Tu jesteś: Strona główna Rodzice Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE
 
Uczniowie mają możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia NNW w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Filia w Tucholi, ul. Nowodworskiego 3, 89-500 Tuchola. 
Suma ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018 wynosi 16.000,00 zł przy składce wynoszącej 20,00 zł.
Umowa ubezpieczyciela obejmuje w podstawowym zakresie następujące świadczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym:
1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku,
2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku- 100% sumy ubezpieczenia,
3. świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa- 50% sumy ubezpieczenia, 
4. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia NNW,
5. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże i pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta- wypłacone Ubezpieczonemu w wysokości 250 zł, 
6. świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw NW- 250 zł oraz zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki/pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku- 2% sumy ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę. Jednocześnie przypominamy, iż ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.
Na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczna Szkoła. W przypadku deklaracji ubezpieczenia proszę o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz złożenia oświadczenia ubezpieczonego lub opiekuna prawnego na informacji o warunkach umowy ubezpieczonego. 

 

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych