KALENDARZ WYDARZEŃ

Obowiązkowy wyjazd wychowanków do domu.
Data: 15.10.2015 r. godz.
 Obowiązkowy wyjazd wychowanków do domu...

Komunikat dla internatu

W dniu 30 marca 2015 roku o godz. 17.00 w sali wystaw internatu odbędzie się wystawa wiosenno-świąteczna.

NA SKRÓTY

Komunikat dla absolwentów

Oficjalne obchody jubileuszu 50-lecia szkoły będą miały miejsce 27 czerwca 2015 r., co połączone zostanie ze Zjazdem Absolwentów zakończonym biesiadą w ośrodku „Zacisze” w Suchej. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zjazdu można znaleźć na stronie zjazdu www.zjazd.tuchola.info.pl

NA SKRÓTY

Komunikat dla kandydatów

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Technikum Leśnego, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2015 r. tj. w sobotę w godz. 10.00-13.00.

NA SKRÓTYAKTUALNOŚCI

Wizyta Studyjna w Berlinie

Data dodania: 02.10.2015

 WIZYTA STUDYJNA W BERLNIE W DNIACH 21-25.09.2015

w ramach projektu „ Coaching and tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”

           

            Zwieńczeniem rocznego projektu „ Coaching and tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” okazał się wyjazd do Niemiec, którego celem nadrzędnym było zapoznanie nauczycieli – językowców, biorących udział w projekcie, z systemem edukacyjnym Berlina jako landu. Nadmienić tu wypada, że Niemcy składają się z szesnastu krajów związkowych tzw. „landów” i każdy z nich posiada suwerenny system kształcenia a nawet własne Ministerstwo Oświaty ((Kultusministerium).

Zatrudnienie absolwentów.

Data dodania: 29.09.2015

Potwierdzamy gotowość do zatrudnienia absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi na stanowisku-operator harwestera. Pracę oferuje duża niemiecka firma posiadająca ok 30 harwesterów. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Teren działalności : Niemcy Wschodnie. 

   Z poważaniem

   Tomasz Piętka

   Conrad Jacobson Polska Sp.z o.o.

   Pl.Batorego 4

   70-207 Szczecin

   kom. 603 630 665

   biuro@conrad-jacobson.pl

Sygnaliści zagrali w Bytowie

Data dodania: 24.09.2015

 Sygnaliści zagrali w Bytowie

 

 

W dniach 19-20 września obył się „XVII Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie”. W imprezie uczestniczyło ponad 60 sygnalistów.

Zespół „Jenot” zajął I miejsce w klasie „A” [Szymon Pikulik, Damian Kozłowski, Filip Sobolewski, Krzysztof Baranowski, Karol Wiczanowski], oraz III miejsce w klasie „MB” [Szymon Pikulik, Damian Kozłowski, Filip Sobolewski, Krzysztof Baranowski, Karol Wiczanowski, Jagoda Cemka, Dominika Kozłowska, Adam Kwasigroch].

 

Piotr Grzywacz

 

Ognisko w Świcie.

Data dodania: 19.09.2015

 Uczniowie klas pierwszych wraz z  wychowawcami udali się 16 września spacerkiem przez las do Świtu. Nad Brdą odbyło się  spotkanie integracyjne wszystkich uczniów klas pierwszych. Rozgrywki  w siatkówkę, piłkę nożną oraz badmintona sprzyjały zawieraniu "znajomości" pomiędzy klasami. Na koniec naszej wyprawy odbyło się pieczenie kiełbasek przy ognisku. Przy tej okazji  niektórzy uczniowie" zdradzili" swoje talenty kulinarne. Tego dnia sprzyjała nam  także pogoda, było słonecznie i bardzo ciepło. Z  uśmiechem  na twarzy , śpiewem na ustach  ale już także lekko zmęczeni wróciliśmy  wieczorem do Tucholi.

 

Wychowawcy:

J.Wencel

E.Orlikowska-Kryś

P.Kiersznicki

K.Wolszleger

L.Chylewska

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego 2015

Data dodania: 10.09.2015

 Uprzejmie informuję, że wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego zostaną  przekazane absolwentom w piątek 11 września. Świadectwa dojrzałości oraz aneksy do nich będą wydawane absolwentom w tym dniu od godz. 08.00 w sekretariacie szkoły.     

   Przypominam również, że każdy zdający może sam sprawdzić swoje wyniki, logując się 11 września do serwisu dla ucznia na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na ochronę danych osobowych wyniki nie będą przekazywane telefonicznie ani udostępniane osobom trzecim.

 

Anna Stybaniewicz-Pik

Pamiętamy o naszym patronie

Data dodania: 09.09.2015

1 września to dzień szczególny dla wszystkich Polaków. Odżywa pamięć i historia tragicznych wydarzeń z dnia 1 września 1939r. W tym dniu co roku upamiętniamy tych, którzy złożyli ofiary z własnego życia w obronie Ojczyzny, w tym dniu rozpoczynamy też nowy rok szkolny. Ale w tym dniu, my uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi upamiętniamy także kogoś bardzo szczególnego dla nas – naszego patrona Adama Loreta.

Sygnaliści „Jenot” zagrali na zamku w Kwidzynie.

Data dodania: 08.09.2015

W dniach 5 i 6 września 2015 r. odbył się „XV Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego w Kwidzynie”. W jubileuszowej imprezie, zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza nie zabrakło reprezentacji Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.

Listy klas pierwszych

Data dodania: 17.08.2015

Opublikowane zostały listy klas pierwszych. Podział klas został dokonany na podstawie złożonych przez kandydatów do klas pierwszych deklaracji wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz poziomów języków obcych, których kandydat uczył się w gimnazjum. Taki podział klas pozwala na stworzenie grup o podobnych poziomach umiejętności językowych oraz umożliwienie uczniom uczęszczania w klasie drugiej z wybranego przez siebie języka na zajęcia na poziomie rozszerzonym oraz na dany język obcy zawodowy. Ponadto, umożliwia on również uczniom rozpoczęcie nauki drugiego języka od podstaw w grupie początkującej, w przypadku gdy uczeń nie uczył się tego języka w gimnazjum. Dodatkowy podział w ramach danej klasy na dwie grupy językowe zostanie przeprowadzony na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego na podstawie testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu września.

Wszelkie ewentualne nieprawidłowości w przydziale do odpowiedniej klasy niezgodne ze złożoną deklaracją lub też błędy w imieniu lub nazwisku należy zgłaszać do dnia 28 sierpnia w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem tel. 523348661 lub też mailowo na adres sekretariat@tltuchola.pl

 

Rafał Kubicki

 

 Listy klas pierwszych 

 

 

Komunikat dla Kandydatów do szkoły

Data dodania: 30.06.2015

Opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych. Podział klas zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji tj. potwierdzeniu przez wszystkich zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki w szkole.

 

Podział klas odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów deklaracji wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz poziomów języków obcych, których uczeń uczył się w gimnazjum. Taki podział klas pozwala na stworzenie grup o podobnych poziomach umiejętności językowych oraz umożliwienie uczniom uczęszczania w klasie drugiej z wybranego przez siebie języka na zajęcia na poziomie rozszerzonym oraz na język obcy zawodowy. Ponadto, umożliwia on również uczniom rozpoczęcie nauki drugiego języka od podstaw w grupie początkującej, w przypadku gdy uczeń nie uczył się tego języka w gimnazjum.

 

Komisja Rekrutacyjna 

 

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Data dodania: 29.06.2015

Informuję, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną  przekazane absolwentom w dniu 30 czerwca. Świadectwa dojrzałości oraz aneksy do świadectw dojrzałości będą wydawane absolwentom w dniu 30 czerwca od godz. 08.00 w sekretariacie szkoły. Przypominam równiez, że każdy zdający może sam sprawdzić swoje wyniki, logując się w dniu 30 czerwca do Serwisu dla ucznia na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na ochronę danych osobowych wyniki nie będą przekazywane telefonicznie oraz osobom trzecim.

 

Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej ma prawo do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji poprawkowej tj. w dniu 25 sierpnia. Warunkiem przystąpienia do sesji poprawkowej jest złożenie do dnia 7 lipca 2015 roku do dyrektora szkoły oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu zgodnie z deklaracją ostateczną. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej szkoły lub osobiście w sekretariacie i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2015 roku.

 

Ponowny egzamin maturalny egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej zostanie przeprowadzany w szkole zdającego między 24 a 28 sierpnia 2015 r., a w części pisemnej- 25 sierpnia 2015 r. w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacja o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego zostanie ogłaszona dyrektora OKE na stronie internetowej OKE w Gdańsku w terminie do 10 sierpnia 2015 r. 

 

Rafał Kubicki

 

 Serwis dla ucznia.

 Oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu.

Wykaz podręczników 2015/2016

Data dodania: 29.06.2015

Opublikowane zostały wykazy podręczników dla poszczególnych klas Technikum Leśnego im. Adama Loreta na rok szkolny 2015/2016. Poza obowiązkowymi podręcznikami do przedmiotów ogólnokształcących podczas nauki w szkole uczniowie korzystają również z dodatkowej literatury z przedmiotów zawodowych, która dostępna jest w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia. 
 
Rafał Kubicki
 
 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Niezbędnik zjazdowicza

Data dodania: 25.06.2015

Drogi Gościu! Po latach nieobecności w szkole możesz czuć się troszkę zagubiony, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka informacji, które mogą okazać się potrzebne i praktyczne.

 

1. Jeśli zapisałeś się na zjazd, przysługują Ci: książka, album i płyta orkiestry w okolicznościowej torbie. Odebrać je możesz w namiocie informacynym, oznaczonym twoim rocznikiem ukończenia szkoły. Tam też odbierzesz bony na obiad i biesiadę, zgodnie z tym, co wybrałeś. Zachowaj bon na biesiadę, oddasz go w Ośrodku "Zacisze".

2. Na sali tenisa stołowego / starej stołówce  / STS (w nomenklaturze szkolnej są to nazwy tego samego miejsca) zarezerwowane są miejsca dla zaproszonych gości, przede wszystkim, „Starszych Roczników.”


3. Dla osób, dla których zabraknie miejsce na STS, przewidziana jest transmisja na żywo w auli szkolnej.

4. Zmieniono punkt w programie dotyczący posadzenie drzewka. Grab już rośnie i świetnie się rozwija. Można go zobaczyć przed głównym wejściem do szkoły (od strony BGŻ). Rozpoznać można go po brązowym płotku i zielonej tabliczce :-) Posadzenie drzewka pojawi się w migawce filmowej na STS podczas uroczystości.


5. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości 50-lecia szkoły ok. 13:30 zaplanowany jest obiad, a następnie spotkania z wychowawcami, zgodnie z harmonogramem umieszczonym w widocznych miejscach w szkole. Możesz też na własną rękę zwiedzać szkołę, a pomocą będą służyć aktualni uczniowie Technikum Leśnego. Informacji szukaj u osób z identyfikatorami ORGANIZATOR. Uwaga: obiad dzielimy na dwie tury: pierwsza około 13:30 dla zaproszonych gości oraz roczników 1970-1980. Druga tura: ok. godziny 14:00 dla pozostałych roczników.

 

6. W godzinach od 10:00 do 15:00 będzie czynna Kawiarenka Zjazdowa ( na podwórzu „Pod lipami”), w której można wypić kawę czy herbatę i posmakować drobnych słodkości.


7. Pamiętaj, że możesz skorzystać z transportu do Ośrodka „Zacisze”. Autobusy ruszają z podwórza gospodarczego szkoły- pierwszy o godz. 17:00, drugi o godz. 17:30. Powrót z "Zacisza": pierwszy o godz. 24:00, drugi o godz. 2:00, trzeci o godz. 4:00. Mamy nadzieję, że wcześniej zgłosiłeś potrzebę korzystania z transportu.


8. W sprawach naprawdę ważnych możesz zwrócić się do szefostwa Zjazdu czyli: Romana Smolińskiego i Anny Wedel-Sali lub Karoliny Sikorskiej. Pamiętaj tylko, że mocno napracowali się przy organizacji i mogą być lekko zakręceni.

 

9. Sprawdź czy zabrałeś ze sobą: dobry humor, przyjazne nastawienie do ludzi, wolę i ochotę do zabawy do białego rana, otwarty umysł do chłonięcia bogatych wrażeń. Pamiętaj, uśmiech nie kosztuje, a ludzi zjednuje.

 

10. Teraz najważniejsze: życzymy Ci udanej podróży sentymentalnej do starego, ukochanego TL-u oraz wspaniałej zabawy w Zaciszu.

 

Organizatorzy

 

 Niezbędnik Zjazdowicza w werji pdf.

Nasi uczniowie na obchodach w Śliwicach

Data dodania: 25.06.2015

21 czerwca 2015 roku w Śliwicach odbył się piknik z okazji Obchodów XV-lecia Bractwa Świętego Huberta. Uroczystość tą mieli przyjemność uświetnić uczniowie naszej szkoły, którą reprezentowały sokolniczki: Oliwia Szymczak i Jagoda Cichoń oraz drużyna drwali w składzie: Adrianna Malendowicz, Maciej Sosnowski, Dominik Kazimierowski i Damian Kozłowski. Sokolniczki zaprezentowały ptaki drapieżne, które można było pogłaskać oraz wysłuchać ciekawostek o nich. Tutaj ogromne zainteresowanie wykazywali zwłaszcza najmłodsi. Drużyna drwali zaprezentowała pokaz wymiany łańcucha na czas, okrzesywania oraz rzeźby w drewnie.

 

W rolę „drużynowego konferansjera” wcielił się nasz profesor Leszek Suwalski, który przybliżał tłumnie zgromadzonej publiczności na czym prezentowane konkurencje polegają. Mimo udzielającego się drużynie stresu, wszyscy wypadli znakomicie i nagrodzeni zostali głośnymi brawami! Nasz opiekun, pan Kamil Szarmach również udzielił pokazu okrzesywania na czas. Na finał pokazu Dominik i Damian zaprezentowali rzeźbienie w drewnie pilarką spalinową. Wyrzeźbione przez nich serce oraz grzybek były prezentem dla miejscowego przedszkola „Borowiaczek”.

 

Nasz występ spotkał się z dużym uznaniem, zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Wszyscy otrzymaliśmy pamiątki od Mistrza Bractwa, pana Zenona Dejnowskiego. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję pokazać się na, jakże przyjaznej Ziemi śliwickiej!

 

Ada Malendowicz

 

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-wynikow-vi-edycji-konkursu-jestem-szefowa

Konstancja laureatką konkursu: Jestem szefową

Data dodania: 23.06.2015

W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ, którego organizatorem jest Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, a głównymi partnerami Minister Edukacji Narodowej oraz Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt cieszy się wielką popularnością. Tegoroczny konkurs to już VI edycja. Jego adresatami, a w zasadzie adresatkami są uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które chcą zdobywać i doskonalić umiejętności niezbędne do bycia liderką. Jego celem jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz pomoc w rozwijaniu potencjału młodych liderek.
 
Główne zadanie konkursowe tylko z pozoru może wydawać się łatwe. Młode liderki musiały przygotować pracę pisemną w dowolnej formie literackiej lub dziennikarskiej na temat „Jestem szefową”. Uczestniczki miały wyobrazić sobie siebie w roli szefowej, kobiety zajmującej stanowisko kierownicze, mającej wpływ na dokonywanie zmian, na przełamywanie stereotypów, kształtowanie świadomości społecznej i wyznaczanie nowych standardów w sprawowaniu władzy. Trzeba było wykazać się innowacyjnością pomysłu i kreatywnością przy konstruowaniu wizerunku kobiety – szefa. Ocenie podlegała jednak nie tylko nadesłana praca konkursowa, ale także i postawa samej uczestniczki, jej cechy charakteru, predyspozycje przywódcze, a także  dotychczasowe osiągnięcia.
 
W jury zasiedli liderzy polskiej sceny politycznej i gospodarczej: Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuta Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Łukacijewska, dr Jan Olbrycht, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, a także Claudia Torres-Bartyzel – Szefowa Służby Cywilnej, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz JE Karsten Klepsvik –  Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.
 
Spośród niemal 400 prac, nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu Kapituła do ścisłego finału zakwalifikowała piętnaście. Zwyciężczynią została uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. NatomiastII miejsce w konkursie przypadło naszej uczennicy Konstancji Aszendorf. Projekt Konstancji to zupełnie świeże spojrzenie na politykę kadrową w Lasach Państwowych i stereotypowo „męski” świat leśników. Konstancja nie tylko przedstawiła ścieżkę kariery w tym zawodzie, trudności i wyzwania, jakie stoją przed osobami pragnącymi zająć się ochroną lasów, ale także podjęła próbę przeciwdziałania stereotypom  podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”. Na stanowisku Dyrektor Generalnej Lasów Państwowych chciałaby zmieniać świadomość środowiska.
 
Konstancja wyróżniła się także i swoją postawą, swoimi osiągnięciami, pracą wolontariuszki   i doświadczeniem w działalności społecznej. W uzasadnieniu Kapituły czytamy: „iż działania naukowe i społeczne podejmowane przez Laureatkę są spójne i skoncentrowane na tematyce ekologii, zdrowego stylu życia i partycypacji społecznej”. Konstancja zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Trybu Życia, brała również udział w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Otrzymała także nagrodę – Starogardzki Wolontariusz Roku 2013. Nagrodą główną dla laureatki II miejsca jest wyjazd do Brukseli (18.09-23.09) na zaproszenie pana Tadeusza Zwiefki. Konstancja otrzymała również 2 wyróżnienia: Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel (dyplom i atrakcyjne nagrody) oraz I wyróżnienie Prezydent Warszawy (zaproszenie na staż do Lasów Miejskich w Warszawie). Po uroczystej gali laureatki trzech pierwszych miejsc zaproszone zostały do zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie na kameralną kolację w Sali Kryształowej z udziałem liderek w służbie cywilnej – dyrektorek generalnych urzędów administracji rządowej: Mirosławy Boryczki (Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów), Haliny Stachury-Olejniczak (Dyrektor Generalna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), Edyty Szostak (Dyrektor Generalna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych)  oraz Magdaleny Tarczewskiej - Szymańskiej (Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska).  Istotnym elementem konkursu w tej edycji było objęcie 15 finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.
 
Sukces Konstancji świadczy o tym, że nasza szkoła to właśnie miejsce, które uczy przełamywania stereotypów, wspiera młode kobiety w rozwijaniu talentów, inspiruje do podejmowania wyzwań i stwarza możliwości do osiągnięcia wytyczonego celu. Bardzo serdecznie gratulujemy tak dużego sukcesu. Konstancjo – zapewniamy, że z  zainteresowaniem będziemy śledzić rozwój Twojej kariery jako  młodej liderki. 
 
Lidia Nurczyńska
 

Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad w Bydgoszczy

Data dodania: 23.06.2015

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, jak co roku, zaprosiło laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów (zwalniających z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) na Galę do Urzędu Wojewódzkiego. Gala odbyła się w poniedziałek 22 czerwca, a zaproszeni na nią zostali następujący uczniowie naszej szkoły: Patrycja Hennik, Tomasz Kibort, Michał Narloch, Oliwia Szymczak, Magdalena Wrzosek oraz Adrian Szylka.
 
Uroczystość otworzyła Pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko – Pomorski, a tegoroczne osiągnięcia podsumowała Pani Bogna Wojciechowska – Blachowska Wicekurator Oświaty. Obie Panie wręczyły laureatom i finalistom pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne. Natomiast w imieniu wszystkich zaproszonych wystąpił Pan Rafał Łaszkiewicz Dyrektor I LO im. Kasprowicza w Inowrocławiu.
 
Uczniowie naszego województwa uzyskali  175 tytułów laureatów i finalistów, co na tle 77 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wydaje się być nie lada osiągnięciem. Tradycyjnie największą liczbą utytułowanych olimpijczyków może pochwalić się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (44), następnie Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy oraz I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu.
 
Serdeczne gratulacje dla naszych olimpijczyków, są „najlepszymi z najlepszych”, jak wyraziła się Pani Wojewoda.
 
Jolanta Wencel
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych