Tu jesteś: Strona główna Rodzice Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA INFORMUJE, ŻE UBEZPIECZA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W:
 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
Biuro Regionalne w Bydgoszczy
FILIA W TUCHOLI
UL. Nowodworskiego 3, 89-500 Tuchola
 
SUMA UBEZPIECZENIA w roku szkolnym 2019/2020
 wynosi 19.000,00 zł
SKŁADKA: 25,00 zł
Umowa Ubezpieczyciela obejmuje w podstawowym  zakresie następujące świadczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1 % sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku
2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – 100 % sumy ubezpieczenia
3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa – 50 % sumy ubezpieczenia
4. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych 
5. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże i pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 250 zł
6. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw NW –  250 zł
7. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki/ pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku- 2 % sumy ubezpieczenia.
Dodatkowo umowa obejmuje pakiet rozszerzony o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu 
w wyniku choroby, począwszy od 3 dnia hospitalizacji i nie dużej niż 60 dni.
 
UBEZPIECZENIE 24 GODZINY NA DOBĘ
Jednocześnie informujemy, że ubezpieczenie od nnw nie jest obowiązkowe ubezpieczenie.
 
Na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczna Szkoła. W przypadku deklaracji ubezpieczenia proszę 
o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz złożenia oświadczenia ubezpieczonego lub opiekuna prawnego na informacji o warunkach umowy ubezpieczonego.
 
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych