Tu jesteś: Strona główna Harmonogramy zastępstw

03.09.2020 r.Harmonogram zastępstw

Data dodania: 02.09.2020

Harmonogram zastępstw w dniu 3.09.2020 roku, tj. w czwartek

wywieszony w gablocie informacyjnej w szkole oraz internacie w dniu opublikowania na stronie internetowej
                                                            Harmonogram zastępstw HZ-2020-2021/3

                                                           w dniu 3 września 2020 roku, tj. w czwartek

 

     Lucyna Chylewska

Lekcja

Klasa

Nauczyciel

Przedmiot

Sala

Uwagi

1

2a-2/2

-

lekcja wolna

-

-

2

2a-1/2

n-l bibliotekarz

zajęcia biblioteczne

B

-

3

3c-1/2

Izabela Zienkiewicz

język angielski

111

cała klasa

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

3a-2/2

Błażej Wilkowski

język angielski

111

cała klasa

7

2d-1/2

Kamila Wróblewska

język niemiecki

129

cała klasa

Uwagi:

1. Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Witajcie po okresie zdalnego nauczania oraz po wakacjach! Miłych lekcji i zajęć praktycznych J!

2. Uprzejmie przypominam, że na pierwszych zajęciach obowiązuje zapoznanie z przedmiotowymi zasadami oceniania i regulaminami pracowni, natomiast na spotkaniach z wychowawcami również zapoznanie ze statutem szkoły oraz procedurami funkcjonowania szkoły od września br.

3. Przypominam, że zmiany z harmonogramu zastępstw do dziennika lekcyjnego wprowadzają wychowawcy.

4. 3a,b,c – przepisy ruchu drogowego od jutra w sali nr 15!

5. Proszę o zapoznanie się z nowymi wytycznymi do pracy i organizacji zajęć szkolnych:

§  W szkole nakaz zakrywania nosa i ust maseczką/przyłbicą obowiązuje podczas przebywania na korytarzach i klatkach schodowych oraz w innych częściach wspólnych m.in. podczas przerw międzylekcyjnych.

§  Podczas zajęć szkolnych noszenie maseczki/przyłbicy stanowi kwestię indywidualną. Każdorazowo to nauczyciel i uczeń decydują o potrzebie zasłaniania nosa i ust, np. ze względu na osobiste poczucie bezpieczeństwa/odczuwanie zagrożenia.

§  W uzasadnionych przypadkach, np. w razie nagłej sytuacji, takiej jak wystąpienie u danej osoby objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel może nakazać uczniom założenie maseczki/przyłbicy podczas zajęć.

§  Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych:

§  Obiekty szkolne podzielono na następujące sektory:

A  – parter budynku głównego – prawa strona (sale nr: 2, 3, 10, 11);

B – parter budynku głównego – lewa strona (sale nr: 14, 15, 21, 23);

C – skrzydło budynku głównego (sale nr: 16, 17, 117, 118, 211);

D – I piętro budynku głównego – lewa strona (sale nr: 101, 103, 108, 109, 110, 111);

E – obiekty sportowe;

F – pracownia maszynoznawstwa (sala nr B1).

§  Nauczyciele realizujący zajęcia szkolne w danym sektorze, pełnią dyżur od przerwy poprzedzającej ich lekcję do przerwy po ostatniej ich lekcji włącznie. W porozumieniu wyznaczają spośród siebie osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów na danej przerwie. Takie rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie indywidualnych godzin przerw dla danej klasy (np. w przypadku bloku 2-godzinnego przedmiotu) oraz umożliwi wywietrzenie sal, a także przeprowadzenie ich dezynfekcji.Wróć
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych