KALENDARZ WYDARZEŃ

Apel informacyjny
Data: 03.03.2015 r. godz. 07.40
Marcowy apel...

Próbny egzamin maturalny
Data: 03.03.2015 r. godz. 15.30
Próbny ustny egzamin maturalny z języków...

Próbny egzamin maturalny
Data: 06.03.2015 r. godz. 08.00
Próbny egzamin z...

Spektakl profilaktyczny
Data: 09.03.2015 r. godz. 11.00
Spektakl profilaktyczny dla klas trzecich w...

Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
Data: 12.03.2015 r. godz. 08.00
XIII Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Tenisie...

Propozycje ocen
Data: 20.03.2015 r. godz. 15.00
Propozycje ocen rocznych w klasach...

Propozycje ocen
Data: 24.03.2015 r. godz. 15.00
Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen w klasach...

Posiedzenie rady pedagogicznej
Data: 25.03.2015 r. godz. 15.30
Rada...

Zebranie z rodzicami
Data: 29.03.2015 r. godz. 10.00
Zebranie z rodzicami...

Wiosenna przerwa świąteczna
Data: 02.04.2015 r. godz. 08.00
Początek wiosennej przerwy...

Komunikat dla szkoły

We wtorek 3 marca 2015 o godz. 07.40 odbędzie się apel informacyjny. W środę 4 marca 2015 r. o godz. 10.30 w pokoju nauczycielskim odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie opiniowania wniosków o medal KEN.

NA SKRÓTY

Komunikat dla internatu


NA SKRÓTYAKTUALNOŚCI

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

Data dodania: 20.02.2015

Na podstawie zarządzenia Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ogłoszone zostały kryteria naboru do klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta. Szczegółowe informacje na temat regulaminu naboru oraz wymaganych dokumentów i terminów rekrutacji znajdują się w zakładce Kandydaci.

 

Załączniki:
   Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

   Formularz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej

50-lecie szkoły

Data dodania: 13.02.2015

Zorganizowanie 50-lecia Technikum Leśnego w Tucholi to duże wyzwanie. Aby godnie uczcić tę rocznicę, zaplanowaliśmy wiele działań, m.in.: wydanie książki i albumu fotograficznego, otwarcie symulacyjnej pracowni zawodowej będącej pracownią patronacką RDLP w Toruniu, zorganizowanie konferencji „Dialog pokoleń leśników”,  uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły- Adama Loreta oraz oficjalne obchody 50-lecia szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów, który  zaplanowany jest na dzień 27 czerwca br.


Najbardziej czasochłonne było napisanie książki oraz przygotowanie albumu, poświęconych Technikum Leśnemu w Tucholi. Prace nad pierwszą z wymienionych publikacji trwały ponad pięć lat, tworzenie albumu natomiast zajęło przeszło dwa lata. Na książkę składają się następujące rozdziały: I- Rys historyczno-kulturowo-przyrodniczy Borów Tucholskich, II- 50 lat kształcenia leśnego w Tucholi (rys historyczny TL), III- Adam Loret- patron szkoły, IV- Galeria osób niezwykłych, V- Kształcenie zawodowe, VI- Działalność pozalekcyjna, VII- Działalność opiekuńczo-wychowawcza, VIII- 50 lat w pigułce, IX- Wspomnień czar, X- Anegdoty, XI- Silva rerum, XII- Kadra kierownicza, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi.

 

Album ma układ dekadowy: 1965-1975, 1975-1985, 1985-1995, 1995-2005, 2005-2015. Każda z pięciu dekad dzieli się dodatkowo na pięć zasadniczych wątków: ludzie, miejsca, wydarzenia, edukacja i Silva rerum. Na fotograficzny kalejdoskop z historii szkoły złożyło się ok. 300 zdjęć.

 

Aniela Czyżyk i Anna Stybaniewicz-Pik

fot. Lucyna Zdanowska

Konkurs o Pióro Starosty rozstrzygnięty- Ada Malendowicz na podium

Data dodania: 20.02.2015

Doczekaliśmy się rozstrzygnięcia IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o ”Pióro Starosty” , o którym już pisaliśmy. 13.02.2015r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. W kategorii szkół średnich uczennica klasy IIb Adrianna Malendowicz zajęła trzecie miejsce!


Były również wyróżnienia. W tej kategorii pierwsze wyróżnienie przyznano Marcelinie Kaczyńskiej z klasy IIa oraz uczennicy Tucholskiej Szkoły Realnej, drugie wyróżnienie otrzymały uczennice naszej szkoły: Bogumiła Semrau z IIIa i Natalia Czapiewska  z IIIb.Trzecie wyróżnienie dostała Amelia Golon z  IIa.

 

Na zakończenie, po wręczeniu nagród i wyróżnień wykonano pamiątkowe zdjęcia. Podziękowano gościom, sponsorom i organizatorom konkursu. Uczniowie naszej szkoły zdobyli najwięcej laurów- jesteśmy z nich dumni i dziękujemy.

 

Katarzyna Umińska

Stypendyści Rady Rodziców i Stowarzyszenia Pro Scholae

Data dodania: 13.02.2015

Podczas ostatniego apelu informacyjnego doceniono zarówno najlepszych uczniów z klas I-IV, jak i młodzież ze stuprocentową frekwencją w I półroczu roku szkolnego 2014/2015. Stypendium Rady Rodziców dla osób z najwyższą średnią ocen na danym poziomie klas, z rąk p. dyrektor Anieli Czyżyk oraz p. Ryszarda Muchowskiego (przewodniczącego RR), otrzymali:  Oskar Buretta- średnia ocen 4,82, najlepszy pierwszoklasista; Michał Narloch- średnia ocen 5,22, najwyższa średnia w szkole! i najlepszy drugoklasista; Natalia Czapiewska- średnia ocen 5,08, najlepsza z trzecioklasistów i Martyna Jerka, średnia ocen 4,88, laureatka z klas maturalnych. Należy w tym miejscu podkreślić, że najlepszą uczennicą wśród czwartoklasistów jest obecnie Patrycja Hennik  ze średnią ocen 5,08. Jednak zdobycie powyższej nagrody uniemożliwił jej regulamin Rady Rodziców, który nie pozwala na jej przyznanie osobie otrzymującej już inne stypendium naukowe. Tymczasem Patrycja jest stypendystką zarówno Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Zaszczytny tytuł Mistrza Frekwencji w I półroczu bieżącego roku szkolnego uzyskało aż 40 uczniów. Pamiątkowe dyplomy, bony na kwotę 50 zł oraz piękne, grawerowane laserem medale wręczyli im przedstawiciele Stowarzyszenia Pro Scholae: prezes Aniela Czyżyk oraz członkowie organizacji: Anna Stybaniewicz-Pik i Mariusz Szmagliński, a także przedstawicielka SU Konstancja Aszendorf. Uroczystośc wręczenia nagród poprowadziła Lidia Nurczyńska.

 

Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Pro Scholae- Mistrzowie Frekwencji to: Nicoletta Bartoś, Arkadiusz Filipski, Kamil Jankowski, Weronika Lewandowska, Anna Michna, Tomasz Runke, Kacper Zaczek, Jacek Bętlejewski, Marietta Karnowska, Marcin Schmidt, Katarzyna Bartkowska, Oskar Buretta, Magdalena Dąbrowska, Jacek Jabłoński, Marta Jędrusik, Kacper Korthals, Stefan Kulik, Remigiusz Pawlikowski, Patryk Schroeder, Seweryn Ziółkowski, Agnieszka Giłka, Damian Kamiński, Michał Narloch, Filip Sobolewski, Krystian Szrajber, Karolina Urban, Wiktoria Kiełpikowska, Katarzyna Krupa, Oliwia Szymczak, Magdalena Wrzosek, Krzysztof Beger, Mateusz Kołacki, Krystian Osowski, Klaudia Adamska, Kamila Stanisławska, Marek Muchowski, Martyna Jerka, Justyna Lepak, Adam Szumielski oraz Bogumiła Teszka. 

 

Anna Stybaniewicz-Pik

fot. Andrzej Drelich

Nasi uczniowie najlepsi na Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej

Data dodania: 13.02.2015

11 lutego 2015r. odbył się Powiatowy konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej oraz Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Tucholi. Organizatorem konkursu był Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście oraz Dyrektor Tucholskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży.


Naszą szkołę reprezentowali w dziedzinie recytacji :Kamil Wrycza-Rekowski, Alicja Dera oraz Michał Błoch. Po deklamacji wierszy w kategorii szkół progimnazjalnych najlepszy okazał się Kamil Wrycza-Rekowski, który zajął pierwsze miejsce. Kamil recytował wiersz M. Hemara pt: ”Gdybym…”. W kategorii pieśni i piosenki patriotycznej naszą szkołę reprezentowali: Marta Abramczyk, Adam Glama, Marcelina Kaczyńska i Wojciech Wachowicz. Na najwyższym podium znaleźli się Marta Abramczyk i Adam Glama, drugie miejsce zajęli Wojciech Wachowicz i Adam Glama. 


Dziękujemy wszystkim, którzy reprezentowali naszą szkołę. Konkurencja była bardzo duża, dlatego tym bardziej gratulujemy zwycięstwa Marcie, Adamowi Wojtkowi i Kamilowi.


Katarzyna Umińska

fot. Andrzej Drelich

Otwarcie pracowni patronackiej

Data dodania: 11.02.2015

W dniu 11 lutego 2015 r. odbyło się otwarcie symulacyjnej pracowni zawodowej (patronackiej pracowni RDLP w Toruniu). Wydarzenie to zapoczątkowało uroczyste przecięcie wstęgi przez: Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi- Anielę Czyżyk, Dyrektora RDLP w Toruniu- Janusza Kaczmarka, przedstawicieli Nadleśnictwa Tuchola- Stefana Konczala, Nadleśnictwa Woziwoda- Ryszarda Chirrka, przewodniczącego Rady Rodziców- Ryszarda Muchowskiego, Kierownika szkolenia praktycznego- Piotra Marciniaka oraz opiekunkę Samorządu Uczniowskiego- Lidię Nurczyńską. Spotkanie rozpoczęło się przemową p. Dyrektor, która podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania pracowni. Ogólną misję przedsięwzięcia przedstawił p. Piotr Marciniak. Krótki pokaz umiejętności zaprezentowali uczniowie.


Projekt ma na celu szkolenie młodej kadry, która przyszłość wiąże z pracą w szeroko rozumianej branży leśnej. W toku 2- letniego kształcenia młodzież zdobywa wiedzę na temat zasad pracy maszynami wielooperacyjnymi typu harwester i forwarder, jak i wpływu technologii na środowisko leśne. 100-godzinny cykl szkolenia podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy przechodzi cała młodzież w ramach zajęć terenowych (praktyczne użytkowanie zasobów leśnych) oraz mechanizacji w użytkowaniu lasu. Do etapu drugiego przystępują uczniowie, którzy chcą dalej poszerzać swoją wiedzę w tym kierunku, uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne z obsługi symulatora, niekolidujące z obowiązkowym planem lekcji ucznia.


W Polsce znajduje się niewiele tego typu symulatorów. Nasze technikum posiada dwa z nich. Są one wiernym odwzorowaniem maszyn leśnych. Pozwalają nabyć zdolności manualnych jak i podstawowych zasad obsługi, sortymentacji oraz manipulacji drewna w lesie. W skład pracowni prócz dwóch symulatorów wchodzi 10 komputerów posiadających pełne oprogramowanie do obsługi harwestera i forwardera przystosowanych do kalibracji głowicy ścinkowo-okrzesującej. Cały projekt pozwala absolwentom uzyskać dodatkowe kwalifikacje, jakże niezbędne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. W swojej przemowie p. Janusz Kaczmarek podkreślił, jak nieunikniony jest postęp technologiczny w lasach, który zapewniają maszyny wielooperacyjne.


Aleksandra Gussmann i Kamil Szarmach

Projekcja filmu „Łowiecki testament”

Data dodania: 07.02.2015

W czwartek 5 lutego, w ramach zajęć koła sygnalistów myśliwskich, w auli szkolnej odbyła się projekcja filmu „Łowiecki testament”. Na widowni zasiedli uczniowie klas pierwszych a także grupa osób dorosłych- mieszkańców Tucholi. Film zrealizowano w roku 2013 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów 90 Lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Postawa myśliwego seniora, Jego stosunek do przyrody, etyki i poszanowania tradycji, to obraz rzeczywistego „myślistwa”, które poznają także nasi uczniowie podczas nauki łowiectwa oraz polowania szkoleniowego.

 

Autorka recenzji Hanna Bednarek-Kolasińska z RDLP w Łodzi napisała: "Film „Łowiecki testament” jest poruszającym do łez memento dla myśliwych, dla których polowanie to pasja i wielka przygoda. Ukazuje ważne aspekty hodowli zwierzyny i polowań. Pokazuje też kulturę łowiecką, etykę, wartość i znaczenie gwary łowieckiej. Ten obraz dowodzi też, że myślistwo daje szansę zobaczenia pięknych scen: rykowiska, walki jeleni, polowania wilków, scen, które oglądają nieliczni. „Myślistwo to nie sport ani wyścig, kto pierwszy, kto lepszy”, ale magia, wielka pasja i życiowa przygoda, która towarzyszy seniorowi- bohaterowi filmu przez ponad sześćdziesiąt lat życia, ucząc wrażliwości i pokory."

 

Za przygotowanie projekcji filmu dziękuję uczniowi klasy IV – Jarkowi Szlachcikowskiemu.

 

Piotr Grzywacz

Aplikacja mobilna do obsługi dziennika

Data dodania: 28.01.2015

Firma Vulcan, producent oprogramowania do obsługi dziennika elektronicznego funkcjonującego w naszej szkole wprowadziła nowy produkt w postaci aplikacji mobilnej dla uczniów i rodziców czyli Dzienniczek+, który umożliwia korzystanie przez telefon z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+.
 
Dzienniczek+ dla ucznia to szybka informacja o ocenach wystawionych przez nauczycieli, możliwość sprawdzenia, jakie zadania domowe i na kiedy należy przygotować oraz pewność, że nigdy nie zapomni się o zapowiedzianym sprawdzianie.
 

 

Aplikacja Dzienniczek+ przeznaczona jest na telefony z systemami: Android, Windows Phone oraz iOS (Apple). Aplikacja mobilna Dzienniczek+ jest już dostępna w sklepie Google Play na stronie www.play.google.com/store. Wkrótce trafi również do sklepów Windows i App Store. Na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej dla uczniów znajduje się krótka instrukcja jak rozpocząć pracę z aplikacją Dzienniczek+.
 
Rafał Kubicki
 
Załącznik:

Laureaci szkolnego etapu konkursu ortograficznego

Data dodania: 06.02.2015

W poniedziałek 2 lutego br. rozstrzygnięty został szkolny etap VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Do drugiego i zarazem ostatniego etapu zakwalifikowali się: Bogumiła Semrau z IIIa, Natalia Czapiewska i Adrianna Plata z IIIb, Amelia Golon i Marcelina Kaczyńska z IIa, Adrianna Malendowicz z IIb oraz Tomasz Chałubek z IIc. O pióro Starosty Tucholskiego zawalczą oni we wtorek 10 lutego w ZSO. Laureatów poznamy w piątek 13 lutego. Oby okazał się dla nich szczęśliwy!

 

Anna Stybaniewicz-Pik

 

fot. Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu

Spektakl teatralny „Kolumbowie”

Data dodania: 06.02.2015

We wtorek 3 lutego br. IIIa i IIIb oraz klasy maturalne obejrzały w TOK-u spektakl Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Sztukę pt. „Kolumbowie” wyreżyserował Krzysztof Weber, będący zarazem autorem scenariusza. Po inspiracje sięgnął do „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego, wierszy K. K. Baczyńskiego, „Pamiętnika z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego czy „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall.

 

Przedstawienie ukazuje losy czworga przyjaciół, których widz poznaje w przededniu wybuchu wojny. Chociaż od września 1939 roku dzieli nas dystans ponad 75 lat, współczesna młodzież bez trudu mogła rozpoznać u swych rówieśników z pokolenia „apokalipsy spełnionej” własne marzenia o życiu pełnią życia oraz rozterki pierwszych miłości. Dzięki zbudowaniu płaszczyzny umożliwiającej utożsamienie z Kolumbami, udało się twórcom spektaklu do głębi poruszyć dzisiejsze młode pokolenie. Dramatyczne dylematy moralne, z jakimi musiała zmierzyć się generacja ludzi urodzonych ok. 1920 roku, zanurzone zostały w mrocznej historii Polski. Jak w makabrycznym kalejdoskopie przed oczyma widzów przesuwały się apokaliptyczne obrazy- kolejne kręgi piekieł: getto podczas likwidacji, Pawiak spływający krwią, obóz zagłady, Warszawa podczas nalotu, klaustrofobiczne kanały z czasu powstania 1944 r. Wrażenie koszmaru potęgowały efekty multimedialne oraz ostra, ogłuszająca muzyka. Obok motywu walki z hitlerowskim okupantem poruszono kwestie narodowościowe, ukazano temat przyjaźni wystawionej na próbę, a także problem decydowania, kto „musi” umrzeć”, a kto „powinien” żyć. Niewyobrażalne okrucieństwo oraz wszechobecność śmierci na zawsze naznaczyły tamto tragiczne pokolenie. II wojna światowa i czasy komunizmu zdeterminowały ich dramatyczne losy, zadecydowały o niespełnieniu szans, rozwianiu marzeń i utracie złudzeń.

 

Jan Paweł II pisał niegdyś o pamięci i tożsamości. I właśnie pamięć o generacji „apokalipsy spełnionej” jest jednym z warunków poczucia naszej narodowej tożsamości. Brzmi patetycznie? Być może, ale jeśli nie będziemy myśleć i mówić o Kolumbach, przemienią się oni w >>karty „Iliady”<<, w literackich, papierowych bohaterów – a przecież tego obawiał się Baczyński…

 

Anna Stybaniewicz-Pik

fot. Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu

Ogólnopolskie wybory książek

Data dodania: 05.02.2015

Szkolna biblioteka włączyła się do akcji "Ogólnopolskie Wybory Książek". Statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz przeprowadzone na ten temat badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, dlatego też redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani. Celem akcji jest poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbioru bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocja czytelnictwa i bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym. Patronem akcji jest minister edukacji narodowej- p. Joanna Kluzik-Rostkowska. Wśród uczestników biorących udział w akcji rozlosowane zostaną nagrody, m. in. pieniążki na zakup książek. 

 

W ramach akcji w całej Polsce do końca marca w szkołach zorganizowane zostaną Wybory Książek. W naszej szkole w dniach od 4 do 12 lutego uczniowie wypełnią karty do głosowania, gdzie wpiszą tytuły od 1do 3 najciekawszych książek, które czytali w ostatnim czasie. Na podstawie sprawozdań sporządzone zostaną wyniki i przekazane do pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów.  

 

Katarzyna Umińska i Małgorzata Zawadzka

Warsztaty z psychologiem

Data dodania: 05.02.2015

W dniach 3-5 lutego 2015r. w szkole odbyły się ćwiczenia warsztatowe dla klas I-III z psychologiem p. Anną Miłkowską. Temat spotkania dotyczył umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, od przyczyn do rozwiązań. W zajęciach uczestniczyły kolejne klasy jako grupy zadaniowe, współpracujące ze sobą w osiąganiu celów.


Trening umiejętności społecznych zaczął się od przedstawienia w grupie, co pomogło prowadzącej w zebraniu informacji na temat oczekiwań i propozycji co do zajęć. Ćwiczenia zostały tak dobrane, aby wyzwalały głównie pozytywne emocje, które pomogły wyodrębnić posiadane cechy, ułatwiające i utrudniające codzienne radzenie sobie ze stresem, napięciem i innymi emocjami charakterystycznymi dla młodzieży w tym wieku. Uczniowie poznali również technikę skutecznego sposobu porozumiewania się pod nazwą ,,Komunikat JA'', która pozwala wyzwalać swoje uczucia i uzyskiwać zamierzoną reakcję drugiej osoby.

 

Celem zajęć z psychologiem było wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia. Na pewno dla części uczestników były one wstępem do poznania samego siebie i relacji interpersonalnych.

 

Aleksandra Dopke i Karolina Biernacka-Zaremba

Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej

Data dodania: 04.02.2015

We wtorek 3 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce również uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom MEN, która została połączona z podsumowaniem Rankingu „Perspektyw”. Nic w tym dziwnego, bo przecież to Oni między innymi, jako laureaci międzynarodowych olimpiad lub laureaci bądź finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, laureaci konkursów na pracę naukową, uzyskujący wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, stanowią o sukcesach swoich szkół.

 

W tym roku w województwie kujawsko-pomorskim stypendium MEN otrzymało zaledwie 19 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przypomnę, że jedną z nich, a zarazem pierwszą w historii naszej szkoły, jest uczennica klasy IVb Patrycja Hennik. Choć dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają wspomnę, że stypendium MEN, to jednorazowo wypłacana kwota w wysokości 3,0 tys. zł. Serdeczne gratulacje dla Patrycji i życzenia wyboru dobrego, wymarzonego kierunku studiów, a na nim samych sukcesów.

 

Jolanta Wencel

Ponownie w „Złotej” setce techników

Data dodania: 04.02.2015

We wtorek 3 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015. W rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” analizowano wyniki 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników z całego kraju. O pozycji techników w rankingu, decydowały: sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i przedmiotów dodatkowych (25%) oraz wyniku egzaminu zawodowego (30%). Tytuł „Złota Szkoła 2015” przysługuje szkołom, które zajęły miejsca od 1-100 (licea i technika liczone osobno). Tytuły „Srebrna Szkoła 2015” i „Brązowa Szkoła 2015” przysługują szkołom zajmującym w rankingu miejsca odpowiednio od 101-200 i od 201-300.

 

W województwie kujawsko-pomorskim wśród liceów na I m-cu uplasowało się Liceum Akademickie UMK w Toruniu (4 w kraju), na II m-cu VI LO im. Śniadeckich w Bydgoszczy (29 w kraju), a na III m-cu Katolickie LO Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie (41 w kraju). Spośród techników I m-ce należy do Technikum Elektronicznego w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (3 w kraju), II m-ce Technikum w ZS Elektrycznych we Włocławku (33 w kraju), a III m-ce Technikum w ZS Chemicznych im. I. Łukaszewicza w Bydgoszczy (35 w kraju). Nasza szkoła znalazła się na ósmym miejscu w województwie i na 94 miejscu w kraju, przy czym tylko 9 techników z województwa znalazło się w pierwszej (złotej) setce, 6 w drugiej (srebrnej) i 3 w trzeciej setce.

 

Na uroczystość do Urzędu Wojewódzkiego zostali zaproszeni dyrektorzy dziewięciu „Złotych Techników” oraz pięciu „Złotych Liceów”. Dyrektorzy, w tym Pani Aniela Czyżyk, odebrali dyplomy oraz pamiątkowe albumy wraz z gratulacjami od Wicewojewody, Pani Elżbiety Rusielewicz oraz Kuratora Oświaty, Pani Anny Łukaszewskiej.

 

Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu naszej szkoły oraz życzenia, a właściwie oczekiwania, by wynik ten co najmniej utrzymać, a najlepiej poprawić.

 

Jolanta Wencel

Wieczór poetycki

Data dodania: 04.02.2015

2 lutego 2015r. o godzinie 17. 00 w naszej szkolnej auli odbył się " Wieczór piosenki i poezji uczniów technikum leśnego". Inicjatorem wieczorku był uczeń klasy III b Wiktor Wojciechowski. Celem spotkania było przedstawienie talentów i poetyckiej twórczości naszych uczniów. Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy IIIb- Aleksandra Jułga i Tadeusz Kaleta. W miły poetycki nastrój wprowadziła nas Marta Abramczyk (IIIa) utworem Piotra Roguckiego i Marceliny pt. " Karmleove" oraz " Piosenka pisana nocą" zespołu COMA.


Swoją twórczość poetycką zaprezentowali: niezastąpiony Wiktor Wojciechowski (IIIb) "Monarchia", "Lewarek", "Butelka", najmłodszy stażem poeta Michał Hoffmann (IIa) fraszka „Na niemiecki", „Monotematyczność", dziewczyna, która wie o czym pisze- Klaudia Dowbeńko (IIIa) "Żałuj", "Nienawiść", Dawid Bartnicki (IIc) , który napisał wiele wierszy, a ten który nam zaprezentował pt: ”Spadam" był inspiracją dla Aleksandry Jułgi do wykonania fotografii pod tym samym tytułem.


Podczas wieczoru poetyckiego, oprócz wysłuchania wierszy wyżej wymienionych poetów, publiczność miała okazję wysłuchać śpiewu oraz gry na skrzypcach uczennicy z IIb Pauliny Kardasz- absolwentki szkoły muzycznej I stopnia we Włocławku, która zaprezentowała nam utwór pt. "Hallelujah" w aranżacji Jeffa Buckleya.  Paulina Schweda (IIIb) dziewczyna o pięknym głosie i wielkiej skromności, wykonała dwa utwory, pierwszy grupy Various Manx "Zamigotał świat" i drugi utwór zespołu Blue Cafe "Niewiele mamy w sobie". Następnie wystąpiła dziewczyna o wielkich umiejętnościach muzycznych min. gry na klawiszach, saksofonie i klarnecie- Maria Fornalewicz (IIIb). Marysia jest również absolwentką szkoły muzycznej I stopnia we Włocławku. Utworem pt. "Kasztany" Nataszy Zylskiej udowodniła nam, że potrafi pięknie śpiewać. Piękna Marcelina Kaczyńska (IIa) zaczarowała nas balladą pt. "The dragon comes" autorstwa Malukah. Ukoronowaniem wieczoru był występ Tadeusza Kalety, który zagrał dla nas na ukulele. Nie można pominąć niezwykłych umiejętności gry na gitarze niezastąpionego Adama Glamy (IIIb), który akompaniował do wszystkich utworów i był jednocześnie dyrektorem muzycznym całej imprezy. Piosenkarzom towarzyszył chór składający się z: Marty Abramczyk, Marii Fornalewicz, Pauliny Schwedy i KlaudiiAdamskiej. 

 

Główną opiekunką i koordynatorką wieczorku była p. Katarzyna Umińska. W organizacji imprezy pomagała nam p. Małgorzata Zawadzka. Dzięki uprzejmości p. Lidii Nurczyńskiej przygotowaniem dekoracji, która wprowadziła w nastrojowy klimat ,zajęły się Oliwia Szymczak i Marta Sudoł z klasy IIb, Magdalena Wrzosek (IIb) przygotowała ciekawy pokaz slajdów, oprawa techniczną zajęli się Bartek Mikulski (IIc) i Tomasz Chałubek (IIc). Spotkanie z młodymi poetami cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, którzy w licznym gronie zaszczycili nas swoją obecnością. Sala pękała w szwach!

 

Adrianna Zamkowska i Klaudia Walkowiak

CIEKAWOSTKI

Koło sygnalistów

Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły- Adama Loreta oraz oficjalne obchody 50-lecia szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów zaplanowane są na dzień 27 czerwca br.

Orkiestra

Zorganizowanie 50-lecia Technikum Leśnego w Tucholi to duże wyzwanie. Aby godnie uczcić tę rocznicę, zaplanowaliśmy wiele działań, m.in.: wydanie książki i albumu fotograficznego.
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych