Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Dostęp do e-dziennika

Aby rozpocząć pracę z nowym e-dziennikiem konieczne jest przekazanie wychowawcy klasy swojego adresu e-mail, który będzie służyć jako login do systemu Uonet+ oraz nadanie indywidualnego hasła. Rodzice uczniów klas pierwszych adres e-mail podawali podczas rekrutacji na podaniu o przyjęcie do klasy pierwszej technikum. Natomiast rodzice pozostałych klas adresy e-mail podali już wcześniej i zostały one automatycznie wprowadzone do nowego e-dziennika, tym samym rodzice ci nie muszą podawać już ich ponownie. Jedynie w przypadku zmiany swojego dotychczasowego adresu e-mail należy ponownie skontaktować się z wychowawcą klasy i podać nowy adres, który posłuży do logowania się do Uonet+.

Oprócz podania adresu e-mail nowy system e-dziennika wymaga nadania indywidualnego hasła, zarówno przez rodziców klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z systemem Uonet+, jak i pozostałych rodziców, którzy już wcześniej pracowali z e-dziennikiem w naszej szkole. Wcześniej nadane hasła nie są bowiem już aktualne i podczas próby logowania do dziennika Uonet+ program pokaże komunikat o błędzie i nierozpoznaniu użytkownika i uniemożliwi zalogowanie się do e-dziennika.

Pierwszym krokiem jest więc stworzenie indywidualnego hasła. Zachęcamy rodziców do skorzystania z instrukcji pierwszego logowania  do e-dziennika Uonet+, która opisuje jak to zrobić krok po kroku.

Załącznik: 

Instrukcja logowania rodzica. 


Skip to content