Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

W dniu 21 stycznia 2024 roku 5 uczniów z Koła Turystyczno–Krajoznawczego Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi wzięło udział w spływie kajakowym. Tym razem spływ był powiązany z kwestą do puszek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczestnicy spływu mieli do pokonania 12 kilometrowy odcinek BRDY, z Przystani Pola Namiotowego w Gołąbku do Przystani Starego Tartaku w Rudzkim Moście. Był to już trzeci spływ kajakowy zorganizowany dla uczniów tego koła „w nieoczywistej” dla wielu kajakarzy porze roku, podczas którego młodzi kajakarze odbyli kolejny „solidny trening”. Ze spływu na spływ widać, że podnoszą oni swoje umiejętności kajakowe i czują się na spływach coraz pewniej. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu spływu do puszek zbierane były datki na rzecz WOŚP.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom, a także naszym „opiekunom” Panom: Dariuszowi Kotlendze, Dariuszowi Rudnikowi , Piotrowi Gwizdale, Przemysławowi Siry, Radosławowi Szulczykowi, Remigiuszowi Barendtowi oraz starszym „kolegom kajakarzom” Panom: Markowi Falkowskiemu, Pawłowi Mejgierowi i Leszkowi Borowskiemu i oczywiście opiekunowi koła Panu Wiesławowi Gapie, za cenne wskazówki i „zaopiekowanie się nami” podczas spływu.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na instagramie lub facebooku.

https://scontent.fpoz6-1.fna.fbcdn.net/v/t51.29350-10/422324122_304884278746026_6809387514230017794_n.jpg?stp=dst-jpg_s960x960&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=1a7029&_nc_ohc=QxARb9zKvgYAX-1bR04&_nc_ht=scontent.fpoz6-1.fna&oh=00_AfCWPR2pySFeGFpZBt2qwd00uCjQkA4cIWNY5HWtQjknbw&oe=65B53FB2
Zaplanowano, że kolejny spływ zostanie już niedługo zorganizowany na rzece KICZ.
tekst Milena Turzyńska, Filip Tuwalski, Filip Grugel, Krzysztof Butowski, Patryk Janik

Rekomendowane wpisy

Skip to content