Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

do Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi na rok szkolny 2023/2024

Uwagi!

 1. Na początku września w szkolnej bibliotece odbędzie się kiermasz podręczników używanych, podczas którego będzie możliwość ich odkupienia od uczniów starszych klas.
 2. Nie ma podręczników do przedmiotów zawodowych.

Klasy pierwsze

 1. Religia: „W poszukiwaniu wolności”. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum”, red. P. Mąkosa; GAUDIUM (AZ-31-01/18-LV-1/20).
 2. Język polski: „Ponad słowami 1 (część 1 i 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska (cz. 1) + A. Równy (cz. 2); Nowa Era (1014/1/2019; 1014/2/2019).
 3. Język angielski: „My Perspectives 1. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/1/2019 – NPP).
  Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!
 4. a) Język niemiecki: „Trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/1/2018);
  b) Język niemiecki: „Trends 1. Zeszyt ćwiczeń”.
 5. a) Historia: „Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Pawlak, A. Szweda; Nowa Era (1150/1/2022);
  b) Historia: „Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia 1. Zakres podstawowy”, K. Jurek; Nowa Era.
 6. Biznes i zarządzanie: „Krok w biznes i zarządzanie. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy”, Z. Makiela, T. Rachwał, Nowa Era 2023.
 7. a) Biologia: „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/1/2019);
  b) Biologia: „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/1/2019).
  Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!
 8. Chemia: „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era (994/1/2019).
 9. a) Geografia: „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Malarz, M. Więckowski; Nowa Era (983/1/2019);
  b) Geografia: „Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.
 10. Matematyka: „Matematyka z plusem 1. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/1/2019).
 11. Informatyka: „Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/1/2019).
 12. Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie.
  Edukacja dla bezpieczeństwa”, J. Słoma, Nowa Era (1189/2023).
 13. Historia i teraźniejszość: Bez podręcznika.
 14. Wychowanie do życia w rodzinie: „Wędrując ku dorosłości. Podręcznik do klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum”, M. Guziak-Nowak, T. Król; Rubikon (1070/1/2019).

Klasy drugie

 1. Religia: „W poszukiwaniu dojrzałej wiary”. Podręcznik dla liceum i technikum”, red. P. Mąkosa; GAUDIUM (AZ-32-01/18-LV-3/20).
 2. Język polski:
  a) „Ponad słowami 1 – dla klasy 1 (część 2) +. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/2/2019);
  b) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 1). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/3/2020).
 3. Język angielski:
  a) I semestr: „My perspectives 1. Podręcznik do języka angielskiego”, Z. Pokrzewiński, B. Polit, R. Górniak, L. Lansford; Nowa Era (943/1/2019 – NPP);
  b) II semestr: „My perspectives 2. Podręcznik do języka angielskiego”, Z. Pokrzewiński, B. Polit, R. Górniak, L. Lansford; Nowa Era (943/2/2019 – NPP).
  Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!
 4. a) Język niemiecki: „Trends 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/2/2019);
  b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 2.
 5. a) Historia: „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Kucharski, A. Niewęgłowska i in.; Nowa Era (1150/2/2023);
  b) Historia: „Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia 2. Zakres podstawowy, K. Panimasz; Nowa Era.
 6. Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum”, J. Korba, Z. Smutek; Operon (1018/1/2019).
 7. a) Geografia: „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh; Nowa Era (983/2/2020);
  b) Geografia: „Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.
 8. a) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/2/2020);
  b) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/2/2020). Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!
 9. Chemia: „To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era (994/2/2020).
 10. a) Matematyka: „Matematyka z plusem 1. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/1/2019);
  b) Matematyka: „Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/2/2020).
 11. Informatyka: „Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/2/2020).
 12. Historia i teraźniejszość: Bez podręcznika.

Klasy trzecie

 1. Religia: „W poszukiwaniu nadziei”. Podręcznik dla liceum i technikum”, M. Zając; GAUDIUM (AZ-33-01/18-LV/15/22).
 2. Język polski:
  a) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Chmiel, A. Równy, H. Kusy; Nowa Era (1014/4/2020);
  b) „Ponad słowami 3 – dla klasy 3 (część 1). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, A. Równy, J. Ginter, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka; Nowa Era (1014/5/2021);
 3. Język angielski:
  a) I semestr: „My perspectives 2. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/2/2019 – NPP);
  b) II semestr: „My perspectives 3. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/3/2019 – NPP).
  Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!
 4. a) Język niemiecki: „Trends 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/3/2020);
  b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 3.
 5. a) Historia: „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak; Nowa Era (1021/3/2021);
  b) Historia: „Poznać przeszłość 3. Karty pracy ucznia 3. Zakres podstawowy; Nowa Era.
 6. Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum”, J. Korba, Z. Smutek; Operon (1018/2/2020).
 7. a) Geografia: „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh; Nowa Era (983/2/2020);
  b) Geografia: „Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.
 8. a) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/2/2020);
  b) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/2/2020).
  Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!
 9. a) Fizyka: „Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/1/2019);
  b) Fizyka: „Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/2/2020).
 10. a) Matematyka: „Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/2/2020);
  b) Matematyka: „Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/3/2021).
 11. Informatyka: „Informatyka na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/3/2021).

Klasy czwarte

 1. Religia: „W poszukiwaniu miłości”. Podręcznik dla liceum i technikum”, red. P. Mąkosa; GAUDIUM (AZ-34-01/18-LV-4/23).
 2. Język polski:
  a) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Chmiel, A. Równy, H. Kusy; Nowa Era (1014/4/2020);
  b) „Ponad słowami 3 – dla klasy 3 (część 1 i 2). Podręcznik do języka polskiego dla
  liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, J. Ginter, A. Równy, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, M. Matecka, A. Wróblewska; Nowa Era
  (1014/6/2021);
 3. Język angielski:
  a) I semestr: „My perspectives 3. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i inni; Nowa Era (943/2/2019 – NPP);
  b) II semestr: ,, My matura perspectives. Repetytorium – poziom podstawowy i rozszerzony”,
  D. Williams, R. Górniak, Z. Pokrzewiński, I. Michalak; Nowa Era (1141/2022).
  Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!
 4. a) Język niemiecki: „Trends 4. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/4/2021);
  b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 4.
 5. a) Historia: „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Kłaczkow, S. Roszak; Nowa Era (1021/4/2022);
  b) Historia: „Poznać przeszłość 4. Karty pracy ucznia 4. Zakres podstawowy; Nowa Era.
 6. a) Geografia: „Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda; Nowa Era (983/3/2021);
  b) Geografia: „Oblicza geografii 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.
 7. a) Biologia: „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek; Nowa Era (1006/3/2021);
  b) Biologia: „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/3/2021).
  Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!
 8. Fizyka: „Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/3/2021).
 9. a) Matematyka: „Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/3/2021);
  b) Matematyka: „Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/4/2022).
 10. Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie (część I). Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”, Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska; Operon (1049/1/2019).

Klasy piąte

 1. Religia: „W poszukiwaniu miłości”. Podręcznik dla liceum i technikum”, red. P. Mąkosa; GAUDIUM (AZ-34-01/18-LV-4/23).
 2. Język polski:
  a)„Ponad słowami 3 – dla klasy 3 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum
  ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, J. Ginter, A.
  Równy, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, M. Matecka, A. Wróblewska; Nowa Era
  (1014/6/2021);
  b) „Ponad słowami 4 – dla klasy 4. Podręcznik do języka polskiego dla liceum
  ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, Joanna
  Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Cisowska, Joanna
  Baczyńska-Wybrańska, Joanna Ginter; Nowa Era (1014/7/2022).
 3. Język angielski: ,, My matura perspectives. Repetytorium – poziom podstawowy i rozszerzony”, D. Williams, R. Górniak, Z. Pokrzewiński, I. Michalak; Nowa Era (1141/2022).
  Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!
 4. a) Język niemiecki: „Trends 4. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/4/2021);
  b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 4.
 5. a) Historia: „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Kłaczkow, S. Roszak; Nowa Era (1021/4/2022);
  b) Historia: „Poznać przeszłość 4. Karty pracy ucznia 4. Zakres podstawowy; Nowa Era.
 6. a) Biologia: „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek; Nowa Era (1006/3/2021);
  b) Biologia: „Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
  i technikum. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski; Nowa
  Era (1010/4/2022).
  Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!
 7. Matematyka: „Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/4/2022).
 8. Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie (część II). Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”, Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska; Operon (1049/2/2020).

Rekomendowane wpisy

Skip to content