KALENDARZ WYDARZEŃ

Audycja muzyczna
Data: 23.09.2014 r. godz.
Audycja dla klas...

Ślubowanie klas pierwszych
Data: 23.09.2014 r. godz. 08.00
Ślubowanie klas pierwszych...

Posiedzenie rady pedagogicznej
Data: 24.09.2014 r. godz. 15.30
Posiedzenie analityczne...

Zebranie z rodzicami
Data: 28.09.2014 r. godz. 10.00
Zebranie z...

Wstępna deklaracja maturalna
Data: 30.09.2014 r. godz. 15.00
Ostateczny termin złożenia deklaracji...

Komunikat dla szkoły

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w dniu 1 września tj. w poniedziałek o godz. 08.00 w sali tenisa stołowego.

NA SKRÓTY

Komunikat dla internatu


NA SKRÓTY

Komunikat dla nauczycieli


NA SKRÓTY

Komunikat dla uczniów

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w dniu 1 września tj. w poniedziałek o godz. 08.00 w sali tenisa stołowego.

NA SKRÓTY

Komunikat dla rodziców

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w dniu 1 września tj. w poniedziałek o godz. 08.00 w sali tenisa stołowego.

NA SKRÓTY

Komunikat dla absolwentów

Wspieraj działalność szkoły poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu Pro-scholae działającym na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi. Aby pomóc wystarczy zakupić cegiełkę w postaci pamiątkowego medalu. Szczegółowe informacje na stronie www.proscholae.tuchola.pl

NA SKRÓTY

Komunikat dla kandydatów

W dniu 2 lipca tj. w środę o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum Leśnego. Listy osób zakwalifikowanych zostaną ogłoszone w tym samym dniu o godz. 11.45

NA SKRÓTYAKTUALNOŚCI SZKOLNE

Deklaracja egzaminu maturalnego

Data dodania: 15.09.2014

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. W tym roku obowiązuje jedna wspólna deklaracja zarówno dla uczniów technikum, który ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy jak i dla absolwentów technikum z lat 2005/2006−2013/2014, którzy deklarują przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub też przesłać pocztą na adres Technikum Leśnego. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest kopia deklaracji z nadanym numerem ewidencyjnym (absolwenci składający deklarację osobiście otrzymują potwierdzenie w momencie złożenia dokumentu w sekretariacie szkoły, natomiast osoby wysyłające deklarację pocztą otrzymują to potwierdzenie listownie). Przypominamy również, że osoby chcące skorzystać z prawa dostosowania i form warunków egzaminu maturalnego składają dodatkowo wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją tj. orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów szczegółowo opisany jest w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r.

 

Załączniki:
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Komunikat dyrektora CKE.


 

 

Listy klas pierwszych

Data dodania: 25.08.2014

Opublikowane zostały listy klas pierwszych. Podział klas został dokonany na podstawie złożonych przez kandydatów do klas pierwszych deklaracji wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz poziomów języków obcych, których uczeń uczył się w gimnazjum. Taki podział klas pozwala na stworzenie grup o podobnych poziomach umiejętności językowych oraz umożliwienie uczniom uczęszczania w klasie drugiej z wybranego przez siebie języka na zajęcia na poziomie rozszerzonym oraz na język obcy zawodowy. Ponadto, umożliwia on również uczniom rozpoczęcie nauki drugiego języka od podstaw w grupie początkującej, w przypadku gdy uczeń nie uczył się tego języka w gimnazjum.

 

Wszelkie ewentualne nieprawidłowości w przydziale do odpowiedniej klasy lub też niezgodności ze złożoną deklaracją należy zgłaszać do końca tego tygodnia w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem tel. 523348661 lub też mailowo na adres sekretariat@tltuchola.pl

Kiermasz podręczników

Data dodania: 19.08.2014

W dniu 1 września tj. w poniedziałek  od godz. 10.30 w bibliotece szkolnej odbywać się będzie kiermasz używanych podręczników. Uczniowie zainteresowani sprzedażą swoich podręczników mogą samodzielnie zgłaszać się po spotkaniach z wychowawcami klas do biblioteki.

 

Przypominamy, iż aktualny wykaz podręczników dostępny jest na stronie internetowej oraz wywieszony w gablocie informacyjnej na pierwszym piętrze w budynku głównym szkoły. Przed kupnem danego podręcznika prosimy upewnić się, że znajduje się na tegorocznej liście, gdyż ze względu na obowiązujące w szkole dwie różne podstawy programowe niektóre mimo, iż obowiązywały w poprzednim roku szkolnym nie są już aktualne. Ponadto, W przypadku podręczników do języków obcych należy również zwrócić uwagę na wydanie podręcznika.

 

Przypominamy również, że wszystkie podręczniki oraz literatura z przedmiotów zawodowych dostępna jest do wypożyczenia w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Niezwykłe zakończenie roku szkolnego

Data dodania: 30.06.2014

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w Technikum Leśnym w Tucholi miało wyjątkowy charakter. Swoją obecnością zaszczycił je bowiem minister środowiska Maciej Grabowski.

 

Ministrowi towarzyszyli Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przedstawiciele resortu oraz instytucji LP, m. in. Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek.

 

Dyrektor TL Aniela Czyżyk, witając gości, podkreśliła niecodzienny charakter tegorocznego zakończenia roku. Zwróciła uwagę na to, że przynależność do grupy 11 placówek kierowanych przez Ministerstwo Środowiska jest wyróżnieniem, ale i wielką odpowiedzialnością. Zapewniła także, że szkoła dołoży wszelkich starań, by rozwijać szkolnictwo leśne w Polsce i sprawić, by miało ono należyty prestiż.

 

Minister Maciej Grabowski zaakcentował rolę tucholskiego technikum w kształtowaniu wizerunku polskiego leśnictwa i polskiego szkolnictwa zawodowego. Podkreślił także, że Jego przyjazd do Tucholi jest nieprzypadkowy. Patron TL Adam Loret jest w roku 90-go jubileuszu istnienia Lasów Państwowych, szczególnie dostrzegany w Ministerstwie. Życzę wszystkiego dobrego w procesie kształcenia i w przyszłości podczas pracy w lasach- powiedział Minister, zwracając się do całej społeczności szkolnej.

 

Dyrektor GDLP Adam Wasiak wyraził zadowolenie z wzorowo układającej się współpracy między szkołą, a instytucjami LP.

 

Podczas uroczystości Minister uhonorował specjalnymi nagrodami trójkę laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Patrycję Hennik, która jednocześnie jest finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (kl. IIIb), Tomasza Kiborta (kl. IIIa) oraz Jakuba Szmeltera (kl. III a). Wyróżnił także 15 uczniów, którzy w tym roku otrzymali świadectwa z tzw. czerwonym paskiem.

 

Po części oficjalnej, ukoronowaniem której był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej LP, goście udali się na zwiedzanie szkoły. Zapoznali się, m.in. z sokolarnią, pracowniami zawodowymi i trzema izbami tradycji leśnych.

 

Alicja Kaczmarek

Wykaz podręczników 2014-2015

Data dodania: 01.07.2014

Opublikowane zostały wykazy podręczników dla poszczególnych klas Technikum Leśnego im. Adama Loreta na rok szkolny 2014/2015. Poza obowiązkowymi podręcznikami do przedmiotów ogólnokształcących podczas nauki w szkole uczniowie korzystają również z dodatkowej literatury z przedmiotów zawodowych, która dostępna jest w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia. 

 

Załączniki:

Wykaz podręczników do Technikum Leśnego na rok szkolny 2014/2015

Gala laureatów i finalistów olimpiad

Data dodania: 30.06.2014

Na tę uroczystość do Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, w dniu 23 czerwca zostali zaproszeni nasi Olimpijczycy wraz z opiekunem. Patrycja Hennik- laureatka XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku leśnictwo, a jednocześnie finalistka XXIX Olimpiady Wiedzy Eologicznej, odebrała statuetki w swoim imieniu oraz nieobecnych: Tomasza Kiborta i Jakuba Szmeltera.
 
Dodam, że w tym roku szkolnym w naszym województwie było 152 laureatów i finalistów olimpiad centralnych, najwięcej z Olimpiady Geograficznej, Wiedzy o Bankach i OWiUR. To duże osiągnięcie naszych uczniów, gdy wpisują się na tę listę czterema tytułami. Szkoła rekordzistka - VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich z Bydgoszczy może pochwalić się 28 tytułami. Spoglądając na ten wynik, można z kolei rzec, że jest jeszcze co robić!!  
 
Jolanta Wencel

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Data dodania: 30.06.2014

W czerwcu odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie szkolnego DKK. Dyskutowaliśmy o powieści  J.D.Salingera : „Buszujący w zbożu”. Jak zawsze dyskusja była ciekawa i ożywiona, szczególnie dlatego, że część  losów bohatera często przypominała nam codzienne internackie życie. Powieść opowiada o szesnastoletnim uczniu (Holden Caulfield),który ucieka ze szkoły i internatu   i przez kilka dni „buszuje’’ po Nowym Jorku. Utwór porusza ważne kwestie dla każdego młodego człowieka i ma wymiar uniwersalny. Zapraszamy wszystkich na wrześniowe spotkanie DKK. Tym razem będziemy dyskutować o powieści G.R.R.Martina „Gra o tron”.
Katarzyna Umińska

Magda Wrzosek najlepszą „bajarką” w Polsce!

Data dodania: 30.06.2014

W maju odbył się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie VIII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im.redaktora Andrzeja Zalewskiego. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły:
M.Gerka, A.Jułga, M.Wrzosek i Ż.Mucha. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Przewodniczącym jury jest profesor doktor habilitowany Tomasz Borecki.
Wygrała Magdalena Wrzosek- uczennica klasy pierwszej, która opowiedziała gawędę swojego autorstwa „Jak to dawniej bywało..” Tym samym Magda stała się w tym roku najlepszą polską bajarką! Gratulujemy.

                                                                               Katarzyna Umińska. 

Wizyta delegacji Szwedzkiej Agencji Leśnej

Data dodania: 16.06.2014

12 czerwca 2014 r. w Technikum Leśnym w Tucholi pojawili się wyjątkowi goście. Szkołę odwiedzili reprezentanci Szwedzkiej Agencji Leśnej, którzy przybyli z wizytą studyjną do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

 

Program pobytu 9-osobowej grupy w tucholskim technikum składał się z trzech głównych części. Po powitaniu Szwedzi mieli okazję zapoznać się z historią szkoły, zaprezentowaną przez dyrektor TL Anielę Czyżyk. O systemie edukacji opowiedział zastępca dyrektora Rafał Kubicki, a zasady kształcenia zawodowego przybliżył gościom kierownik kształcenia praktycznego Piotr Marciniak.

 

Następnie delegacja ze Szwecji udała się na zwiedzanie szkoły. Preparatornia, Izba Tradycji Łowieckich, sokolarnia, pracownie zawodowe – wszystkie te miejsce wzbudziły spore zainteresowanie gości.  Świadczyły o nim liczne pytania zadawane uczniom i opiekunom odwiedzanych miejsc.  Entuzjazm wzbudził także pokaz umiejętności leśnych w wykonaniu członków szkolnego koła pilarzy.

XV Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację

Data dodania: 16.06.2014

W Mistrzostwach udział wzięło blisko 220 zawodników. Odnieśliśmy kilka znaczących sukcesów, ale po kolei. W czwartek 12 czerwca przed południem, zostały rozegrane zawody pomiędzy szkołami gimnazjalnymi i średnimi Gminy Tuchola. Drużyna w składzie: Patrycja Hennik, Błażej Szewiel i Krystian Szrajber wywalczyła drugie miejsce za Gimnazjum nr 2 w Stobnie, a przed ZSLiT w Tucholi. 
 
O godzinie 15.30 ruszył ulicami starego miasta Bieg Sprinterski w ramach XV MPLw BnO. Wśród startujących zawodników byli reprezentanci sześciu szkół leśnych z: Białowieży, Goraja, Milicza, Rucianego - Nida, Tułowic i Tucholi. Naszą szkołę reprezentowało 21 zawodników: Karolina Urban, Marcelina Kaczyńska, Klaudia Kuczkowska, Patrycja Hennik, Agata Leboda, Karolina Ossowska, Jacek Neumann, Krystian Szrajber, Jakub Adamowski, Szymon Nowakowski, Konrad Kamzelski, Mateusz Kołacki, Przemysław Pajonkowski, Łukasz Miłkowski, Kamil Zieliński, Bartosz Kolc, Karol Czapiewski, Mateusz Kozioł,  Błażej Szewiel, Rafał Półczyński oraz Pani profesor Anna Grzywacz. Medal srebrny wywalczyła Pani Anna Grzywacz - trener naszej reprezentacji. 
 
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych