Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Oferta edukacyjna

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi oferuje kształcenie w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, pięcioletnim technikum dla młodzieży na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz na dwóch kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych.


Technikum dla młodzieży

Nauka w technikum leśnym trwa 4 lata (dla absolwenta gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej). Uczniowie, poza przedmiotami ogólnokształcącymi, takimi jak język polski, biologia, matematyka, poznają również tajniki użytkowania, ochrony, urządzania i hodowli lasu, łowiectwa, prawa i ekonomiki leśnej, maszynoznawstwa leśnego oraz Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych. Rzeczą, która najbardziej jednak nas wyróżnia wśród szkół ponadgimnazjalnych, jest fakt noszenia munduru leśnika. Każdy uczeń codziennie do szkoły przychodzi w zielonym mundurze. Jest to dla nas wyróżnienie i dodatkowe przygotowanie do przyszłego zawodu.

Dodatkowo młodzi leśnicy bezpłatnie uczestniczą w kursie pilarza, który kończy się egzaminem dającym uprawnienia wykonywania zawodu pilarza. Kurs pilarza to jedne z wielu praktyk zawodowych w jakich uczestniczą nasi uczniowie. Pierwsze praktyki z zakresu hodowli lasu odbywają się już wiosną w klasie pierwszej i trwają 2 tygodnie. Podobnie jest w następnych klasach tj. w klasa drugiej– po dwa tygodnie jesienią i wiosną oraz w klasie trzeciej- 1 tydzień jesienią (szacunek brakarski) oraz 3 tygodnie w okresie zimowym (kurs pilarza).

Oprócz praktyk zawodowych każdy uczeń uczestniczy w zajęciach praktycznych, które odbywają się w klasie III. Przez cały rok, raz w tygodniu, cała klasa wyjeżdża na zajęcia do lasu. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się na terenie Nadleśnictw Tuchola i Woziwoda, pod okiem nauczycieli i leśników.

Istnieje również możliwość odbycia dodatkowych praktyk zawodowych organizowanych przez szkolne koło Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa w okresie wakacji czy ferii zimowych. Uczniowie sami wybierają sobie nadleśnictwo, w którym chcą odbyć praktyki.

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika leśnika. Po odpowiednim stażu pracy może być zatrudniony na typowym stanowisku leśniczego w lasach państwowych lub niepaństwowych, przedsiębiorstwach leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz na innych przewidzianych taryfikatorem stanowiskach w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

Absolwenci technikum może również kontynuować naukę, stacjonarnie lub zaocznie, w wybranym zawodzie na wydziałach leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Technikum Leśne w Tucholi prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe R13 (kwalifikacje w zakresie: przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa, ekonomiki leśnictwa, użytkowania komputerów i mechanizacji) i R14 (kwalifikacje w zakresie: nauki o surowcu drzewnym, użytkowania lasu, prawodawstwa leśnego, urządzania lasu, mechanizacji i SILP).


Każdy z dwóch kursów jest bezpłatny, trwa około roku i po ich ukończeniu uczestnicy mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Słuchacze, mając zdane obydwa egzaminy (R.13, R.14) oraz ukończoną szkołę ponadgimnazjalną (liceum, technikum) otrzymują tytuł technika leśnika.
Osoby niezainteresowane egzaminem i tytułem mogą zdobyć kwalifikacje na jednym z wybranych kursów (R13, R14) lub na obydwu z nich, a z chwilą ukończenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

Skip to content