Tu jesteś: Strona główna Aktualności

AktualnościKonkurs fotograficzny : Forest Europe

Data dodania: 02.07.2020

 

Z Ministerstwa Środowiska otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym:

"Z okazji 8 Konferencji Ministerialnej  w sprawie ochrony  lasów w Europie Jednostka Łącznikowa       w Bratysławie organizuje konkurs fotograficzny  pod hasłem  "Lasy dla społeczeństwa".                Celem konkursu  jest podniesienie świadomości  na temat społecznej  funkcji lasów, pokazanie  w jaki sposób  lasy wspierają nas w  naszym codziennym życiu oraz podkreślenie  konieczności zachowania równowagi   między wszystkimi  funkcjami lasów.

Uczestnik konkursu  powinien przesłać zdjęcie przedstawiające  ludzi w  lasach , dokumentujących  robotników leśnych, mieszkańców wsi i społeczeństwo cieszące się  korzyściami z lasów.

Pierwsze trzy zdjęcia  otrzymają nagrodę, Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach- pierwsza w drodze publicznego  głosowania na stronie FOREST EUROPE na Facebooku,  a druga  w profesjonalnym panelu.

Czas trwania konkursu wynosi 3 miesiące-od maja do końca lipca.

Wszystkie fotografie muszą pokazywać lasy  i inne zalesione  tereny w regionie paneuropejskim.

Aby zobaczyć więcej  informacji i pełne zasady  konkursu , polecamy zapoznać się z Regulaminem opublikowanym na stronie internetowej konkursu: https://foresteurope.org/competition/

Zespół Współpracy Międzynarodowej - Departament Leśnictwa i  Łowiectwa."

Zapraszamy  do udziału w konkursie.

Mirosław Kłosowski

Lucyna Chylewska

 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Leśnego

Data dodania: 15.06.2020

Regulamin REKRUTACJI

do klas pierwszych Technikum Leśnego

im. Adama Loreta

na rok szkolny 2020/2021

 

   Regulamin opracowano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego o publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

- § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

§1

 

1.   O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta decydują następujące kryteria:

1)   wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

Komunikat w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Data dodania: 27.05.2020

 Drodzy Kandydaci do klas pierwszych Naszej Szkoły! Szanowni Rodzice!

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez MEN, rekrutacja do Technikum Leśnego w Tucholi na rok szkolny 2020/2021, przebiegać będzie według następujących terminów:

 

TERMINY

CZYNNOŚCI

15 czerwca – 10 lipca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

26 czerwca – 10 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia

podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 – 18 sierpnia

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Maturzyści

Data dodania: 22.05.2020

Istnieje możliwość przenocowania w internacie szkoły  w czasie egzaminow maturalnych (ilość miejsc ograniczona) po wcześniejszym ustaleniu pobytu z kierownictwem internatu (zgłoszenia noclegu na adres g.kiersznicka@tltuchola.pl). Maksymalny termin ustalenia pobytu w internacie do 27.05.2020 (środa) do godz. 12.00.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-III

Data dodania: 19.05.2020

     Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

 

    Informujemy, że w dniach od 1. do 5. czerwca w Technikum Leśnym w Tucholi odbędą się konsultacje dla uczniów klas I-III. W związku z zagrożeniem COVID-19, przebiegać one będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z poniższymi wytycznymi i harmonogramem:

 

Harmonogram konsultacji przedmaturalnych dla absolwentów szkoły

Data dodania: 19.05.2020

 Drodzy Absolwenci!

    W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, informujemy, że w dniach od 25. do 28. maja w Technikum Leśnym w Tucholi odbędą się dla Was konsultacje przedmaturalne. W związku z zagrożeniem COVID-19, przebiegać one będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z poniższymi wytycznymi i harmonogramem:

 

Zjazd AbsolwentówTL w Tucholi odwołany

Data dodania: 11.05.2020

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!

   Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa i w obliczu niepewnej przyszłości, zmuszeni jesteśmy odwołać uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia Technikum Leśnego w Tucholi oraz Zjazd Absolwentów Naszej Szkoły, które zaplanowane były na 5 czerwca br.

                                                  Organizatorzy

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Data dodania: 06.05.2020

 Drodzy Kandydaci do klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi! Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia  25 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 530), dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 657) i dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 781), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzają zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych:

      Zgodnie z § 11b ust. 2  ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Światowy Dzień książki i Praw Autorskich

Data dodania: 30.04.2020

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

W 1995 r. UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. W Polsce obchody tego święta pierwszy raz zorganizowano w 2008 r.

Konkurs fotograficzny -Bory Tucholskie w obiektywie leśników.

Data dodania: 27.04.2020

Informujemy o zmianie terminu zgłaszania prac do konkursu.

Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy do 29 maja 2020 r.

 

L.Chylewska

M.Kłosowski

1
2
3
4
5
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych