Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

„Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ideą Konkursu jest:
         – upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,
         – aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć
         – poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:       

 – teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;       

 – konkursie prac indywidualnych,

 Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. 

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji. Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół na jesieni wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.” (Informacja ze strony Konkursu). Pomimo, iż bierzemy udział w tym konkursie od 2008 roku, sukcesy przyszły niedawno. W ubiegłym roku szkolnym Mateusz Muzolf zajął II miejsce w kraju, w tym roku III miejsce zajęła Alicja Wawrzak.                                                                                                                                                                                                                            Jolanta Wencel 

Rekomendowane wpisy

Skip to content