Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Sprawozdanie z debaty konkursowej. Leśnictwo, drzewiarstwo, ekonomia.

21 kwietnia w naszej szkole odbyła się seria trzech debat. Przy wsparciu mgr. Roberta Nowakowskiego i inż. Kamila Szarmacha, mgr inż. Karol Lis przeprowadził z młodzieżą rozmowę na temat wpływu produkcji wysokiej jakości drewna dla przemysłu drzewnego- z którym kierunek naszego kształcenia jest ściśle związany i powiązań z gospodarką państwa, w tym -z wypłatami świadczeń emerytalnych i ubezpieczeń społecznych, a także o bezpiecznych zakupach i prawach klienta, lokatach, inflacji, inwestowaniu oraz o tym jak sprawić, by nasze dochody były większe- czyli o manipulacji rozkroju drewna.

Po krótkim omówieniu tematów przez naszych ekspertów- mgr. Nowakowskiego i inż. Szarmacha młodzież sama zabrała głos w dyskusji. Uczniowie wymieniali się poglądami i dzielili własnymi wnioskami i przemyśleniami na tematy poruszone na wstępie spotkania, ale nie tylko. Okazało się, że wiele uczniów patrząc na las z innej  perspektywy dostrzegło w nim cechy odpowiadające lokatom i ubezpieczeniom.

W szkolnej debacie on-line brały udział trzy klasy- klasa 2C, 3c i 3b. 

Poniżej przedstawiamy wnioski, jakie wyciągnęli z dyskusji nasi uczniowie na tematy:

1. Planowanie i kontrola wydatków:

• W przemyśle drzewnym ważne jest planowanie cięć I odnowień- od dobrego zaplanowania i zagospodarowania zależy stałość przychodòw, stan lasu oraz lesistość kraju. Kontrola wydatków oraz zarządzanie własnymi pieniędzmi jest ważne, by nie okazało się, że wcale nie zarabiamy lub zarabiamy bardzo mało, stale dokładając do interesu.

• LP prowadzą zrównoważona gospodarkę nawet w kwestiach finansowych.

wiedza ile mniej więcej będą wynosić przychody.

• Kontola wydatków w lasach jest niezwykle ważna, z racji tego, że lasy są istytucją samofinansującą się i muszą przy pomocy sprzedaży zarobić na swoje utrzymanie. Sprzedaż drewna w lasach odbywa się po cenach rynkowych dlatego lasy muszą starać się wytworzyć jak najlepszy surowiec, aby sprzedać go po jak najwyższej cenie.

2.  Sztuki odkładania pieniędzy na wyznaczony cel:

•  Aby lasy mogły wykonywać inwestycje muszą odłożyć część pieniędzy z tego co zarobią. Fundusz leśny został stwożony aby lasy mogły odkładać tam pieniądze i wypłacać z niego np. pensje dla pracowników z leśnictw gorzej zarabiających.

•Dzięki racjonalnemu kontrolowaniu funduszu leśnego, Lasy Państwowe są zawsze zabezpieczone na wypadek np. klęski żywiołowej. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu, LP mają pieniądze na realizowanie projektów.

•  LP odkładają swoje fundusze aby na następne lata mogły rozprowadzić je po leśnictwach. Kiedy nadleśnictwo otrzyma fundusze, np. na remont leśniczówki, a wszystkie są dobrym stanie, odkłada pieniądze i czeka aż nadarzy się okazja aby przeprowadzić remont.

3.  Sposoby na pomnażanie oszczędności

• LP oszczędzają ogłaszając przetargi, które z reguły wygrywa firma oczekująca najmniejszej zapłaty.

• Lasy ciągle inwestują w technologie, starają się coraz bardziej zautomatyzować produkcję drewna. Dzięki inwestycjom lasy są w stanie doedukować społeczeństwo w kwestji tego, co się dzieje w LP.

• Lasy Państwowe inwestują, kupując od osób prywatnych grunty, które przeznaczają na zalesienia.

4. Konta bankowe

• dzięki korzystaniu z kont bankowych, osoby chętne na zakup drewna nie muszą udawać się do nadleśnictwa w celu zapłaty, mogą zamiast tego zapłacić przelewem na konto bankowe LP.

• klienci mogą licytować drewno na submisji za pomocą konta bankowego

• Lasy Państwowe ze swojego konta bankowego wypłacają pracownikom pensje.

5. Pożyczki a poduszka finansowa

• Lasy Państwowe są instytycją samofinansującą się, z tego powodu muszą mieć poduszkę finansową na nieprzewidziane zdarzenia.

• w chwili, gdy zabraknie pieniędzy na jakiś projekt, np. Związany z ochroną środowiska, LP przeznaczają na ten cel środki z funduszu leśnego, dzięki czemu są w stanie samodzielnie go sfinansować, nie musząc spłacać zaciągniętych pożyczek.

6. Bezpieczne zakupy

• kupowanie drewna z lasów państwowych jest bezpieczne, gdyż drewno z lasów posiada certyfikaty potwierdzające jakość i  pochodzenie surowca.

• W trakcie submisji drewna, Lasy Państwowe szanują prawa konsumencjie klienta, a także zapewniają tym samym bezpieczne zakupy drewna najwyższej jakości, dlatego klienci mogą być spokojni o  uczciwość sprzedawcy  oraz jakość drewna.

7. Ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem

• Wybierając rodzaje ubezpieczeń powinno się rozważyć na jakie zagrożenie jesteśmy najbardziej narażeni i analogicznie do tego wybrać najbardziej trafne ubezpieczenia.

• Bez względu na wszystko warto ulokować pieniądze na ubezpieczenie emerytalne, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie w tak dalekiej przyszłości a będąc na emeryturze często już niewiele możemy zrobić.

• Każdy pracownik lasów jest ubezpieczony, w razie gdyby miał mu się przydażyć jakiś niebezpieczny wypadek.

Karol Lis

Rekomendowane wpisy

Skip to content