Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Po długiej covidowej przerwie w PN ,,Bory Tucholskie” wznowiono czwartkowe spotkania z przyrodą. Odbywają się teraz w nowo oddanym do użytku budynku kompleksu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, wcześniej – w siedzibie Parku w Charzykowach.

Wykład inauguracyjny pt. „Co przynosi nam zmiana klimatu?” przedstawił prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Bogdan Chojnicki.

Na podstawie zaprezentowanych danych Pan Profesor udowodnił, że z całą pewnością możemy mówić o wzroście temperatury powietrza na Ziemi. Niezależnie wzrasta też ilość opadów, niestety o charakterze ekstremalnym. Wszystko wskazuje, że jesteśmy świadkami zmiany klimatu i to szybko postępującego, a sprawcą tego w dużej mierze jest człowiek, jego nieodpowiedzialność i pazerność.

Podobnemu zagadnieniu poświęcony był wykład (26.10.22) dr. inż. Szymona Jastrzębowskiego z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL pt. „Kaskada niepewności czyli o nasionach w antropocenie”. Wyjaśnić należy, że „antropocenem”, czyli nową epoką geologiczną, nazywany jest czas od „rewolucji przemysłowej” (koniec XVIII w.) do dnia dzisiejszego, choć jak wiemy, od 11 tysięcy lat żyjemy w holocenie.

Doktor postawił szereg pytań, m.in. jak wobec zmian klimatu zachowają się nasiona, zaadaptują się do tego procesu, będą migrować, a może wyginą? Szansą na szczęście jest różnorodność, dzięki której organizmy mogą dostosować się nawet do dużych zmian klimatu.

Wykłady były bardzo ciekawe, a sympatyczni prelegenci, którzy nawiasem mówiąc są absolwentami naszej szkoły, poświęcili nam czas na dodatkową rozmowę po prezentacji.

Został nam w pamięci cytat przytoczony przez profesora Chojnickiego:

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,

pożyczamy ją od naszych dzieci  (Antoine de Saint Exupery)

Tekst: J. Wencel

Zdjęcia: B. Grabowska

Rekomendowane wpisy

Skip to content