Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Już pięć lat mija od ostatniego uczestnictwa naszych uczniów w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Jak możemy przeczytać na stronach Związku: Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami. Poza ochroną środowiska, można startować w elektronice i mechatronice, telekomunikacji i informatyce, mechanice, a także w wynalazczości. Olimpiada ma charakter indywidualny i jest organizowana jako zawody trójstopniowe (szkolne, okręgowe, centralne). W Olimpiadzie mogą brać udział indywidualni uczniowie lub 2-3 – osobowe zespoły uczniowskie. Komitet Główny przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia – finale ogólnopolskim w ochronie środowiska tytuł „Młodego Ekologa Innowatora”. W tym roku szkolnym spośród 33 prac zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich, autorzy dwunastu wyróżnionych prac w zostali Finalistami Olimpiady, natomiast autorzy dziewięciu najwyżej ocenionych prac – Laureatami Olimpiady (trzy 1 miejsca, trzy 2 i trzy 3). Taki właśnie tytuł oraz III miejsce zdobyli Oliwia Lis i Szymon Krukowski z klasy IV b, którzy przygotowali pracę pt. ,,Projektowanie zagospodarowania powierzchni leśnych z uwzględnieniem estetyki i krajobrazowości lasu oraz wypełniania społecznych potrzeb w zakresie rekreacji, terapii lasem, edukacji itp.” na terenie Nadleśnictwa Rytel, Leśnictwa Krojanty. Do finału przesyłaliśmy wersję elektroniczną pracy wraz z nagraniem wideo prezentującym autorów i pracę. Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu nagrania Panu Mirosławowi Kłosowskiemu i Wiktorowi Piekutowskiemu z klasy III b, operatorowi zdjęć. Laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie są zaproszeni na uroczyste podsumowanie Olimpiady w dniu 23.05.2024 roku do Domu Technika NOT w Warszawie. Nagrodę odbierze Oliwia, a w imieniu Szymona, który tego dnia będzie uczestniczył w eliminacjach centralnych OWiUR, Pan Profesor Robert Nowakowski – wychowawca klasy.
Serdecznie gratulujemy!
Jolanta Wencel
Adrian Talaśka

Rekomendowane wpisy

Skip to content