Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Kalendarz organizacyjny

Kalendarz organizacyjny

   

Kalendarz organizacyjny

w roku szkolnym 2019/2020

w Technikum Leśnym im. Adama Loreta

w Tucholi

 

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

8:00

2

Złożenie wstępnych deklaracji dot. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

do 06.09.2019

3

Zebranie rady pedagogicznej- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, ustalenie sposobów wykorzystania wniosków                          z nadzoru za poprzedni rok szkolny

11.09.2019

środa

15:30

4

Rozpoczęcie zajęć na kursach kwalifikacyjnych

20.09.2019

piątek

15:00

5

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie dokumentacji

24.09.2018

wtorek

15.30

6

Ślubowanie klas pierwszych

zmiana terminu na 4 października 2019 r.

26.09.2019

czwartek

8:00

7

 

Złożenie wstępnych deklaracji egzaminu maturalnego

 

do 27.09.2019

piątek

8

Zebranie z rodzicami

29.09.2019

niedziela

12:00

9

Spotkania zespołu wychowawczego

cyklicznie 1 raz w miesiącu

15:10

10

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

poniedziałek

11

Próbny egzamin zawodowy

do uzgodnienia

w ZPZ

12

Próbny egzamin ustny z języków obcych

do uzgodnienia

w ZJO

13

Próbne pisemne egzaminy maturalne

do uzgodnienia

w zespołach przedmiotowych

14

Dzień wolny- święto kościelne

01.11.2019

piątek

15

Narodowe  Święto Niepodległości - święto państwowe

11.11.2019

poniedziałek

16

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 15.11.2019

piątek

17

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach czwartych

do 15.11.2019

piątek

18

Zebranie rady pedagogicznej- rada szkoleniowa

20.11.2019

19

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III

do 6.12.2019

piątek

20

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach w klasach I-III

do 6.12.2019

piątek

21

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach czwartych

do 13.12.2019

piątek

22

Rada klasyfikacyjna klas czwartych

18.12.2019

środa

23

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.

do 31.12.2019

24

Dni bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych – dni „dyrektorskie”

(I i II)

 

02.01.2020

i 3.01.2020

czwartek

piątek

25

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.13 - praktyczny (poprawkowy)

09.01.2020

czwartek

26

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację R.14 – pisemny, R.13 – pisemny (poprawkowy)

 

10.01.2020

piątek

 

27

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

17.01.2020

piątek

28

Zakończenie pierwszego półrocza

17.01.2020

piątek

29

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas I-III

22.01.20

środa

15:30

30

Studniówka klas czwartych

24.01.2020

piątek

31

Ferie zimowe

od 27.01.

do 9.02.2020

32

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

do 7.02.2020

33

Zebranie rady pedagogicznej- rada analityczna

19.02.2020

środa

15.20

34

Próbny egzamin maturalny z matematyki

do uzgodnienia

 

35

Zebranie rady pedagogicznej- rada szkoleniowa (termin zależny

od rekolekcji)

marzec 2020

środa

36

Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach czwartych

20.03.2020

piątek

37

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

20.03.2020

piątek

38

Zebranie z rodzicami.

22.03.2020

niedziela

39

Wiosenna przerwa świąteczna

od 9.04. do 14.04.2020

40

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

17.04.2020

piątek

41

Drzwi Otwarte

18.04.2020

sobota

42

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna klas czwartych

22.04.2020

środa

43

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

24.04.2020

piątek

44

Dzień wolny- święto państwowe

01.05.2020

piątek

45

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych- egzamin maturalny

z języka polskiego - III dzień „dyrektorski”

04.05.2020

poniedziałek

46

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych - egzamin maturalny

z matematyki - IV dzień „dyrektorski”

05.05.2020

wtorek

47

Inne egzaminy maturalne

od 06.05.2020

48

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach I-III

do 22.05.2020

piątek

49

Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach

do 22.05.2020

piątek

50

Jubileusz 55-lecia Technikum Leśnego w Tucholi, Dzień Patrona

05.06.2020

piątek

51

Boże Ciało - święto kościelne

11.06.2020

czwartek

52

Dzień bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych -

V dzień „dyrektorski”

12.06.2020

piątek

53

Pisemne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym

czerwiec 2020

54

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego w terminie dodatkowym

czerwiec 2020

55

Ustne egzaminy maturalne z języków obcych w terminie dodatkowym

czerwiec 2020

56

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.13, pisemny- klasy drugie

czerwiec 2020

57

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.13, praktyczny- klasy drugie

czerwiec 2020

58

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

19.06.2020

59

Zebranie rady pedagogicznej- rada klasyfikacyjna

24.06.2020

środa

60

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020

piątek

61

Zebranie rady pedagogicznej- rada podsumowująca

26.06.2020

piątek

62

Rozpoczęcie ferii letnich

29.06.2020

poniedziałek

63

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

pierwszy tydzień lipca 2020

64

Egzaminy pisemne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

przedostatni tydzień sierpnia 2020

65

Egzaminy ustne sesji poprawkowej egzaminu maturalnego

przedostatni tydzień sierpnia 2020

66

Egzaminy poprawkowe

ostatni tydzień sierpnia 2020

67

Zebranie rady pedagogicznej:

- rada podsumowująca rok szkolny 2019/2020,

- rada organizująca rok szkolny 2020/2021

ostatni tydzień sierpnia 2020

68

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

ostatni tydzień sierpnia 2020

69

Zakończenie ferii letnich

31.08.2020

 

 

 

Egzaminy maturalne i zawodowe- zgodnie z harmonogramem CKE.

 

Próbne egzaminy zawodowe i maturalne- zgodnie z ustaleniami zespołów przedmiotowych.


 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych