Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

   W dniu 19 maja 2021r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch odbyła się wideokonferecja związana z ogłoszeniem wyników projektu ‘Active Young Citizens for Sustainable Development in Central European Initiative and Adriatic Ionian Initiative Areas’. Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi, jako jedyna szkoła średnia w Polsce  znalazła się w gronie finalistów międzynarodowego projektu. Celem  projektu było zwiększenie świadomości młodzieży z państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i Inicjatywy Morza Adriatyckiego i Jońskiego nt. Agendy ONZ 2030 i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Celami szczegółowymi były przede wszystkim:

– zachęcenie do zrozumienia zasad i struktury Agendy ONZ 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju,

– promowanie młodych i aktywnych obywateli jako kluczowych podmiotów dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju,

– stymulowanie rozwoju idei projektów opartej na społeczności lokalnej, związanych z trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju: społecznym, ekonomicznym, środowiskowym.

    Złożony projekt Ekologiczna wioska – pobudzanie świadomości ekologicznej  wpisywał się w wymiar środowiskowy zrównoważonego rozwoju. Grupa uczniów tucholskiego Technikum Leśnego pod opieką merytoryczną dyrektora Piotra Marciniaka i językową Błażeja Wilkowskiego opracowali projekt dotyczący stworzenia na terenie szkoły kompleksu wiat fotowoltaicznych dostępnych zarówno dla uczniów szkoły jak i lokalnej społeczności. Spośród 70 szkół średnich z całej Europy komitet organizacyjny wytypował tylko trzy pierwsze miejsca (szkoła średnia z Węgier, Chorwacji i Armenii), natomiast sam fakt udziału w  projekcie oraz znalezienie się w gronie finalistów sprawił całej społeczności szkolnej ogromną radość.

Błażej Wilkowski

Rekomendowane wpisy

Skip to content