Tu jesteś: Strona główna Szkoła Baza lokalowa szkoły

Baza lokalowa szkoły

Szkoła dysponuje rozbudowaną bazą lokalową, zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej placówki. Serce szkoły to usytuowany w centrum miasta budynek główny przy ulicy Nowodworskiego, który szkoła współużytkuje z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Uczniowie Technikum Leśnego korzystają z pracowni oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku, natomiast drugie i trzecie piętro pozostaje do dyspozycji klas licealnych i agrotechnicznych.

 

Budynek główny to 18 pracowni ogólnokształcących oraz specjalistycznych pracowni zawodowych, bogato wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu leśnictwa. Na pierwszym piętrze znajdują się pracownie ogólnokształcące, na które składają się: dwie pracownie języka polskiego, dwie pracownie języka angielskiego, dwie pracownie języka niemieckiego, pracownia chemii i fizyki oraz pracownia biologii. Dodatkowo na parterze znajduje się pracownia historii, pracownia matematyki, pracownia geografii oraz pracownia religii.

 

Parter budynku to specjalistyczne pracownie zawodowe tj. pracownia hodowli lasu, pracownia ochrony lasu, pracownia użytkowania lasu, pracownia urządzania lasu oraz pracownia łowiectwa. Wszystkie pracownie zawodowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz pomoce i materiały dydaktyczne w postaci eksponatów, próbek, modeli, plansz oraz albumów pomagających zrozumieć zagadnienia związane z nauczanym przedmiotem. Dodatkowo poza budynkiem głównym znajduje się pracownia maszynoznawstwa, wyposażona we wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie i narzędzia mechaniczne wykorzystywane do pracy w lesie. Atutem szkoły są również dwie pracownie informatyczne: jedna przeznaczona do przedmiotu technologia informacyjna i druga, specjalistyczna pracownia zawodowa Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

 

Szkoła może poszczycić się również zapleczem sportowym w postaci sali gimnastycznych, siłowni, sali rekreacyjnej z sauną, sali tenisa stołowego oraz boiska sportowego.  

 

Ponadto szkoła dysponuje zapleczem gospodarczym, na które składają się stolarnia, odzieżownia oraz narzędziownia, z których korzystają uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w lesie.

 

Szkoła jest placówką, w której uczniowie mogą cały swój wysiłek i czas skupić na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań i życiowych pasji. W budynku głównym do dyspozycji uczniów znajdują się pomieszczenia koła preparatorskiego oraz kynologicznego, na zewnątrz natomiast znajduje się sokolarnia koła sokolników. Osoby rozwijające swoje umiejętności muzyczne mogą korzystać z pomieszczeń koła sygnalistów oraz sali ćwiczeniowej Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych.

 

Szkoła jest również placówką gwarantującą bezpieczny pobyt ucznia w szkole oraz wychowanka w internacie. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w kompleksie szkolnym oraz internackim czuwa system wideomonitoringu kontrolujący wewnętrzne korytarze, wszystkie wejścia i wyjścia z budynku oraz jego otoczenie.

 

Technikum Leśne w Tucholi to szkoła z internatem. Zamieszkują w nim uczniowie nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale nawet z najodleglejszych zakątków Polski. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, ściśle związaną z działalnością szkoły. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, warunków sanitarno-higienicznych oraz możliwości nauki zamieszkującej w niej młodzieży.

 

W pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu priorytetem jest również rozwijanie zainteresowań wychowanków, ich samorządności i samodzielności. Pobyt młodzieży w internacie stanowi dla niej doskonałą okazję do nabywania właściwych nawyków kulturalnych i higienicznych, dbałości o powierzone mienie i estetykę otoczenia, przygotowuje do pełnienia ważnych ról społecznych. Rytm życia w internacie określony jest wewnętrznym regulaminem, który ma na celu dobre funkcjonowanie placówki. Młodzież w internacie zorganizowana jest w grupy wychowawcze według kryterium wiekowego. Obecnie jest XI grup wychowawczych, liczących po około 30-40 osób.

 

Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji dwu lub trzy-osobowe pokoje, rozmieszczone w dwóch budynkach. Internat A to 96 trzyosobowych pokoi rozmieszczonych na czterech piętrach. Na każdym piętrze znajduje się wspólna łazienka i toalety, pomieszczenie socjalne, pokój cichej nauki oraz sala telewizyjna. Internat N natomiast to 60 pokoi dwuosobowych rozmieszczonych na trzech piętrach na każdym z których znajduje się 10 segmentów dwupokojowych wyposażonych w łazienki, pomieszczenie socjalne, sala cichej nauki i telewizyjna.

 

Młodzież internacka korzysta z nowoczesnej stołówki, która zapewnia całodzienne wyżywienie i może jednorazowo pomieścić 270 osób. Mieszcząca się w internacie biblioteka wraz z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacyjnym umożliwia wychowankom przygotowanie się do zajęć szkolnych i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Mieszkańcy internatu mają również do dyspozycji gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet pielęgniarki oraz Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Na parterze internatu A znajduje się duża sala cichej nauki, sala telewizyjna mogąca pomieścić około 40 osób, pracownia plastyczna oraz siedziba rozgłośni internackiej. W trosce o bezpieczeństwo wychowanków zainstalowany został system monitoringu, umożliwiający kontrolowanie wszystkich kondygnacji wewnątrz budynku oraz całego otoczenia internatu jak również miejsc parkingowych.

 

W organizowaniu internackiego życia naszej młodzieży przyświeca nasze hasło „Internat to nasza chata, choć daleko mama i tata”. Dla wychowanków, którzy zmienili całkowicie swoje otoczenie, opuścili rodzinny dom, szkołę i kolegów bardzo istotne znaczenie ma klimat miejsca do jakiego trafią. Sprzyjające warunki, przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa mogą znacznie przyspieszyć aklimatyzację w nowym środowisku i są często czynnikiem decydującym o pozostaniu w wybranej szkole.

 

Technikum Leśne to placówka kultywująca tradycje związane z leśnictwem i dbająca o zachowanie wśród następnych pokoleń leśników odpowiedniej wiedzy na temat kultury i zwyczajów łowieckich. W szkole misje te wypełniają dwa wyjątkowa miejsca: Izba Tradycji Łowieckich oraz Muzeum Sygnałów Myśliwskich.

 

Izba Tradycji Łowieckich to dwa pomieszczenia piwniczne zagospodarowane przez Koło Tradycji Łowieckich przypominające swoim wyglądem bogato wyposażone muzeum. Zasadniczą część zbiorów stanowią liczne trofea konkursowe i pamiątki zespołu sygnalistów myśliwskich „Jenot”. Są więc tu puchary, nagrody, gadżety, akcesoria łowieckie, historyczne sztandary szkoły, wybrane prace dyplomowe uczniów oraz pamiątki z wyjazdów zagranicznych. Izba jest stałym miejscem zajęć sygnalistów oraz miejscem reprezentacyjnym szkoły, do którego zaprasza się wycieczki- zwłaszcza młodzież, na dydaktyczne „pogaduszki” o tradycjach łowieckich.

 

Drugie wyjątkowe miejsce to Muzeum Sygnałów Myśliwskich otwarte w dniu 9 maja 2007 roku. Zbiory Muzeum można oglądać w Izbie Tradycji Łowieckich lub czasowo na wystawach i prezentacjach podczas imprez łowieckich poza szkołą. Ekspozycja ma charakter obwoźny i może być użyczana na wystawy w innych miejscowościach. W muzeum zgromadzono prywatne zbiory nauczyciela, inż. Piotra Grzywacza, wśród których na szczególną uwagę zasługują: unikalna i jedyna w Polsce kolekcja zabytkowych rogów myśliwskich, zapisy nutowe sygnałów myśliwskich historyczne i współczesne z całej Europy oraz odznaki, medale i pamiątki łowieckie głównie z konkursów sygnalistów myśliwskich.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych