Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

do Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi na rok szkolny 2022/2023

Klasy pierwsze

1.   Religia: „Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum”, Zbigniew Marek; WAM.

2.  Język polski: „Ponad słowami 1 (część 1 i 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel,                      A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/1/2019; 1014/2/2019).

3.   Język angielski: „My Perspectives 1. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/1/2019 – NPP).

 Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

4.  a) Język niemiecki: „Trends 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/1/2018);

     b) Język niemiecki: „Trends 1. Zeszyt ćwiczeń”.

5. a) Historia: „Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Pawlak, A. Szweda; Nowa Era (1021/1/2019);

      b) Historia: „Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia 1. Zakres podstawowy”, K. Jurek; Nowa Era.

6.   a) Biologia: „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/1/2019);

      b) Biologia: „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/1/2019).

      Uwaga! Należy kupić obydwa ww. podręczniki do biologii!

7. Chemia: „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era (994/1/2019).

8. a) Geografia: „Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Malarz, M. Więckowski; Nowa Era (983/1/2019);

      b) Geografia: „Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.

9.  Matematyka: „Matematyka z plusem 1. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/1/2019).

10. Informatyka: „Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/1/2019).

11. Edukacja dla bezpieczeństwa:

 Uwaga! Podręcznik będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

12. Historia i teraźniejszość:

Uwaga! Podręcznik będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

13. Wychowanie do życia w rodzinie: „Wędrując ku dorosłości. Podręcznik do klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum”, M. Guziak-Nowak, T. Król; Rubikon (1070/1/2019).

Klasy drugie

1.  Religia: informacja w drugiej połowie sierpnia.

2. Język polski:

a) „Ponad słowami 1 – dla klasy 1 (część 2) +. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel,                      A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/2/2019);

b) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 1). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/3/2020).

3.  Język angielski:

a)  I semestr: „My perspectives 1. Podręcznik do języka angielskiego”, Z. Pokrzewiński, B. Polit, R. Górniak, L. Lansford; Nowa Era (943/1/2019 – NPP);

b) II semestr: „My perspectives 2. Podręcznik do języka angielskiego”, Z. Pokrzewiński, B. Polit, R. Górniak, L. Lansford; Nowa Era (943/2/2019 – NPP).

 Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

4. a) Język niemiecki: „Trends 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/2/2019);

      b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 2.   

5. a) Historia: „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Kucharski, A. Niewęgłowska; Nowa Era (1021/2/2020);

      b) Historia: „Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia 2. Zakres podstawowy, K. Panimasz; Nowa Era.

6. Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum”, J. Korba, Z. Smutek; Operon, (1018/1/2019).

7. a) Geografia: „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh; Nowa Era (983/2/2020);

      b) Geografia: „Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.

8. a) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/2/2020);

      b) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/2/2020).

9.  Chemia: „To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era (994/2/2020).

 10. a) Matematyka: „Matematyka z plusem 1. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/1/2019);

      b) Matematyka: „Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/2/2020).

  11. Informatyka: „Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/2/2020).

Klasy trzecie

1.  Religia: informacja w drugiej połowie sierpnia.

2.  Język polski:

     a) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 1). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Chmiel, A. Równy, H. Kusy; Nowa Era (1014/3/2020);

      b) „Ponad słowami 2 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.”, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Chmiel, A. Równy, H. Kusy; Nowa Era (1014/4/2020).

3.  Język angielski:

a)  I semestr: „My perspectives 2. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/2/2019 – NPP);

b) II semestr: „My perspectives 3. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i in.; Nowa Era (943/3/2019 – NPP).

Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

4. a) Język niemiecki: „Trends 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/3/2020);

    b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 3.

5. a) Historia: „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak; Nowa Era (1021/3/2021);

      b) Historia: „Poznać przeszłość 3. Karty pracy ucznia 3. Zakres podstawowy; Nowa Era.

6. Podstawy przedsiębiorczości: „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum”, J. Korba, Z. Smutek; Operon, (1018/2/2020).

7. a) Geografia: „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh; Nowa Era (983/2/2020);

      b) Geografia: „Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.

8. a) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek; Nowa Era (1006/2/2020);

    b) Biologia: „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/2/2020).

9.  a) Fizyka: „Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/1/2019);

     b) Fizyka: „Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/2/2020).

10. a) Matematyka: „Matematyka z plusem 2. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/2/2020);

      b) Matematyka: „Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/3/2021).

  11. Informatyka: „Informatyka na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki; Nowa Era (990/3/2021).

Klasy czwarte po szkole podstawowej

1.  Religia: informacja w drugiej połowie sierpnia.

2.  Język polski:

     a) „Ponad słowami 2 – dla klasy 2 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, J. Kościerzyńska,  A. Cisowska, A. Wróblewska, J. Kostrzewa, J. Ginter; Nowa Era (1014/4/2020) – kontynuacja z poprzedniej klasy;

      b) „Ponad słowami 3 – dla klasy 3 (część 1). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, A. Równy, J. Ginter, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka; Nowa Era (1014/5/2021);

      c) „Ponad słowami 3 – dla klasy 3 (część 2). Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, J. Ginter, A. Równy, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, M. Matecka, A. Wróblewska; Nowa Era (1014/6/2021) – podręcznik ten będzie także służył do nauki w I półroczu klasy V;

3.  Język angielski:

a)   I semestr:  „My perspectives 3. Podręcznik do języka angielskiego”, H. Dellar, L. Lansford, R. Górniak i inni; Nowa Era (943/2/2019 – NPP);

b)   II semestr: ,, My matura perspectives. Repetytorium – poziom podstawowy i rozszerzony”,

      D. Williams, R. Górniak, Z. Pokrzewiński, I. Michalak; Nowa Era (1141/2022);

      Uwaga! Zeszyt ćwiczeń będzie należało zamówić we wrześniu, po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem przedmiotu!

4. a) Język niemiecki: „Trends 4. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/4/2021);

    b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 4.     

5. a) Historia: „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Kłaczkow, S. Roszak; Nowa Era (1021/4/2022);

      b) Historia: „Poznać przeszłość 4. Karty pracy ucznia 4. Zakres podstawowy; Nowa Era.

6. a) Geografia: „Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda; Nowa Era (983/3/2021);

    b) Geografia: „Oblicza geografii 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, K. Maciążek; Nowa Era.

7. a) Biologia: „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek; Nowa Era (1006/3/2021);

    b) Biologia: „Biologia na czasie3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski; Nowa Era (1010/3/2021).

8.  Fizyka: „Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, M. Braun, W. Śliwa; Nowa Era (1001/3/2021);

9. Matematyka: „Matematyka z plusem 3. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum. Zakres podstawowy”, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (964/3/2021).

10. a) Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”, Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska; Operon (1049/1/2019);

      b) Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy”, I. Walendziak, M. Walczyk; Operon.

Klasy czwarte (po gimnazjum)

1.   Religia: „Drogi Świadków Chrystusa. W rodzinie. Podręcznik dla liceum i technikum”, Zbigniew Marek; WAM.

2.   Język polski:

      a) „Odkrywamy na nowo. Język polski 4. Zakres podstawowy i rozszerzony. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, K. Budna,  J. Manthey; Operon (444/4/2013/2016);

      b) „Odkrywamy na nowo. Język polski 5. Zakres podstawowy i rozszerzony. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, E. Dunaj,  B. Zagórska; Operon (444/5/2014/2017).

3.   Język angielski: „Destination: Matura. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, M. Inglot I. Michalak, A. Milewska, K. Mrozowska-Linda, Z. Pokrzewiński, B. Polit, A. Rzeźnik, A. Saramonowicz-Garstecka, H. Tyliba, S. Davies; Nowa Era (888/2017).

4.   Język niemiecki:

a) Język niemiecki: „Trends 4. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników”, A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Körber; Nowa Era (940/4/2021);

     b) Język niemiecki: Zeszyt ćwiczeń Trends 4.     

5.   Historia i społeczeństwo:

      a) „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii  i społeczeństwa           dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, J. Centek; Nowa Era (659/3/2014);

     b) „Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii  i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum”, K. Kłodziński, T. Krzemiński; Nowa Era (659/4/2015).

6. Biologia: „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski; Nowa Era (564/3/2014).

7.  Matematyka: „Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Klasa 3. Zakres podstawowy”, A. Cewe,    M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska; Wydawnictwo Podkowa (549/3/2014).

Rekomendowane wpisy

Skip to content