Tu jesteś: Strona główna Absolwenci Stowarzyszenie Pro Scholae

Stowarzyszenie Pro Scholae

Stowarzyszenie Pro Scholae to ogólnopolska organizacja społeczna, działająca przy Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi. Nadrzędnym jego założeniem jest stworzenie jak najkorzystniejszych możliwości dla optymalnego rozwoju uczniów oraz polepszanie warunków ich kształcenia, wychowania i opieki. Cele statutowe to zatem działalność dydaktyczna, połączona z rozszerzaniem i wzbogacaniem jej form, a także wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem zarówno aktywnego wypoczynku oraz turystyki krajoznawczej, jak i zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Oprócz tego zakładanymi formami działalności są rozwój bazy dydaktycznej oraz wspieranie różnych form pomocy materialnej dla uczniów.

 

Do Stowarzyszenie Pro Scholae może dołączyć każdy pełnoletni sympatyk technikum. Wśród nich szczególną grupę stanowią absolwenci, którzy, przechowując pamięć o swej macierzystej szkole, chcą podzielić się z młodym pokoleniem swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Od niedawna Stowarzyszenie Pro Scholae można także wspomóc, kupując cegiełki w formie medalu o nominałach od 20 do 500 zł. Zyski ze sprzedaży zostaną w pełni przeznaczone na cele statutowe organizacji. Medale kupić można w dwojaki sposób- albo przelewając wpłatę bezpośrednio na konto stowarzyszenia (z adnotacją „na zakup cegiełki”), albo udając się bezpośrednio do siedziby organizacji, mieszczącej się w budynku Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 9-13, p. 115.

 

Wszyscy zaciekawieni historią i statutem Stowarzyszenia Pro Scholae mogą zajrzeć na stronę internetową www.proscholae.tuchola.pl, gdzie znajdą interesujące ich informacje.

 

Szukamy ludzi energicznych, z zapałem i chęcią do działania, tych, którym bliska jest idea przyświecająca powstaniu stowarzyszenia. Nadrzędnym jego założeniem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów Technikum Leśnego w Tucholi oraz polepszanie warunków ich kształcenia, wychowania i opieki. Cele statutowe to zatem działalność dydaktyczna, połączona z rozszerzaniem i wzbogacaniem jej form, a także wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem zarówno aktywnego wypoczynku oraz turystyki krajoznawczej, jak i zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Oprócz tego zakładanymi formami działalności są rozwój bazy dydaktycznej oraz wspieranie różnych form pomocy materialnej dla uczniów.

 

Do stowarzyszenia dołączyć może każdy, kto ukończył 18 lat. Czekamy na osoby, które mają pomysły i propozycje dotyczące jego działalności, a także chcące się zaangażować w organizację rozmaitych imprez i przedsięwzięć. Otwarci jesteśmy też na wszelkie projekty, w które szkoła mogłaby się zaangażować. Zwracam się z apelem szczególnie do absolwentów szkoły , którzy, przechowując pamięć o swej macierzystej szkole, chcą podzielić się z młodym pokoleniem swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to szansa także dla Was, by zintegrować się wokół wspólnego celu, powspominać, odnowić szkolne kontakty, a jednocześnie pomóc młodszym koleżankom i kolegom. Jednakże Pro Scholae to miejsce także dla pełnoletnich uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, a także wszystkich jego sympatyków. Uczestniczenie w jego działaniach oznacza wpływ na kierunki rozwoju szkoły, a także możliwość trwałego zapisania się w jej historii. Prosimy zatem o wsparcie wszystkie osoby, firmy, instytucje, którym nasze cele statutowe, realizowane poprzez bieżącą działalność, są bliskie.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych