Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Pierwszy w tym roku kalendarzowym wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą” odbył się w ostatni czwartek lutego. Tradycyjnie gościliśmy w siedzibie PN „Bory Tucholskie”,  w Charzykowach, a wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów naszej szkoły. Wykładowczyniami były Panie M. Bielonko i M. Olszewska, pracownice Narwiańskiego Parku Narodowego, które z pomocą prezentacji przedstawiły nam park, jego historię, charakterystykę, ciekawostki i problemy.

Park został powołany  w 1996 r. w celu ochrony unikatowej doliny rzecznej i występującego tu ekosystemu bagiennego, ukształtowanego przez wiosenne zalewy wezbranej rzeki. Charakteryzuje go niezwykły krajobraz, na który składa się labirynt posplatanych, niezliczonych  koryt rzeki Narwi. Nosi to nazwę „systemu anastomozjącego”. Bardzo nas ta nazwa zaintrygowała i bardzo chcieliśmy ją zapamiętać, co okazuje się nie tak prostą sprawą ;)). O przyrodzie parku, w którym na szczególną uwagę zasługuje awifauna, najlepiej dowiedzieć się u źródła https://www.npn.pl/przyroda . Dużą powierzchnię parku stanowią łąki, które od wieków były użytkowane przez człowieka. Obecnie ważnym zadaniem parku jest ich utrzymanie – koszenie lub wypasanie. Kolejne paski łąk, w miarę posiadanych środków, wykupywane są od właścicieli, którzy zaniechali ich użytkowania z powodu trudności lub nieopłacalności albo opuścili te strony, przeprowadzając się do miast.

Uczestniczyliśmy w kolejnym bardzo ciekawym wykładzie. Wielu z nas zachęcił on do odwiedzenia tego unikatowego parku, który nie cieszy się zbyt wielkim rozgłosem w naszym kraju.

                                                                            Jolanta Wencel

Rekomendowane wpisy

Skip to content