Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

W dniach 7 i 8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (niewielkiej łemkowskiej wsi w Beskidzie Niskim) odbyły się eliminacje centralne XLIII edycji OWiUR. Ze względu na dużą liczbę uczestników (ponad 240 uczniów) oraz gości, uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie odbyło się w centrum konferencyjnym Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej. W trakcie inauguracji prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Rektor UP w Krakowie, podkreślał znaczenie olimpiady i wskazywał motywy tak licznego w niej udziału młodzieży. Wśród zasadniczych motywów wymienił: głębokie  zainteresowanie wybranym kierunkiem nauki, chęć udziału w szlachetnej rywalizacji oraz dążenie do podjęcia wymarzonych studiów na dobrych uczelniach.


Zmagania 13 uczniów z bloku Leśnictwo odbyły się na terenie Nadleśnictwa Łosie. W ramach rywalizacji uczniowie rozwiązywali test  60 pytań  oraz w części praktycznej rozpoznawali po 10: gatunków ptaków, nasion, szyszek oraz ulistnionych pędów. Tegorocznym hitem (największe kłopoty z rozpoznaniem)były nasiona kłokoczki południowej. Najwyższy wynik padł w bloku „produkcja zwierzęca”, gdzie uczeń  uzyskał 118/120 pkt. W bloku leśnictwo  najwyższą ilość punktów (104 pkt) uzyskał reprezentant TL w Miliczu zajmując tym samym miejsce I, drugie miejsce wywalczyła Alicja Wawrzak (101 pkt), trzecie uczeń TL w Lesku (99 pkt), a czwarte przypadło uczniowi TL w Biłgoraju (99 pkt).  Wszystkie 4 miejsca zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi.

Drugi z naszych reprezentantów – Mateusz Muzolf zakończył zmagania na 6 miejscu, uzyskując tytuł laureata.
Wielokrotnie w czasie Olimpiady słyszeliśmy, że wszyscy uczestnicy, którzy dotarli do finału, bez względu na liczbę zdobytych punktów, są zwycięzcami. Podpisuję się pod tymi słowami i serdecznie gratuluję Alicji i Mateuszowi. Jednocześnie zachęcam innych do zmierzenia się z zawodowym wyzwaniem i wzięcia udziału w następnej edycji Olimpiady, której finał najprawdopodobniej odbędzie się w  Bydgoszczy.

                                                                                                                                Jolanta Wencel

Rekomendowane wpisy

Skip to content