Tu jesteś: Strona główna Absolwenci Regulamin zjazdu

Regulamin zjazdu

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Zjazd Absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi w dniu 27 czerwca 2015 roku, zwany dalej Zjazdem.

2. Organizatorami Zjazdu są:
    a) Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta;
    b) Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 50-lecia Technikum Leśnego w Tucholi.

3. Zjazd organizowany jest na terenie Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, zwanym dalej terenem Zjazdu.

4. Uczestnikiem Zjazdu może być absolwent Technikum Leśnego w Tucholi z wszystkich typów szkół, który ukończył szkołę min. 5 lat temu (tj. w 2010 rok lub wcześniej), zarejestrował się i uiścił opłatę za uczestnictwo w Zjeździe. Uczestnikiem Zjazdu może być również osoba towarzysząca absolwenta, zgłoszona podczas rejestracji, za którą została wniesiona opłata za uczestnictwo.

5. Wymogi określone w pkt. 4 nie dotyczą gości honorowych Zjazdu.

6. Na teren Zjazdu nie można wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających. Obowiązuje także zakaz palenia papierosów we wszystkich budynkach na terenie Zjazdu.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe Organizatorzy zobowiązują się do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości:
    a) 100% zwrotu w wypadku rezygnacji do dnia 30 kwietnia 2015 roku;
    b) 0% zwrotu w wypadku rezygnacji po dniu 30 kwietnia 2015 roku.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany części programu Zjazdu bez obowiązku uprzedzenia i wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników Zjazdu.

9. Liczba osób uczestniczących w Zjeździe jest ograniczona. Zapisy trwają do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed dniem 30 kwietnia 2015 roku w przypadku wcześniejszego zapełnienia się listy miejsc.

10. Organizatorzy mogą:

a) odmówić wstępu na teren Zjazdu osób, u których stwierdzono posiadanie broni, napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić wg uznania Organizatorów zagrożenie dla uczestników Zjazdu;
b) odmówić wstępu na teren Zjazdu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
c) wyprosić z terenu Zjazdu osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy; może obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na terenie Zjazdu.

11. Organizatorzy nie  ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników Zjazdu.

12. Po oficjalnych uroczystościach związanych ze Zjazdem będzie miała miejsce biesiada w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej- “Zacisze”, Sucha 144, 89-526 Lubiewo, gdzie jej uczestników będzie obowiązywał regulamin ODKSW "Zacisze".

13. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych