Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szkolne koło ornitologiczne prowadzone jest przeze mnie  od 2000 roku. Ze względu na  specyfikę i charakter szkoły młodzież chętnie włącza się w organizowane w jego ramach działania z ornitologii i ekologii. Dla wielu absolwentów hobby stało się pracą zawodową.

   Współpracujemy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska oraz placówkami oświatowymi.

   Szkolne koło prowadzi comiesięczne  zajęcia stacjonarne oraz terenowe. Podczas tych zajęć uczniowie zdobywają cenną wiedzę na temat :
– nauki rozpoznawania ptaków w terenie

– podstawowych metod badawczych z dziedziny ornitologii

– zbierania danych o zagrożeniach na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie

– liczenia ptaków zimujących na terenie ptasiej ostoi Wielki Sandr Brdy na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

   Od  czerwca 2018 roku szkolnego realizujemy Projekt Edukacyjny pn: Poznajemy Ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, Szanujemy Dzieło Stworzenia, opracowany przez Fundację Ekologiczną Laudato Si.

Głównym zadaniem projektu jest nauka rozpoznawania gatunków ptaków i poznanie ich biologii oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas obserwacji terenowych. Do zadań uczestników projektu  należy prowadzenie obserwacji ornitologicznych w terenie indywidualnych i grupowych. Myślą przewodnią  projektu jest aktywne zaangażowanie młodzieży w prowadzenie obserwacji ornitologicznych. Obszarem realizacji zadań  poszczególnych uczestników są okolice ich zamieszkania lub miejsca pobierania nauki w latach 2018-2021.

   Dzięki Fundacji Laudato Si każdy uczestnik projektu został wyposażony w profesjonalny sprzęt do obserwacji a także Przewodnik do rozpoznawania ptaków  i Vademecum obserwatora . Dodatkowo co roku uczestnicy  projektu zostaną wyposażeni w odzież   i obuwie terenowe. Młodzież wraz z opiekunem koła uczestniczyć będzie w cyklicznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Fundację.

   W ramach pierwszej konferencji pn. „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną Laudato Si w Trzęsaczu (22-24 maja 2018),  grupa młodzieży wraz z opiekunem koła  Robertem Nowakowskim uczestniczyła w wykładach oraz zajęciach na terenie Wolińskiego  Parku Narodowego  .

   Ciekawe wykłady poprowadzili min.  prof. Jan Szyszkoksiądz bp Stanisław Stefanek oraz  ornitolodzy.

   Podczas ferii zimowych obserwatorzy ptaków spędzili ferie zimowe na  szkoleniu z zakresu obserwacji i rozpoznawania ptaków.Warsztaty ornitologiczne odbywały się przez tydzień  w Trzęsaczu nad Bałtykiem. Ciekawe zajęcia oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym zorganizowała i sfinansowała fundacja Ekologiczna Laudato Si.

   Przed nami kolejne planowane szkolenia, konferencje oraz warsztaty ornitologiczne organizowane przez Fundację Laudato Si .

                        Robert Nowakowski

Rekomendowane wpisy

Skip to content