Tu jesteś: Strona główna Kandydaci Nauka w technikum

Nauka w technikum

Kwalifikacja R13:
Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych


Przedmioty w klasie I-II technikum w ramach kwalifikacji R13:
1. Język obcy zawodowy
2. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej
3. Hodowla lasu
4. Ochrona lasu
5. Ekonomika leśnictwa
6. Mechanizacja w zagospodarowaniu lasu
7. Gospodarka łowiecka
8. Praktyka zawodowa
9. Praktyczna ochrona i zagospodarowanie lasu
10. Użytkowanie komputerów

  

Język obcy zawodowy

 

 

Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej
Poznasz cechy roślin oraz zwierząt występujących w borach i lasach. Ponadto dowiesz się dlaczego niektóre rośliny i zwierzęta objęte są ochroną gatunkową. Nauczysz się rozpoznawać gatunki drzew, krzewów i roślin runa leśnego oraz płazów, gadów, ptaków i innych zwierząt leśnych.
 

Hodowla lasu

Na hodowli lasu poznasz biologiczne procesy zachodzące w lesie oraz związki lasu z warunkami klimatycznymi, wodnymi i glebowymi. Ponadto dowiesz się o praktycznych zasadach i sposobach odnawiania pielęgnowania poszczególnych gatunków drzew oraz drzewostanów, a także sposobach przebudowy lub przemiany drzewostanów i plantacyjnej uprawie drzew oraz zadrzewieniach. Nauczysz się również odróżniać nasiona i siewki poszczególnych gatunków drzew i krzewów, na czym opiera się selekcja drzew, technik sadzenia, podstaw zakładania plantacyjnych upraw gatunków szybkorosnących i zadrzewień śródpolnych.

 

Ochrona lasu
Na ochronie lasu poznasz gatunki szkodliwych owadów i grzybów oraz ich znaczenie gospodarcze. Ponadto dowiesz się jakie są najważniejsze czynniki oporu środowiska, ich rolę w środowisku leśnym. Nauczysz się również jak rozpoznawać choroby, ocenić ich znaczenie gospodarczego oraz dobierać odpowiednie metody zapobiegania i zwalczania szkodników i chorób lasu.

 

Ekonomika leśnictwa
Na ekonomice leśnictwa poznasz podstawowe terminy ekonomiczne: praca, produkcja, pracochłonność, towar, podaż, popyt, cena itp. Ponadto dowiesz się co to jest podatek leśny i jakie rodzaje podatków płaci PGLP LP. Nauczysz się również jak obliczyć amortyzacje środków trwałych oraz umorzenie,na różnego rodzaju przykładach w trakcie ćwiczeń.

 

Mechanizacja w zagospodarowaniu lasu
Na mechanizacji w zagospodarowaniu lasu poznasz: podstawowe wiadomości z rysunku technicznego, zagadnienia dotyczące materiałoznawstwa, połączenia części maszyn oraz maszyny i urządzenia stosowane w ochronie i hodowli lasu. Ponadto dowiesz się o budowie maszyn oraz ich działaniu, przygotowaniu ich do pracy oraz regulacji. Nauczysz się również konserwacji, obsługi i zasad BHP podczas pracy maszynami i urządzeniami. 

 

Gospodarka łowiecka
Na gospodarce łowieckiej poznasz biologię i etologie zwierząt łownych. Ponadto dowiesz się jakie są zasady prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej. Nauczysz się również jak określać liczebność zwierzyny, pojemność łowisk i planować pozyskanie zwierzyny łownej.

  

Praktyka zawodowa

 

 

Praktyczna ochrona i zagospodarowanie lasu
Na zajęciach praktycznych z zakresu ochrony i zagospodarowania lasu poznasz: praktyczne zagadnienia z zakresu hodowli i ochrony lasu, łowiectwa oraz przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej.  Ponadto dowiesz się w jaki sposób należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, chronić obszary leśne przed zwierzyną i szkodliwymi owadami. Nauczysz się również wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, ocenę udatności upraw, rozpoznawać szkodliwe owady i grzyby patogeniczne.

 

Użytkowanie komputerów

Na użytkowaniu komputerów poznasz stosowane w lasach programy komputerowe, które dotyczą zagadnień z zakresu ochrony lasu, hodowli lasu czy łowiectwa. Ponadto dowiesz się jakie dokumenty wystawiamy dla Zakładów Usług Leśnych wykonujących usługi dla Lasów Państwowych, czy przy tworzeniu planów zadań do wykonania w naszych lasach w następnym roku. Nauczysz się również odczytywać z bazy danych wszystkie informacje na temat lasów, którymi zarządzają Lasy Państwowe.
 

 

Kwalifikacja R14:  
Użytkowanie zasobów leśnych

 

Przedmioty w klasie III-IV technikum w ramach kwalifikacji R14:

1. Przepisy ruchu drogowego
2. Nauka o surowcu drzewnym
3. Użytkowanie lasu
4. Prawodawstwo leśne
5. Urządzanie lasu
6. Praktyka zawodowa 
7. Praktyczne użytkowanie zasobów leśnych
8. System Informatyczny Lasów Państwowych

 

Przepisy ruchu drogowego

 

 

Nauka o surowcu drzewnym
Na nauce o surowcu drzewnym poznasz budowę drzewa i drewna. Ponadto dowiesz się jakim fantastycznym surowcem jest drewno i gdzie można je wykorzystać. Nauczysz się rozpoznawać drewno różnych gatunków i jakie wady mogą się w nim pojawić.

 

Użytkowanie lasu
Na użytkowaniu lasu poznasz jak planować pracę w lesie i jak bezpiecznie ściąć drzewo. Ponadto dowiesz się jak zmierzyć wysokość i grubość drzewa oraz do czego służy rejestrator leśniczego. Nauczysz się rozpoznawać zioła z leśnej apteki i grzyby jadalne.

 

Prawodawstwo leśne

 

 

Urządzanie lasu 
Na urządzaniu lasu poznasz organizację prowadzenia prac w leśnictwie w oparciu o 10-letnie plany gospodarcze. Ponadto dowiesz się o zasadach sporządzania planu urządzania lasu, projektowaniu, budowie i remoncie dróg leśnych, melioracjach wodnych w lasach oraz pomiarach geodezyjnych. Nauczysz się również posługiwać opisem taksacyjny, mapą leśną, wykonywać pomiary geodezyjne oraz pomiary drzew i drzewostanów.

 

Mechanizacja w użytkowaniu lasu
Na mechanizacji w użytkowaniu lasu poznasz: zagadnienia z mechaniki ogólnej, budowę i działanie pilarki spalinowej, wykaszarki i wycinarki oraz maszyny i urządzenia stosowane do pozyskiwania i transportu drewna. Ponadto dowiesz się o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w pozyskiwaniu i transporcie drewna, doborze i wykorzystaniu środków transportowych oraz zasadach transportu. Nauczysz się również konserwacji i obsługi kosiarki i wykaszarki, czynności kontrolno-obsługowych w ciągnikach, maszynach i urządzeniach oraz zapoznasz się z instrukcjami obsługi maszyn oraz zasadami BHP.

 

Praktyka zawodowa

 

 

Praktyczne użytkowanie zasobów leśnych 
Na zajęciach praktycznych z zakresu użytkowania zasobów leśnych poznasz praktyczne zagadnienia z zakresu urządzania i użytkowania lasu. Ponadto dowiesz o sposobach pomiaru drzew i drzewostanów, manipulacji i cechowaniu surowca drzewnego, sporządzeniu dokumentacji związanej z pozyskaniem i sprzedażą drewna. Nauczysz się również obliczać miąższość drzew ściętych i stojących oraz pomiaru i sortymentacji surowca drzewnego.

  

System Informatyczny Lasów Państwowych

Na Systemie Informatycznym Lasów Państwowych poznasz stosowane w lasach programy komputerowe, które dotyczą zagadnień z zakresu użytkowania lasu i urządzania lasu. Ponadto dowiesz się jakie dokumenty wystawiamy dla osób prywatnych kupujących drewno, jak i dla dużych firm i tartaków, które trudnią się przerobem drewna oraz jak leśniczy planuje ile drewna pozyska w następnym roku. Nauczysz się również odczytywać z bazy danych wszystkie informacje na temat lasów, którymi zarządzają Lasy Państwowe oraz analizować i przeglądać Leśne Mapy Numeryczne.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych