Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zajęcia pozalekcyjne

Ważnym atutem szkoły umożliwiającym uczniom realizację życiowych pasji oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań jest bogata oferta kół przedmiotowych i zainteresowań. Uczniom posiadającym umiejętność grania na instrumentach muzycznych lub też pragnącym ją dopiero w sobie odkryć szkoła oferuje naukę pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów w Szkolnej Orkiestrze, będącej jednocześnie Reprezentacyjną Orkiestrą Lasów Państwowych. Natomiast tym, którzy pragną łączyć grę na rogu z tradycją myśliwską proponujemy udział w kole sygnalistów „Jenot”.

Kultywowanie zwyczajów myśliwskich umożliwiają liczne koła tradycji łowieckiej. Koło sokolników „Raróg” opiekuje się szkolną sokolarnią, w której to uczniowie układają ptaki drapieżne, zajmują się ich rehabilitacją i reintrodukcją oraz opiekują się ptakami, które z różnych przyczyn utraciły zdolność do samodzielnego życia w przyrodzie. Koło preparatorskieskupia natomiast uczniów, którzy poznają trudną sztukę preparowania trofeów myśliwskich. Koło kynologiczne z kolei pozwala odkryć różne rasy psów, techniki ich pielęgnacji oraz sposoby wykorzystywania podczas polowań. Rozwój umiejętności zawodowych uczniów natomiast gwarantują szkolne koła Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz koło politechniczne, pomagające lepiej przygotować się do przyszłej pracy w Lasach Państwowych.

Szkoła zapewnia młodzieży również dobre warunki rozwoju sprawności fizycznej. Do dyspozycji uczniów pozostają obiekty sportowe wykorzystywane przez koło sportowe. Rekreacja, turystyka oraz szkolenie członków na stopień żeglarza jachtowego to główne cele szkolnego klubu żeglarskiego skupionego wokół Ośrodka żeglarskiego „Bryg”. Dla tych natomiast, dla których ważne jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa i survivalu oraz propagowanie idei harcerskich, patriotycznych i proobronnych swą działalność oferuje drużyna harcerska. Ostatnią propozycją dla uczniów związaną ze sferą prozdrowotną jest Koło Honorowego Dawcy Krwi PCK

W szkole prężnie działa również Szkolny Klub Europejski, skupiający uczniów zainteresowanych tematyką współczesnej Europy, procesu jej zjednoczenia oraz udziału Polski w strukturach UE.

Dla wszystkich tych, którzy czują w sobie zmysł artystyczny, mają zdolności plastyczne, sprawne ręce, bystre oko lub lekki język szkoła proponuje udział w kole plastycznym, kole fotograficznym lub kronice i gazetce szkolnej.

Bogactwo zajęć pozalekcyjnych oraz form rozwijania swych zainteresowań i pasji oferuje również wszystkim wychowankom Internat Zespołu Szkół Leśnych w ramach różnych sekcji internackich.

Skip to content