Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Rok szkolny 2019/2020 jest czwartym z rzędu, gdzie kolejne dwie grupy uczniów mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe w ramach projektu ”Praktyki w Irlandii na wyciągnięcie ręki” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    W tegorocznej edycji zainteresowanie uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi było zdecydowanie większe a niżeli miało to miejsce
w latach ubiegłych. 56 kandydatów aplikowało o  pierwsze 19 miejsc z poziomu klas drugich i 20 miejsc z poziomu klas pierwszych, które zapewniały uczestnictwo w wyjeździe na szmaragdową wyspę. Zgodnie z regulaminem kandydaci, którzy uzyskali 5 kolejnych miejsc, znaleźli się na liście rezerwowej, na wypadek rezygnacji którejś z  osób zakwalifikowanych do tegorocznego projektu.

   W procesie rekrutacyjnym brano pod uwagę następujące wytyczne:

– wynik testu z języka angielskiego oraz wiedzy o Irlandii,

– wynik testu z wiedzy leśnej,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2019/2020,

– ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2019/2020,

– ocena zachowania uzyskana na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2019/2020,

– olimpiady/konkursy na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym.

   Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu, zobowiązani są do udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne w zakresie:

– przygotowanie kulturowo-językowe,

– zajęcia z ochrony przyrody,

– kurs psychologiczny,

   Zastrzega się, że terminy zajęć przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne mogą ulec zmianie w związku z harmonogramem planu pracy szkoły, o czym uczestnicy projektu będą na bieżąco informowani przez koordynatorów projektu.

Błażej Wilkowski

Rekomendowane wpisy

Skip to content