Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” przyznane

Bardzo ucieszyła nas informacja o przyznaniu stypendium trzem naszym uczniom. Są nimi: Patryk Kurpet z klasy IVc, Adam Hamerliński z klasy IIIa oraz Piotr Sokołowski z klasy IVb.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym skierowanym do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zlokalizowanych w regionie kujawsko-pomorskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznano 202 stypendia uczniom ze szkół podstawowych i 346 uczniom szkół ponadpodstawowych. Z przyjemnością informuję, że cała trójka znalazła się bardzo wysoko na liście według prawa pierwszeństwa do jego przyznania, a mianowicie: Patryk- 27, Adam-39 i Piotr- 63.

Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym (olimpiady, konkursy), ale też niezbędne jest uzyskanie co najmniej jednej oceny celującej lub bardzo dobrej spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne i co najmniej dobrej oceny z zachowania.

Przypomnijmy, że Patryk i Adam są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (odpowiednio 1 i 2 miejsce w bloku leśnictwo), natomiast Piotr finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Dodajmy jeszcze, że stypendia przyznawane są przez 10 miesięcy w wysokości 500 zł (10% stypendystów), 400 zł (20%) i 250 zł (70%). Wydaje się, że są niezłą zachętą do podjęcia trudu postarania się o ich przyznanie, do czego zachęcamy, składając serdeczne gratulacje Patrykowi, Adamowi i Piotrkowi.

Jolanta Wencel, Aleksander Redlarski (opiekunowie stypendystów)

Rekomendowane wpisy

Skip to content