Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Projekt „Prymusi zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jest to pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych i pracowitych w zakresie nauki przedmiotów zawodowych.

Stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z 4 kryteriów: średniej ocen z 3 wskazanych przez ucznia przedmiotów zawodowych, średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie, osiągnięć uzyskanych w konkursach, turniejach lub olimpiadach w poprzednim roku szkolnym oraz za kształcenie w zakresie inteligentnych specjalizacji. Niestety w tym roku nasz zawód nie został wpisany w zakres ostatniego z wymienionych kryteriów.

Termin składania wniosków upływał 23 listopada br. Na ponad 40 wniosków złożonych przez uczniów naszej szkoły, sześcioro znalazło się na liście rankingowej z wynikami uprawniającymi do otrzymania stypendium. Są to: Alicja Biłoszewska, Monika Dorawa, Zuzanna Grabowska, Adrianna Jankierska, Mateusz Muzolf, Alicja Wawrzak.  Kształcenie zawodowe zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Warto więc przyłożyć się do przedmiotów zawodowych, jak widać nie tylko ze względu na ich przydatność w przyszłej pracy zawodowej, ale także ze względu na możliwość uzyskania wsparcia finansowego już podczas pobierania nauki.

                                                                                              Jolanta Wencel  

Rekomendowane wpisy

Skip to content