Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

 Rekrutacja do projektu „Praktyki w Irlandii na wyciągnięcie ręki”

 Rok szkolny 2018/2019 jest trzecim z rzędu, gdzie kolejna grupa uczniów ma możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.   

W tegorocznej edycji zainteresowanie uczniów klas drugi Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi było zdecydowanie większe a niżeli miało to miejsce w latach ubiegłych. 49 kandydatów aplikowało o  pierwszych 25 miejsc, które zapewniały uczestnictwo w wyjeździe na szmaragdową wyspę. Zgodnie z regulaminem kandydaci, którzy uzyskali 10 kolejnych miejsc, znaleźli się na liście rezerwowej, na wypadek rezygnacji którejś z  osób zakwalifikowanych do tegorocznego projektu.   

W procesie rekrutacyjnym brano pod uwagę następujące wytyczne:

– wynik testu z języka angielskiego oraz wiedzy o Irlandii,

– wynik testu z wiedzy leśnej,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2018/2019,

– ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2018/2019,

– ocena zachowania uzyskana na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2018/2019,

– olimpiady/konkursy na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym.   

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu, zobowiązani są do udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne w zakresie (harmonogram u dołu artykułu):

– przygotowanie kulturowo-językowe,

– zajęcia z ochrony przyrody,

– kurs psychologiczny,    

Zastrzega się, że termin zajęć przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne może ulec zmianie w związku z harmonogramem planu pracy szkoły, o czym uczestnicy projektu będą na bieżąco informowani przez koordynatorów projektu.

 Błażej Wilkowski     

                             HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKT: „ Praktyki w Irlandii na wyciągnięcie ręki” 

1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ WIEDZY O IRLANDII

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 15:30-17:00 w sali:101/109p.

Błażej Wilkowski oraz p. Izabela Zienkiewicz

06.02.2019 20.02.2019 27.02.2019 06.03.2019 13.03.201920.03.2019 27.03.2019 03.04.2019 10.04.2019 17.04.2019 

2. ZAJĘCIA Z OCHRONY PRZYRODY

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz.15:30-17:00 w sali: 118

p. Roman Smoliński14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 11.06.2019 

3. KURS PSYCHOLOGICZNY 

Kurs odbywa się we wtorki o godz. 16:45-18:15 w sali 118

p. Iwona Chmara

26.02.2019 12.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 18.04.2019

czwartek od 16:00

Rekomendowane wpisy

Skip to content