Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Kalendarz organizacyjny

Kalendarz organizacyjny

   

Kalendarz organizacyjny

w roku szkolnym 2018/2019

w Technikum Leśnym im. Adama Loreta

w Tucholi

 

Lp

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

8:00

2

Złożenie wstępnych deklaracji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

do 07.09.2018

3

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

12.09.2018

środa

4

Ślubowanie klas pierwszych

21.09.2018

piątek

8:00

5

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie dokumentacji

26.09.2018

środa

6

 

Złożenie wstępnych deklaracji egzaminu maturalnego

 

do 28.09.2018

piątek

7

Zebranie z rodzicami

30.09.2018

niedziela

12:00

8

Spotkania zespołu wychowawczego

cyklicznie 1 raz w miesiącu

15:10

9

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018

niedziela

10

Próbny egzamin zawodowy

do uzgodnienia

w ZPZ

11

Próbny egzamin ustny z języków obcych

do uzgodnienia

w ZJO

12

Próbne pisemne egzaminy maturalne

do uzgodnienia

w zespołach przedmiotowych

13

Dzień wolny- święto kościelne

01.11.2018

czwartek

14

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych – I dzień „dyrektorski”

(1 dzień po święcie kościelnym)

02.11.2018

piątek

15

Narodowe  Święto Niepodległości - święto państwowe

11.11.2018

niedziela

16

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 16.11.2018

piątek

17

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach czwartych

do 16.11.2018 piątek

18

Zebranie rady pedagogicznej- rada szkoleniowa

21.11.2018

19

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III

do 7.12.2018

piątek

20

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach I-III

do 7.12.2018

piątek

21

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 14.12.2018

piątek

22

Rada klasyfikacyjna klas czwartych

19.12.2018

środa

23

Zimowa przerwa świąteczna

od 24.12.2018

do 01.01.2019

24

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych – II dzień „dyrektorski”

 

02.01.2019

środa

25

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

04.01.2019

piątek

26

Zakończenie pierwszego półrocza

04.01.2019

piątek

27

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas I-III

09.01.2019

środa

28

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13, praktyczny- poprawkowy

 

09.01.2019

środa

29

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13, pisemny- poprawkowy

10.01.2019

czwartek

30

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.14, pisemny- klasy czwarte

10.01.2019

czwartek

31

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.14, praktyczny- klasy czwarte

od 11.01. do 16.02.2019

32

Studniówka klas czwartych

11.01.2019

piątek

33

Ferie zimowe

od 14.01. do 25.01.2019

34

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

do 7.02.2019

35

Zebranie rady pedagogicznej- rada analityczna

27.02.2019

środa

36

Próbny egzamin maturalny z matematyki

do uzgodnienia

 

37

Zebranie rady pedagogicznej- rada szkoleniowa

20.03.2019

środa

38

Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach czwartych

22.03.2019

piątek

39

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

22.03.2019

piątek

40

Zebranie z rodzicami.

24.03.2019

niedziela

41

Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców – III i IV dzień „dyrektorski”

od 04.04.do 05.04.2019

czwartek/

piątek

42

Drzwi Otwarte

13.04.2019

sobota

43

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

17.04.2019

środa

44

Wiosenna przerwa świąteczna

od 18.04. do 23.04.2019

45

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas czwartych

24.04.2019

środa

46

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

26.04.2019

piątek

47

Dzień wolny- święto państwowe

01.05.2019

środa

48

Dzień wolny między dniami ustawowo wolnymi-

V dzień „dyrektorski”

2.05.2019

czwartek

49

Dzień wolny- święto państwowe

3.05.2019

piątek

50

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych- egzamin maturalny

z języka polskiego - VI dzień „dyrektorski”

06.05.2019

poniedziałek

51

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych - egzamin maturalny

z matematyki - VII dzień „dyrektorski”

07.05.2019

wtorek

52

Inne egzaminy maturalne

od 08.05.2019

53

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach I-III

do 17.05.2019

piątek

54

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

do 17.05.2019

piątek

55

Dzień Patrona

03.06.2019

poniedziałek

56

Pisemne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym

czerwiec 2019

57

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego w terminie dodatkowym

czerwiec 2019

58

Ustne egzaminy maturalne z języków obcych w terminie dodatkowym

czerwiec 2019

59

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

14.06.2019

60

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13, pisemny- klasy drugie

czerwiec 2018

61

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13, praktyczny- klasy drugie

czerwiec 2018

62

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna

19.06.2019

środa

63

Boże Ciało - święto kościelne

20.06.2019

czwartek

64

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019

piątek

65

Zebranie rady pedagogicznej- rada podsumowująca

21.06.2019

piątek

66

Rozpoczęcie ferii letnich

24.06.2019

poniedziałek

67

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

pierwszy tydzień lipca 2019

68

Egzaminy pisemne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

przedostatni tydzień sierpnia 2019

69

Egzaminy ustne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

przedostatni tydzień sierpnia 2019

70

Egzaminy poprawkowe

ostatni tydzień sierpnia 2019

71

Zebranie rady pedagogicznej- rada organizacyjna

ostatni tydzień sierpnia 2019

72

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

ostatni tydzień sierpnia 2019

73

Zakończenie ferii letnich

31.08.2019

 

Egzaminy maturalne i zawodowe- zgodnie z harmonogramem CKE.

 

Próbne egzaminy zawodowe i maturalne- zgodnie z ustaleniami zespołów przedmiotowych.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych