje, czy oceniać arkusz, nad którym przerwano pracę, czy też wyznaczyć dodatkowy termin (wniosek o przyznanie tego terminu z powodu szczególnej sytuacji losowej musi zostać złożony przez Was lub Waszych Rodziców do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, w którym nastąpiło np. omdlenie czy inna niedyspozycja albo jakiś wypadek losowy).

16. Egzamin maturalny może zostać unieważniony z 3 powodów:

a) wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego i/lub korzystania z niego,

b) niesamodzielności rozwiązywania arkusza,

c) zakłócania przebiegu egzaminu innym zdającym.

17. Inne przydatne informacje:

– jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela;

– jedzenie zorganizuj sobie we własnym zakresie, ale pamiętaj, że na sali egzaminacyjnej nie wolno niczego spożywać (chyba że masz zaświadczenie od lekarza, że musisz np. zjeść coś słodkiego ze względów zdrowotnych).

***

   Życzymy Wam zdrowia i dobrego samopoczucia, umiejętności opanowania stresu, a także natchnienia i olśnienia podczas egzaminów. Świetnie je zdajcie! Cała społeczność szkolna trzyma za Was kciuki. Pozdrawiamy serdecznie 🙂

Anna Stybaniewicz-Pik

       wicedyrektor

Rekomendowane wpisy

Skip to content