Tu jesteś: Strona główna Kandydaci

Kandydaci

Oferta edukacyjna
Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta oferuje naukę w technikum dla młodzieży na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Nauka w technikum leśnym trwa 4 lata. Uczniowie, poza przedmiotami ogólnokształcącymi, takimi jak język polski, biologia, matematyka, poznają również tajniki użytkowania, ochrony, urządzania i hodowli lasu, łowiectwa, prawa i ekonomiki leśnej, maszynoznawstwa leśnego .... czytaj więcej

Regulamin rekrutacji
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi decydują kryteria uwzględniające: a) oceny z języka polskiego, biologii, matematyki oraz obowiązującego w gimnazjum języka obcego, b) następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym albo wolontariat.... czytaj więcej

Terminy rekrutacji

W procesie rekrutacji kandydaci do klas pierwszych Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi składają osobiście w sekretariacie lub też przesyłają pocztą na adres szkoły następujące dokumenty: podanie na druku według ustalonego wzoru, 3 zdjęcia legitymacyjne.... czytaj więcej

Wymagane dokumenty 
W procesie rekrutacji kandydaci do klasy pierwszej Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi muszą złożyć: podanie, 3 zdjęcia oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kandydaci, posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia. Kandydaci laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych w zarządzeniu kuratora dołączają odpowiednie zaświadczenia.... czytaj więcej

Drzwi otwarte

Każdego roku zapraszamy kandydatów do szkoły na Drzwi Otwarte w Technikum Leśnym w Tucholi. W programie Drzwi Otwartych przewiduje się prezentację szkoły, oferty edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych, prezentację współpracujących ze szkołą nadleśnictw, zwiedzanie bazy dydaktycznej, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami, degustację rarytasów ze szkolnej stołówki oraz leśnego paśnika, mini warsztaty zawodowe, pokazy umiejętności leśnych oraz koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych ..... czytaj więcej

Rekrutacja w pytaniach
Pytanie: Czy w szkole prowadzony jest nabór elektroniczny? Odpowiedź: Nie, w związku z tym, że szkoła jest placówką ponadregionalną niemożliwe jest wprowadzenie systemu elektronicznego naboru. Dlatego też, rekrutacja do klas pierwszych technikum odbywa się poprzez złożenie podania do szkoły oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Dokumenty te można dostarczyć do szkoły osobiście lub też wysłać na adres szkoły..... czytaj więcej

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych